BYT

Zábradlí pro rodinné domky a bytové domy

Zábradlí je neodmyslitelnou součástí každé stavby. Tvoří její estetický doplněk, ale zároveň plní důležitou bezpečnostní funkci. V dnešní době je již na trhu k dispozici široká škála zábradlí různých materiálových a tvarových variant.

Volba vhodného zábradlí je velice důležitá pro pohodlí budoucích uživatelů domu i pro jeho dlouhou životnost. Pravidla pro správné umístění zábradlí obsahuje norma ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.

Zkusíme si nyní shrnout nejdůležitější zásady, které norma obsahuje. Začneme s vysvětlením pojmů, které využívá a my s nimi budeme pracovat také:

  • Zábradelní sloupek je svislý nebo šikmý konstrukční prvek zábradlí, určený k jeho upevnění ke konstrukci pochůzné plochy,
  • Zábradelní madlo je prvek určený k tomu, aby se osoby mohly přidržovat rukou,
  • Zábradelní výplň je konstrukce zábradlí mezi horní hranou a pochůznou plochou,
  • Pochůzná plocha je plocha určená pro pobyt nebo pohyb osob o půdorysných rozměrech nejméně 300x300mm, za pochůznou plochu se též považuje každý  schodišťový stupeň.

Norma rozeznává různé typy schodišť dle intenzity provozu a přístup osob na plochy. V rámci tohoto článku se budeme věnovat pouze schodištím s běžným provozem (tedy v budovách pro bydlení , ubytování a obchod a služby, které nemají charakter shromažďovacího prostoru). To znamená, že se zde nepředpokládá pohyb osob ve skupinách o počtu 20 osob a více. Taková schodiště pak řeší samostatně norma ČSN 73 0831.

U zábradlí je možné sledovat několik různých parametrů. Výška zábradlí je svislá vzdálenost mezi horní hranou zábradlí a povrchem pochůzné plochy (případně spojnicí nezkosených hran schodišťových stupňů). Šířka zábradlí se měří mezi půdorysnými průměty vnějších hran horní plochy zábradlí.

Jakou zvolit správnou výšku zábradlí? Základní výška zábradlí je 1 000mm. V případě, že hloubka volného prostoru (svislá vzdálenost mezi úrovní volného okraje pochůzné plochy a dnem volného prostoru pod ní) je menší než 3m, lze zvolit sníženou výšku zábradlí 900mm. Pokud je naopak hloubka volného prostoru větší než 12 m (vícepodlažní schodiště), je minimální výška zábradlí 1100mm. V případě, že si nejste jisti správnou výškou zábradlí, je dobré využít rady odborníka.

Dále rozlišujeme několik typů zábradlí, dle charakteru výplně:

a. plné – s výplní bez otvorů

b. s mezerami nebo otvory (tj, s výplní tyčovou – výplň je tvořena tyčemi rovnoběžnými s horní hranou zábradlí, mřížovou – ze svislých tyčových prvků, tabulovou – z celistvých plošných prvků, sloupkovou – ze svislých prvků bez mezery nad okrajem pochůzné plochy a všechny ostatní.

U všech typů výplní musí mezery v zábradelní výplni splňovat tyto požadavky:

a. svislé a šikmé mezery nesmí být větší než 120mm

b. vodorovné nesmí být větší než 180mm

c. mezera mezi pochůznou plochou a výplní nesmí být větší než 120mm.

Samostatnou a zcela novou kapitolu v normě tvoří nyní populární skleněné výplně zábradlí. Ty rozlišujeme dle typu uložení (čtyřstranné uložení s madlem nebo bez, třístranné, a samonosné výplně). Pro tyto výplně je možné použít několik typů skel: bezpečnostní sklo vrstvené (s fólií nebo litou pryskyřicí – dle ČSN EN 14449), tepelně tvrzené bezpečnostní sklo, nebo izolační (vrstvená) skla.

Poslední důležitou součástí částí zábradlí je madlo. To je požadováno u všech šikmých schodišťových zábradlí a zábradlí ramp. Umisťuje se na horním okraji zábradlí. Mezi madlem a konstrukcí zábradlí nebo stěnou musí být světlá vzdálenost min. 60mm.

Průřez madla má být vhodný k uchopení rukou shora a musí mu být možno opsat alespoň ¾ kružnice o průměru 40-50mm. Nesmí mít ostré hrany nebo výstupky. Při změnách směru mají na sebe madla plynule navazovat.

Všechny parametry uvedené v tomto článku se týkají standardních schodišť s běžným provozem. Norma ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ celou problematiku mapuje do hlubších podrobností. Návrh schodiště je pak možné konzultovat s profesionály, kteří jsou schopni posoudit různá atypická řešení zábradlí a schodišť. Bezpečnost a použitelnost zábradlí z hlediska jeho pevnosti se pak posuzuje podle samostatného předpisu ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-1.

Ať se již jedná o zábradlí schodiště, zábradlí balkonu nebo jednoduché madlo, jedná se o důležitý interiérový detail i o důležitou součást vnějšího výrazu stavby. Zpravidla jde o zámečnický, či truhlářský výrobek vyráběný na míru zkušeným řemeslníkem. Firma Dastech přináší na trh flexibilní zábradlí v podobě stavebnice od německého výrobce Dieda. Jedná se o plnohodnotný a kvalitní systém nabízející celou řadu řešení, složených z několika prvků. Celý systém zábradlí Dieda i jeho prvky na rozdíl od zámečnických výrobků zaručují shodu se všemi uvedenými normami.

Obchodní firma Dastech s.r.o. vznikla v roce 1997. Na českém a slovenském trhu výhradně zastupuje německého výrobce Dieda. Dastech s.r.o. je dodavatelem pro stavební firmy, interiéry, podlahová centra, stavebniny a truhláře, živnostenské firmy, obchodní firmy a specializované prodejny. Společnost také zajišťuje prodej koncovému uživateli a dále dodává do stavebních marketů Hornbach. Dastech s.r.o. má stálou kancelář, firemní prodejnu a sklad v Lahošti u Teplic.

Německý výrobce DIEDA GmbH + Co. KG obchoduje svůj stavební systém zábradlí v několika evropských zemích. Jeho cílem je v podmínkách kontrolované jakosti výroby zajistit cenovou dostupnost a přes vysokou variabilitu systému udržet jeho přednost – snadnou montáž. Výrobce inovuje stavebnicový systém tak, aby splňoval současné moderní trendy designu a dostupných praktických řešení. Další předností celého systému jsou krátké dodací lhůty. Stavební prvky se nezadávají do výroby, ale jsou již vyrobeny a připraveny v distribučních skladech.

Ing. Arch. Martina Horkelová                                                        

www.dastech.cz

 

Související příspěvky

Interiéry na klíč za skvělou cenu

redakce

TAUER ELEKTRO – stožár na trhu s elektrospotřebiči

redakce

Poki ruti mase senectus aliquet pretium

redakce