BYT

ŽUMPY, SEPTIKY, ČOV

Mnoho majitelů rodinných domů řeší dnes a denně problém s vývozem žumpy, nepříjemným zápachem nebo ucpaným odpadním systémem. Předmětem tohoto článků je tedy soubor rad, jak postupovat při řešení těchto problémů.

Nejdříve si vysvětleme rozdíl mezi žumpou a septikem. Žumpa je uzavřená nádrž, s nutností pravidelného vývozu fekálním vozem, zatímco septik je většinou vícekomorová nádrž s přepadem ústícím do pískového zemního filtru, tzv. trativodu. Do těchto nádrží (ústí) je většinou sveden veškerý odpad z domu, tedy toalety, koupelny včetně praček a kuchyně.

Vlivem rozmanitosti těchto zdrojů se pak v nádrži tvoří hmota, která silně zapáchá a vlivem tuku, který z kuchyně přichází teplý a v chladu tuhne (vylití tuku z pánve do odpadu), se dokáže ucpat odpadní potrubí nebo trativod. V této havarijní situaci pak její řešení stojí nemalé finanční prostředky.

Tomuto však lze předejít aplikací užitečných (účinných) bakterií a enzymů –  EnviSep Žumpy a septiky.

Aplikace přípravku je velice jednoduchá a zvládne ji kdokoliv. Jelikož jsou bakterie lyofilizovány, tedy zmraženy, vysušeny a uvedeny do hibernace, je třeba je oživit. Toho docílíme rozmícháním příslušné dávky v teplé vodě.  Takto připravený roztok poté vylijeme  buďto přímo do žumpy nebo septiku nebo do toalety. Nespornou výhodou aplikace přes toaletu je následné pročištění odpadního potrubí a odstranění možného zápachu z něj.

Tato prášková forma obsahuje miliardy mikroorganismů, které dokáží organickou hmotu rozložit tak, že v nádrži zůstane pouze kalná nezapáchající kapalina, kterou je možno velice snadno vypumpovat a v případě septiku  trativodem tato tekutina odteče samovolně. Dochází zároveň k absolutnímu odstranění nepříjemného zápachu. Výsledkem je pak bezstarostný odpadní systém.

Pokud jste majitelem domovní čističky odpadních vod a trápí vás zápach z ČOV, nevyhovující vzorky odpadní vody nebo ucpávání odpadního potrubí, je dobré se seznámit s postupy jak řešit tyto problémy levně a ekologicky.

Domovní čistírna funguje na principu biologického rozkladu organických nečistot zejména pomocí aerobních mikroorganismů. Tedy laicky řečeno (ČOV) funguje na základě pojídání vyprodukovaného odpadu užitečnými bakteriemi. Pokud tyto bakterie nejsou v čističce přítomny v hojném množství, dochází ke dříve zmiňovaným problémům. Většina nových čistíren je po instalaci nastartována kalem z městské čističky, který tyto mikroorganismy obsahuje, avšak v tak malém množství, že časem dojde k jejich vyhubení a čistička se stává nefunkční.

Obonovení biologické rovnováhy v čistírně odpadních vod docílíme aplikací přípravku obsahujícího tyto bakterie v suché formě – EnviWaste Domovní ČOV.

Zmrazené a vysušené bakterie oživíme rozmícháním přípravku v teplé vodě. Aplikace přípravku je velice jednoduchá a zvládne ji kdokoliv. Jelikož jsou bakterie lyofilizovány, tedy zmraženy, vysušeny a uvedeny do hibernace, je třeba je oživit. Toho docílíme rozmícháním příslušné dávky v teplé vodě.  Takto připravený roztok poté vylijeme  buďto přímo do čističky nebo do toalety. Nespornou výhodou aplikace přes toaletu je následné pročištění i odpadního potrubí a odstranění možného zápachu z něj.

V celém odpadním systému napojeném na ČOV se nesmí používat přípravky na bázi chloru !  Proto je třeba po dobu aplikace tyto přípravky nepoužívat a nahradit je běžnými přípravky, které chlor neobsahují. Výsledkem této aplikace je během několika týdnů čistička bez zápachu, neobsahující pevné nečistoty a výstupní voda je způsobilá hygienickým normám ČR.

 

AgroBio Opava, s.r.o.


www.agrobio.czwww.zahradavkapse.cz


 

EnviSep Žumpy a septiky

http://www.agrobio.cz/vyrobky/620-envisep-zumpy-septiky.html

EnviWaste Domovní ČOV

http://www.agrobio.cz/vyrobky/621-enviwaste-domovni-cov.html

REPORTÁŽ

http://www.zahradavkapse.cz/reportaze/tv-receptar-prima-napadu-13.6.2010-reportaz-enzymy-zumpy-sept.html

Související příspěvky

Futonové postele? Původem z Japonska, oblíbené už i u nás

redakce

Infrasauna očima lékařů Infrasauna očima lékařů

redakce

Máte velké obavy, že výdaje na vytápění budou ještě vyšší, než tomu bylo vloni?

redakce