STAVBA

Nové požadavky na energetickou náročnost budov přispěly k růstu spotřeby EPS za rok 2019

V roce 2019 zaznamenalo české stavebnictví nárůst skoro o 3 %. Po rekordním roce 2008 to byl tak druhý nejúspěšnější rok, co do objemu stavebních prací. Vysokému číslu pomohlo i častější zateplování budov dáno novými požadavky na energetickou náročnost budov, kvůli snižování emisí CO2. Díky těmto faktorům se zvýšila spotřeba pěnového polystyrenu za minulý rok o 1,3 %.

Navzdory tomu, že došlo v loňském roce v Evropě k poklesu obratu chemického průmyslu, poklesu spotřeby plastů, pěnový polystyren (EPS) těžil z rostoucího stavebnictví a zvýšených požadavků na energetickou spotřebu budov.

Spotřeba EPS v Evropě se zvýšila o 4 %, a to především díky příznivé situaci ve střední a východní Evropě. Po delším období stagnace se zotavuje stavebnictví, oživuje se zájem o nemovitosti a jejich rekonstrukce a tím také o zateplování.

České stavebnictví meziročně vzrostlo o 2,4 %, když objem stavebních prací zaznamenal druhou nejvyšší hodnotu za rekordním rokem 2008. Svůj podíl na tomto úspěchu má také zateplování budov, kde se uplatňují tepelné izolace a zejména EPS. Nárůst jeho spotřeby je i díky změně tloušťky používaného EPS z 10 cm na 14 cm. Rovněž se častěji používají materiály s větší objemovou hmotností a lepšími mechanickými vlastnostmi. Díky těmto faktorům se zvýšila spotřeba EPS v ČR o 1,3 % na 61.800 tun.

Se stále rostoucí spotřebou EPS, se jeho výrobci dále systematicky věnují tématu recyklace EPS tak, aby byly postupně naplňovány dobrovolné recyklační cíle a záměry cirkulární ekonomiky.

Sdružení EPS ČR se finančně podílí na realizaci unikátní technologie fyzikálně-chemické recyklace těch EPS odpadů, které ještě obsahují retardér hoření. První jednotka využívající tuto technologii vzniká v Nizozemsku a její start se odhaduje na začátek příštího roku. Finálním produktem procesu bude standardní granulát polystyrenu a brom. V případě úspěšného provozu se uvažuje o realizaci stejné jednotky v České republice.

V rámci udržitelnosti a snížení spotřeby primárních zdrojů pro výrobu EPS zpracovávají členové Sdružení v rámci vlastního výrobního procesu veškerý odpad vzniklý při výrobě, což je 15% z celkového zpracovaného množství. Kromě toho zpracovali v loňském roce 300 000 kilogramů neznečištěného odpadového EPS, zejména obalů. Ke zvýšení tohoto množství uzavřelo Sdružení smlouvu s agenturou INCIEN jejímž cílem je komplexní zmapování řetězce sběru, třídění a využití EPS odpadů, včetně návrhu legislativních opatření.

Související příspěvky

Deset nejčastějších otázek kolem zateplení

redakce

Postavit dům v krátké době = využít program Rychlé řešení

redakce

Výhody foukané izolace: proč se vyplatí?

redakce