Search

Ekologické aktivity firem jsou v kurzu – co můžete udělat vy?

Snaha o ochranu životního prostředí se z vědeckých konferencí stále více přesouvá do reálného života. Tradiční velcí průmysloví znečišťovatelé podzemních i povrchových se snaží svých negativních nálepek zbavit všemi možnými způsoby. Ale svou troškou do mlýna můžete s chutí přispět i vy.

Vlajkovou lodí tohoto trendu jsou velké pivovary. Právě při přípravě pěnivého moku se pravidelně spotřebovává enormní množství vody, která poté jako splašková odtéká pryč. Moderní biologické čištění vody dokáže této nenahraditelné surovině vrátit zpět její žádoucí vlastnosti. To však neznamená, že musí pouze odtékat zpět do řeky. Například slovenský pivovar Heineken přidal k celému procesu navíc kogenerační jednotku, vyrábějící elektřinu a teplo. Čistírna odpadních vod tak dokáže sama sebe zásobovat potřebnou energií, a dále tak šetří životní prostředí.

Pokud tedy chcete přispět svým malým dílkem ke zlepšení přírody a prostředí okolo sebe, zaměřte se na to, jaké ekologické aktivity vyvíjí vaše oblíbená průmyslová nebo potravinářská firma. Kvalitní čističky odpadních vod mohou být dobrým začátkem, a navíc se jimi každá seriózní společnost ráda pochlubí. Jestliže žádné informace tohoto charakteru na internetových stránkách nebo reklamních letácích nenajdete, nestaví to firmu do příliš optimistického světla a měli byste se zamyslet nad tím, jestli skutečně chcete využívat služby někoho, kdo přispívá k devastaci planety.

 

Nejenom vhodný výběr výrobků

Vy sami se však můžete podílet na koloběhu vody přímo. Stačí, pokud nebude čistírna odpadních vod vašeho bydliště zatěžována nevhodným používáním WC. A co tím máme na mysli? Především splachování plen, vlhčených ubrousků a hygienických potřeb, ale také vylévání tuků, léků, chemikálií a ropných produktů. To všechno zatěžuje čistící systém vody více, než si myslíte.

Proveďte revizi svých hygienických návyků a o svá zjištění se podělte i se sousedy, přáteli a známými. Čistá voda je totiž tím největším pokladem, který naše planeta má. Bez ní by život neexistoval. A ničit ji nezodpovědným (byť neúmyslným) chováním je neodpustitelné.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *