DŮM

Kvalitu stavby prověří řádný test

Úkolem izolace objektů je v prvé řadě ochránit stavbu před horkem a zimou. Současně je však důležité zamezit i vzniku plísní, to znamená zabezpečit dostatečný odvod vlhkosti z konstrukce směrem ven, ale i dovnitř. Nutná je rovněž ochrana proti negativnímu proudění vzduchu, především vlivem klimatických podmínek. K dosažení těchto cílů jsou určeny právě tepelné izolace a různé těsnící a inteligentní folie, které nabízí jedinečný systém COMPRI®.

 

Blowerdoor test

O kvalitě stavby či provedené rekonstrukci se můžeme přesvědčit pomocí tzv. Blowerdoor testu. Touto strategií lze zjistit, jestli je vzduchotěsnost obálky objektu dostačující, a tedy zda nedochází v některých místech k nežádoucí infiltraci případného vzduchu, která by mohla mít za následek výskyt plísní. Nehledě na energetickou náročnost stavby, zejména pak u těch nízkoenergetických nebo pasivních domů. Blowerdoor test dokáže poměrně dobře lokalizovat konkrétní defekty a netěsnosti budovy. Principem testu je vyvolání podtlaku (přetlaku) uvnitř budovy pomocí ventilátoru a opakovaného měření průtoku vzduchu skrz obálku objektu. Výsledkem tohoto měření je výpočet objemového toku vzduchu při 50 Pa a z této hodnoty odvozena hodnota celkové intenzity výměny vzduchu. Blowerdoor test je jednou ze základních podmínek pro získání dotace Nová Zelená úsporám.

[creativ_media type=“youtube“ url=“https://www.youtube.com/watch?v=fi-Yi1Cmu5w“]

Měření termovizí

Dalším způsobem měření, který spolehlivě prokáže skutečný tepelně technický stav budovy, je bezkontaktní test termovizního měření. Ve své podstatě se jedná o analýzu rozložení teplot na povrchu stavební konstrukce, která nám ukáže, v jakých místech konstrukce teplo uniká a naopak. Především u rekonstrukcí nebo přestaveb s členitými částmi odhalí termokamera velmi spolehlivě riziková místa nebezpečí vzniku tepelných mostů a investor tak například může efektivně zareagovat na nedostatky izolace a přistoupit k nápravě ještě před samotným dokončením rekonstrukce. Diagnostiku pomocí termokamery můžete provádět jak v exteriéru, tak z interiéru. Podmínkou je dostatečně velký rozdíl teplot vně a uvnitř budovy (ideálně alespoň 17°C). Proto se tato měření nejlépe realizují od měsíce listopad do dubna.

Oba tyto typy měření je možné objednat u dodavatele systému akustických a tepelných izolací firmy CIUR a.s. Systém COMPRI® je typickým synonymem pro přirozeně zdravé bydlení v budovách s velmi nízkými náklady na vytápění. Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz či také na webu www.ciur.cz. Vyrábí a dodává CIUR a. s. již od roku 1991.

Související příspěvky

Profesionální firma na čištění koberců v Brně

redakce

Čas topení v domácnostech se neúprosně blíží

redakce

Faucibus eu laoreet nunc

redakce

Přidat komentář

* Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich údajů na tomto webu.