BYT

Protéká Vám podstřešní membrána vlivem provedené chemické impregnace dřeva ?

Jedním z hlavních problematických jevů negativně působících na vodotěsnou funkčnost vysoce difúzních pojistných hydroizolací střech je typ použitého přípravku pro chemickou impregnaci dřevěných konstrukcí a dále způsob provádění této impregnace na stavbě. Problémem však většinou není chemikálie následně chránící dřevo, ale vlastní roztok ve kterém se ochranná impregnace nachází, tj. chemikálie zabezpečující lepší vsakování impregnace do dřeva.

 

Pokud je zvolen nesprávný přípravek a navíc nevhodným způsobem chemická impregnace provedena, následně může dojít k naprosté ztrátě vodotěsnosti příslušné membrány. A to zejména v těchto případech :

  1. chemická impregnace je provedena v nedostatečném časovém předstihu před tím, kde se dotkne s vlastní pojistnou hydroizolační membránou (negativní chemikálie se nestačí odpařit). To se týká zejména bednění či krokví pod membránou či kontralatí nad membránou.
  2. chemická impregnace se provádí dodatečně v momentě, kdy je již membrána na střeše instalována a dojde tak k potřísnění membrány čerstvou impregnací. To nastává zejména v případě při provádění chemické impregnace nástřikem.
  3. chemická impregnace je prováděna u dřeva s rovnovážnou vlhkostí výrazně větší jak 14%, kdy chemický impregnát zůstane jen na povrchu dřeva a následným vlivem deště se spláchne na membránu. To je problém zejména u konstrukcí umístěných nad membránou (kontralatě, střešní latě, bednění pro krytinu)

Důsledkem pak je totální ztráta vodotěsnosti použité membrány, často i výrazné snížení mechanických vlastností a životnosti membrány, což díky protečení pak vede ke vzniku velkým škodám v interi��rech a nutnosti naprosté výměně použité membrány. To následně vede k dalším obrovským nákladům.

Viz. obr. 1a, 1b, 1c, 1d

1a 1b

1c 1d

JUTA a.s. ve svých laboratořích velice podrobně zkoumala tyto jevy ve vazbě na různé typy chemických impregnačních přípravků (více jak 20 typů), kde byly posuzovány jak následné změny ve vododotěsnosti membrány (podle ČSN 20811 a  EN 1928), tak i v paropropustnosti membrán (podle EN ISO 12572) a následně i změny mechanických vlastností (podle EN 12311-1, EN12310-1 a EN 2411).

Viz. obr.2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f

2a 2b

2c  2d

2e 2f

Byly testovány jak membrány vyráběné v JUTA a.s., tak i většina membrán jiných výrobců pohybujících se na trhu Evropy.

Jako nejproblematičtější impregnační chemikálie v tomto směru byly stanoveny ty přípravky, ve kterých se nachází (od nejproblematičtějšího) :

–          alkylbenzyldimethyl-amonium chlorid (BAC)

–          kyselina boritá (sůl s ethanolaminy apod.)

–          DDAC – dimethyl-didecil-amonium-chlorid

–          tenzidy dalších typů (ethylenglykol, alkylamin-ethoxylát,…)

–          různém kombinace látek a barviv

Závěr zkoušení je naprosto jednoznačný :

  1. největší problém u chemicky impregnovaných konstrukcí mají jednoduché mikrovláknité vysoce difúzní membrány, které zde nelze aplikovat ani v případě, že chemická impregnace byla provedena v dostatečném předstihu
  2. pokud není dodržen správný postup při provádění chemické impregnace dřevěných konstrukcí, vznikají výrazné problémy u běžných mikropóristých vysoce difúzních membrán, tj. kde jejich vodotěsný film je z hlediska dosažení vysoké difúze nadopován minerálními sloučeninami. Pokud je však impregnace provedena správným postupem, membrány těchto typů fungují bez problémů.
  3. Problém s chemikáliemi nemají vysoce difúzní membrány, kde jejich vodotěsný vysoce difúzní film je na bázi monolitického typu, popř. membrány s vodotěsnícím filmem na bázi speciálního polymeru. Tj. funkce těchto membrán není ohrožena ani v případě nekázně realizační firmy či dodavatele impregnovaného dřeva ve věci postupu při provádění chemických impregnací.

 

Proto jako novinku pro rok 2010 JUTA a.s. připravila novou vysoce difúzní kontaktní membránu s monolitickým vodotěsnícím filmem pod názvem JUTADACH  MONOLITIC, což je membrána, která nemá problém ve vazbě na typ a způsob provádění chemických impregnací (včetně těch nejagresivnějších typů) dřevěných konstrukcí střechy.

Díky použití tohoto typu membrány dochází k výraznému zkrácení doby provádění střešní skladby, jelikož není nutné čekat na vysychání prováděných chemických impregnací. Dále se při použití tohoto typu membrány eliminuje riziko vzniku problémů s protečením případnými nesprávnými postupy při provádění impregnace dřeva.

Viz. obr. 3, 4, 5

3 4

5

Navíc membrána JUTADACH  MONOLITIC dosahuje i výborných technických parametrů, čímž je použitelná pro tříplášťové i dvouplášťové konstrukce střech, a to i ve styku s tepelnou izolací, i ve styku s bedněním.

Viz. obr. 6, 7

6

7

Výhodou je i skutečnost, že není nutné používat speciální spojovací a těsnící komponenty používané pro aplikaci tohoto typu membrány, jelikož  pro spojování či těsnění se používají stejné typy elementů jako u běžných typů membrán JUTADACH.

Tato vysoce chemicky stálá membrána JUTADACH  MONOLITIC byla v ČR oficiálně poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2010 (28.-30.01.2010).

Rádi Vám sdělíme další podrobnosti, a to jak na citované výstavě, tak i e-mailem, poštou či telefonicky.

 


www.juta.cz


Související příspěvky

Karetra faucibus eu laoreet

redakce

Proč si koupit dům od developera? Výhody, kam se podíváš!

redakce

Jak vybrat podlahu do kuchyně?

redakce