STAVBA

Měření radonu před každou výstavbou

Chcete si postavit vysněný rodinný dům, pak byste neměli zapomínat, že je nutné před výstavbou na pozemku změřit výskyt radonu. Ptáte se, co to vůbec je a proč se měření radonu provádí? Pak si přečtěte následující článek, ve kterém se dočtete potřebné informace, co to ten radon vůbec je, co způsobuje, proč se měří a jaká opatření se proti němu provádějí.

Co je to radon a jak vůbec vzniká?

Jedná se o přírodní radioaktivní plyn, který není vidět, cítit, nemá žádnou barvu ani chuť, a tak ho bohužel nelze na rozdíl od jiných nebezpečných látek našimi smysly vnímat. Tento plyn vzniká přeměnou uranu a v různém množství se nachází téměř všude.

Vliv radonu na zdraví

Radon se před každou výstavbou měří z toho důvodu, že je zdraví škodlivý. Pokud se radon na pozemku vyskytuje a nedošlo by k jeho změření a případným opatřením, žijící osoby na daném pozemku by byly vystaveni nebezpečí.

Při výskytu radonu dochází k jeho vdechování. Tam dochází k jeho rozpadu na radioaktivní částice, které ozařují dýchací cesty. Toto ozařování pak poškozuje plicní buňky, což vede ke vzniku rakoviny plic. Radon je hned po kouření druhou nejběžnější příčinou při vzniku rakoviny plic. Onemocnění se však nemusí projevit ihned, ale klidně až po 10 – 30 letech.

Odkud se radon bere?

Radon se nachází v různých koncentracích v horninách zemské kůry. Z těchto hornin se jako plyn v různých koncentracích uvolňuje a vniká do budov, kde ozařuje obyvatele domů. Radon však neproniká na povrch pouze ze země přes různé praskliny, ale může pronikat i ze stavebních materiálů nerostného původu, ve kterých je obsaženo určité množství těchto radioaktivních látek. Radon se může do budovy dostat také skrze podzemní vodu, do které se dostane z hornin v zemi.

Měření radonu

Na pozemcích se zjišťuje výskyt radonu prostřednictvím odběru půdního vzduchu. To se provádí pomocí odběrových tyčí, které jsou do země na pozemku zatlučeny zhruba do hloubky 0,8 metru. Tyči disponují odběrovými komorami, do kterých půdní vzduch zachytí. Poté, co jsou vzorky z pozemku odebrány, vyhodnocují se v příslušné laboratoři. Měření na pozemku trvá cca jednu hodinu. Následující den se v příslušné laboratoři provede měření a vyhotoví se posudek.

Kdo může toto měření provést?

Radon mohou měřit pouze osoby nebo firmy, které vlastní povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud tedy narazíte na někoho, kdo toto povolení nemá, pak se poohlédněte po někom jiném, který tímto povolením disponuje. Díky povolení SÚJB máte totiž jistotu, že se celé měření provádí správně.

Optimální hodnoty naměřeného radonu

Při měření radonu se jeho obsah měří tzv. dozimetry. Hodnoty jsou pak uváděné v Becquerelech na metr krychlový. Jelikož neexistuje místo s nulovou koncentrací, uvádí se následující:

  • do 200 Bq/m3 – jedná se o optimální a doporučené hodnoty
  • 200 – 1000 Bq/m3 – u hodnot v tomto rozmezí by se mělo uvažovat o sanaci
  • nad 1000 Bq/m3 – v těchto případech je sanace opravdu nutností

Protiradonové opatření

V případě, že Vám na Vašem pozemku nevyjdou optimální hodnoty, před výstavbou domu se aplikují protiradonové základové desky, které budou izolovat rodinný dům od podloží a tím se zabrání pronikání zvýšené koncentrace radonu.

Související příspěvky

ŽIVOT V NOVOSTAVBĚ

redakce

Chytré rady, čeho se vyvarovat při výběru dodavatele fotovoltaiky

redakce

Sháníte nová okna? Vsaďte na českou kvalitu!

redakce