STAVBA

Nové požadavky na energetickou náročnost budov přispěly k růstu spotřeby EPS za rok 2019

V roce 2019 zaznamenalo české stavebnictví nárůst skoro o 3 %. Po rekordním roce 2008 to byl tak druhý nejúspěšnější rok, co do objemu stavebních prací. Vysokému číslu pomohlo i častější zateplování budov dáno novými požadavky na energetickou náročnost budov, kvůli snižování emisí CO2. Díky těmto faktorům se zvýšila spotřeba pěnového polystyrenu za minulý rok o 1,3 %.

Navzdory tomu, že došlo v loňském roce v Evropě k poklesu obratu chemického průmyslu, poklesu spotřeby plastů, pěnový polystyren (EPS) těžil z rostoucího stavebnictví a zvýšených požadavků na energetickou spotřebu budov.

Spotřeba EPS v Evropě se zvýšila o 4 %, a to především díky příznivé situaci ve střední a východní Evropě. Po delším období stagnace se zotavuje stavebnictví, oživuje se zájem o nemovitosti a jejich rekonstrukce a tím také o zateplování.

České stavebnictví meziročně vzrostlo o 2,4 %, když objem stavebních prací zaznamenal druhou nejvyšší hodnotu za rekordním rokem 2008. Svůj podíl na tomto úspěchu má také zateplování budov, kde se uplatňují tepelné izolace a zejména EPS. Nárůst jeho spotřeby je i díky změně tloušťky používaného EPS z 10 cm na 14 cm. Rovněž se častěji používají materiály s větší objemovou hmotností a lepšími mechanickými vlastnostmi. Díky těmto faktorům se zvýšila spotřeba EPS v ČR o 1,3 % na 61.800 tun.

Se stále rostoucí spotřebou EPS, se jeho výrobci dále systematicky věnují tématu recyklace EPS tak, aby byly postupně naplňovány dobrovolné recyklační cíle a záměry cirkulární ekonomiky.

Sdružení EPS ČR se finančně podílí na realizaci unikátní technologie fyzikálně-chemické recyklace těch EPS odpadů, které ještě obsahují retardér hoření. První jednotka využívající tuto technologii vzniká v Nizozemsku a její start se odhaduje na začátek příštího roku. Finálním produktem procesu bude standardní granulát polystyrenu a brom. V případě úspěšného provozu se uvažuje o realizaci stejné jednotky v České republice.

V rámci udržitelnosti a snížení spotřeby primárních zdrojů pro výrobu EPS zpracovávají členové Sdružení v rámci vlastního výrobního procesu veškerý odpad vzniklý při výrobě, což je 15% z celkového zpracovaného množství. Kromě toho zpracovali v loňském roce 300 000 kilogramů neznečištěného odpadového EPS, zejména obalů. Ke zvýšení tohoto množství uzavřelo Sdružení smlouvu s agenturou INCIEN jejímž cílem je komplexní zmapování řetězce sběru, třídění a využití EPS odpadů, včetně návrhu legislativních opatření.

Související příspěvky

Stavba zapuštěného bazénu za pomoci Liaporu

redakce

Chcete vždy to nejlepší? To nejlepší pro vaši stavbu

redakce

Nulla semper nec sit massa

redakce

Přidat komentář

* Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich údajů na tomto webu.