BYT

Finanční dostupnost

Cena výstavby rodinného domu je jedním z rozhodujících kriterií při jeho výběru. V konečném výběru může být rozhodující, ale v žádném případě nesmí být jediným kritériem. Při vyhodnocení finanční dostupnosti cena rodinného domu nepředstavuje celkovou investici.

Pořizovací náklady – celkovou investici na pořízení rodinného domu představují:

 • náklady spojené s přípravou
 • náklady spojené s realizací – vlastní stavbou
 • náklady spojené s úpravou okolí
 • náklady spojené se zařízením domu

 

Pozemek

Cena pozemku pro výstavbu rodinného domu.

Průzkumové práce

Zaměření, případně vytyčení pozemku, geologický a hydrogeologický průzkum, radonový průzkum.

Projektové práce

Studie – návrh stavby, dokumentace pro stavební povolení, osazení domu na parcelu, prováděcí dokumentace, výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

 

Inženýrská činnost

Zajištění řady stanovisek a vyjádření, která jsou nutná k doložení žádosti o stavební povolení (seznam požadovaných vyjádření vám dá příslušný stavební úřad). Tuto činnost lze zajistit vlastní činností, ale samozřejmě si ji můžete i objednat.

 

Rodinný dům – cena domu

Cenu ovlivňuje celá řada faktorů od ceny materiálů, které jsou značně rozdílné a které můžete svým výběrem ovlivnit, přes cenu práce jednotlivých dodavatelů, která je v jednotlivých regionech ČR různá (tu lze též do jisté míry ovlivnit výběrovým řízením), až po volbu standardu domu: rodinný dům vyhovující ČSN, úsporný rodinný dům, nízkoenergetický rodinný dům a rodinný dům s dotací „Zelená úsporám“ – čili pasivní.

 

Orientační ukazatele

Orientační ceny pro jednotlivé standardy rodinných domů:

rodinný dům vyhovující ČSN
cca 4 850,-Kč/m3 obestavěného prostoru

úsporný rodinný dům
cca 4 980,-Kč/m3 obestavěného prostoru

nízkoenergetický rodinný dům
cca 5 800,-Kč/m3 obestavěného prostoru

rodinný dům s dotací „Zelená úsporám“ či-li pasivní rodinný dům
cca 6 400,-Kč/m3 obestavěného prostoru

Přípojky

Orientační ukazatele ceny pro jednotlivá napojení rodinného domu do cca 20 m:

Vodovodní přípojka
cca 18 000,-Kč+DPH

Kanalizační přípojka
cca 24 500,-Kč+DPH

Elektropřípojka
cca 9 200,-Kč+DPH

Vjezd na pozemek – zpevněná plocha
cca 22.000,- Kč +DPH(cca 6×3 m)

 

Úprava okolí domu – oplocení

Oplocení – drátěné poplastované pletivo, výšky 200 cm
cca 550,-Kč+DPH/m

Oplocení – drátěné poplastované pletivo, výšky 200 cm s podezdívkou
cca 1 950,-Kč+DPH/m

 

Provozní náklady

Další neméně důležitou částí celkové ceny jsou provozní náklady. Ty představují částku, kterou je třeba vynaložit na fázi pořízení rodinného domu, ale představují částku, kterou budeme muset vynakládat již neustále každý měsíc, každý rok. Vzhledem ke skladbě této položky (rozhodující % představuje spotřeba energií) lze předpokládat postupný nárůst ceny provozních nákladů, kopírující nárůst cen energií.

 • vytápění domu
 • ohřev teplé užitkové vody
 • el. spotřebiče a světlo
 • vodné a stočné
 • likvidace odpadků
 • pozemková daň
 • fond oprav
 • pojištění domu, domácnosti apod.

Náklady dočasné

K těmto stálým položkám je třeba přičíst například splátku úvěru či hypotéky.

Tedy pro vyhodnocení finanční dostupnosti je třeba zvážit a vyhodnotit podstatně více položek než představuje pouhá cena domu.


 

www.nasdum.cz


 

Související příspěvky

Ložnice pro vaše zdraví a pohodlí

redakce

Jaro, sluníčko a posezení v nové zahradní houpačce, prostě žůžo!

redakce

Vkročte do nového roku ve velkém stylu! Pořiďte si nový nábytek – nyní s výraznou slevou!

redakce