BYT

Krbová kamna na pelety COLA můžete mít levnější o 30 000Kč!

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Untitled document

Krbová kamna na pelety COLA přinášejí ekonomické a ekologické vytápění staveb a také nízké náklady na ohřev teplé užitkové vody. Rozhodně stojí za pozornost, protože s nimi můžete velmi výrazně ušetřit. Nyní je můžete mít i za velmi příjemnou cenu…

Ceny platí pro Plzeň

Ekologické způsoby vytápění se staly jednou z priorit městě Plzně. Rada města Plzně proto nedávno schválila dotace pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých kotlů na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně. Toto opatření je zaměřeno hlavně na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší. Toto správné rozhodnutí tak ovlivnilo i cenu na krbová kamna na pelety.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 tis.,- Kč.

  

Konkrétně se jedná o i interiérové kotle na pelety COLA, které mají automatickou regulaci hoření a přidávání paliva. Příspěvek se vztahuje i na kvalitní nízkoemisní technologie spalující tuhá paliva tam, kde je možné se připojit na preferovaný plyn za předpokladu, že krbová kamna na pelety splňují emisní třídu č. 3 . Tu splňují krbová kamna s výměníkem TERMO ORION, FOCUS, ELLISSE, BLITZ, POWER, POWER LUX, a POWER 30 S.

  

Poskytováním dotací chce Rada města Plzně motivovat své občany k realizaci nízkoemisního způsobu vytápění. Právě proto jim poskytuje i velmi štědrou podporu na pořízení správného vybavení. O dotaci na zařízení instalované v budovách určených k trvalému bydlení může požádat v souladu s předepsanými podmínkami každá fyzická osoba starší 18 let. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s požadovanými doklady až po uvedení nového zdroje tepla do provozu. Dotace se vztahuje na nové zařízení instalovaná krbová kamna v souladu s právními předpisy.

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2.1.2012 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Tak neváhejte.

Více informací o krbových kamnech najdete na www.ecoflame.cz.

Související příspěvky

Lapače komárů

redakce

Čištění parou?

redakce

Víte, čím zařídit obývací pokoj, aby byl moderní a zajímavý? Zde je několik tipů

redakce