Search

Výběr a rekonstrukce střechy

Přemýšlíte nad výměnou střechy? Pokud máte u rodinného domu starou a nefunkční střechu, do které profukuje, zatéká a uniká teplo, je to pohroma. To se ale dá spravit. Opravy a rekonstrukce střech dokážou vyřešit všechny nedostatky, které původní konstrukce vykazuje.

 

Jak vybrat střechu?

Než se však pustíte po hlavě do jakékoliv rekonstrukce, nejdříve se budete muset zamyslet nad výběrem střechy. Nová střecha musí esteticky působit a také musí být dokonale funkční. Při jejím výběru se zaměřte na tvar, strukturu i její barevnost, neboť to všechno tvoří komplexní architektonický celek.

 

Střecha musí:

· být odolná vůči působení vnějších vlivů,

· zajistit tepelnou pohodu uvnitř objektu.

 

Jaké jsou typy střech?

V současnosti existuje celá řada typů střech. Při rozhodování berte v potaz estetické, funkční i ekonomické hledisko. Obecně se rozlišují dva základní typy střech – ploché a šikmé.

Ploché střechy nevychází z módy O ploché střeše se mluví v případě, že nedosahuje většího sklonu než 10º. U ploché střechy není potřebná investice do konstrukce krovu, takže je logické, že je finančně méně náročná než jiné typy střech. Její nespornou výhodou je menší plocha, kterou je nutno izolovat.

S plochou střechou se můžeme nejčastěji setkat u starších domů, které postrádají spádovou vrstvu. Kvůli tomu se na střechách držely louže vody, které povrch střechy poškozovaly, vznikaly tak netěsnosti a zatékalo do nich.

 

Šikmé střechy nabízejí komfort a variabilitu

Šikmá střecha byla i je nejběžnějším řešením zastřešení nejrůznějších typů obytných domů. Tento typ střech má sklon od 10º do 55º. Jejich největší výhodou je odolnost vůči povětrnostním vlivům a díky svému tvaru je střecha méně vystavována nepříznivému počasí, plášť je méně namáhaný a tak vydrží delší dobu.

Šikmá střecha nabízí více tvarových variant. Nejčastěji se lze setkat se sedlovou střechou, která je stavebně nejjednodušší. Sestává ze dvou proti sobě nakloněných rovin, které mají sklon od 15º do 45º a víc.

 

Valbový typ střechy

Dalším oblíbeným typem šikmé střechy je valbový typ. Ten je stejně jako sedlová střecha tvořen dvěma proti sobě nakloněnými rovinami, avšak je ukončen šikmým zkosením, což je technicky složitější. Tento typ se používá jen u domů s půdorysem ve tvaru L a z konstrukčního hlediska jde o jednoduchý typ vyžadující méně finančních prostředků. Pokud je navíc střecha dobře orientovaná na sluneční stranu, je zde možnost instalace slunečních kolektorů nebo velkých okenních ploch.

 

Stanová a mansardová střecha

V našich podmínkách se stanová střecha příliš nevyskytuje. Tento typ střechy je ve tvaru jehlanu, všechny strany se sbíhají do jednoho bodu. Dalším typem je pak ještě mansardová střecha, kde je šikmina střechy zalomená, přitom ale spodní část má větší sklon než vrchní. Díky tomu se zvětší podkrovní prostor.

Rekonstrukce střechy

Když si ujasníte, jaký typ střechy zvolíte, následuje samotná rekonstrukce. K tomu si najděte věrohodnou firmu, která se rekonstrukcemi zabývá a má v tom mnohaleté zkušenosti. Určitě doporučujeme najít alespoň dvě firmy a nechat si vypracovat rozpočet. Když se budou značně rozcházet, je to signál, že není něco v pořádku.

 

Zateplená střecha

Součástí rekonstrukce střechy nebo výměny krytiny často bývá i nové zateplení. Střechou totiž uniká nejvíce tepla – uvádí se až 35 %, což je opravdu hodně. Dokonce je to více než obvodovým pláštěm. Zateplení střech je proto v rámci rekonstrukce skvělou volbou, které se v budoucnosti vyplatí.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *