FINANCOVÁNÍ

Prodáváte byt či dům? V těchto případech budete osvobozeni z daně

Podařilo se vám prodat byt či dům a peníze z této obchodní transakce už máte na účtu? Pak nezapomeňte, že inkasované peníze jsou příjmem, který podléhá zdanění. Jsou však případy, kdy daň z příjmu platit nemusíte. Kdy vzniká povinnost daň zaplatit a kdy jste naopak od této daňové povinnosti osvobozeni?

Na úvod je nutno poznamenat, že daň z příjmu není to samé jako daň z nemovitých věcí, přestože si je lidé podle zkušenosti odborníků pletou. Daň z nemovitých věcí se vztahuje k pozemkům evidovaným v katastru nemovitostí, zdanitelným stavbám a jednotkám, kam patří bytové i nebytové prostory. Platí se na rok dopředu, takže přiznání za rok 2019 je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud jste prodali nemovitost, tak tuto daň už v dalším období platit nebudete – bude za ni zodpovědný nový majitel. Vzniká vám však povinnost uhradit daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Základem pro výpočet této daně je rozdíl mezi cenou, za kterou nemovitost kupující koupil, a cenou, za jakou ji prodal (pokud je vyšší). Existují však výjimky.

Podrobněji jsme se na to zeptali realitního odborníka Jakuba Kindla, manažera rodinné realitní kanceláře Domov Reality, která se specializuje na oblast Berounska a na trhu působí více než 20 let. Za tu dobu se zařadila mezi největší a nejúspěšnější realitní kanceláře v Berouně a okolí. „Obecně se dá říci, že rozhoduje doba a forma vlastnictví, případně způsob nabytí nebo zda peníze z prodeje využijete na nákup další nemovitosti pro vlastní bydlení,“ vysvětluje Jakub Kindl. „Daň z příjmu nemusíte platit, pokud jste nemovitost vlastnili alespoň pět let. Ani toto pravidlo ale není konečné – zmírňuje ho ještě výjimka, při které hraje roli bydliště. Pokud jste totiž v prodávané nemovitosti měli bydliště, tak se tato lhůta zkracuje na dva roky. Pro podnikatele pak platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné dvou- či pětileté lhůty nesmí být zahrnuta v jeho obchodním majetku,“ dodává Kindl.

 

Další výjimky osvobozující od daně

Osvobozeni od placení daně z příjmu budete také v případě převodu (prodeje) členských práv družstva k předmětné nemovitosti. Nabytý příjem při tomto převodu práv nepodléhá dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

„Další případ, kdy prodávající nemusí ze zákona platit tuto daň, je situace, kdy do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použije tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb. Další variantou je, že prodávající odpovídající částku vynaložil na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. V tomto případě však mějte na paměti, že přijetí peněz za prodanou nemovitost je třeba oznámit příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu,“ doplňuje Kindl. Pokud prodáváte nemovitost, kterou jste zdědili v rámci dědického řízení po zůstaviteli z přímé příbuzenské linie či po manželovi/manželce, pětiletá lhůta se zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost prokazatelně vlastnil. Mezi přímé příbuzní patří například rodiče, děti, prarodiče a vnuci.

Související příspěvky

Rychlejší cesta k vlastnímu bydlení

redakce

Potřebný základ na hypotéku má naspořeno 6 z 10 Čechů

redakce

Starosti s hypotékou? Nechte je na jiných!

redakce