Search

Podle třetiny Čechů zajistí největší úspory za energie zateplení. Králem je polystyren.

Nejefektivnějším způsobem, jak se zbavit vysokých účtu za energie, je podle 36 % Čechů zateplení, jak vyplývá z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR. Podle účastníků průzkumu je pro zateplení domu nejlepší materiál pěnový polystyren, pro který by se rozhodlo 55 % z nich.

To odpovídá i statistikám, podle kterých je polystyren opravdu nejvyužívanějším izolantem, kterého se u nás ročně spotřebuje přes 60 tisíc tun. Na celkové spotřebě polystyrenu se podílí z 85 % stavebnictví, zbývajících 15 % je využito v obalovém průmyslu.

Energetické firmy ohlásily pro rok 2019 skokové zdražení energií. U plynu se diskutuje nárůst cen okolo 5 %, u elektřiny by mohlo být navýšení až dvojnásobné. V rodinném rozpočtu to může znamenat i několik tisíc korun ročně. Uspořit za energie je přitom poměrně jednoduché: podle 36 % Čechů je nejefektivnějším řešením zateplení, pro 29 % respondentů je dalším opatřením výměna oken a 14 % by nejraději bydlelo ve zcela pasivním domě.

Maximální úspory za energie lze dosáhnout komplexním zateplením domu, tedy izolací obvodových stěn a zateplením střechy a výměnou oken. Stejně jako u všech stavebních úprav je zde třeba směřovat velkou pozornost k dodavateli a správnému výběru izolačního materiálu.“ dodává Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

 

Češi mají jasno – vítězí polystyren

Podle výsledků průzkumu by 55 % dotázaných pro zateplení svého domu zvolilo pěnový polystyren, 19 % by se rozhodlo pro minerální (kamennou) vlnu. V nabídce izolačních materiálů jsou také pěnové sklo, duté cihly či přírodní materiály. Těm však Češi zatím příliš nefandí. „Výběr materiálu by neměl být náhodný proces, ale měl by vycházet ze znalosti více typů izolantů a ze znalosti jejich hlavních výhod i nedostatků“ upozorňuje Zemene a dodává: „Na trhu figuruje mnoho izolačních materiálů, zdaleka ne všechny splňují standardy kvality. Koncový zákazník to však často pocítí až příliš pozdě, když mu zateplení domu negeneruje očekávané úspory na energiích. Naše sdružení proto uděluje polystyrenovým deskám od roku 2010 Značku kvality, která zaručí, že se jedná o kvalitní a certifikovaný výrobek.

Dva na českém trhu nejpoužívanější izolanty jsou pěnový polystyren a minerální vlna. Existují vedle sebe desítky let a našly si uplatnění v mnoha oblastech. Pěnový polystyren se více používá tam, kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody. Proto je nejčastějším izolantem na fasádách, podlahách a plochých střechách. Velkou výhodou polystyrenu ve srovnání s minerální vlnou je jeho téměř dvakrát nižší cena. Minerální vlna se pak nejčastěji používá k izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád. Nevýhodou je její vyšší cena a nároky při aplikaci na fasádu. „Z naší zkušenosti pracují s minerální vlnou stavební firmy méně rády, neboť je těžká, nepříjemná na dotek a složitě se s ní manipuluje.“ doplňuje Tomáš Novotný, odborník v oblasti zateplování.

 

O zateplení rozhoduje cena, což je podle expertů chyba.

Jak se Češi při výběru izolantu a konkrétní stavební firmy rozhodují? Podle průzkumu je klíčovým kritériem cena a to až u 67 % respondentů. „Cena je hlavním faktorem na trhu se zateplením již od roku 2013, kdy jsme poprvé zkoumali způsob, jak se lidé rozhodují.“ uvádí Zemene a dodává: „Právě cena by ale neměla být rozhodující, protože může značit například necertifikovaný materiál nebo nekvalitní práci. A právě nekvalitně provedená stavební práce může ve výsledku celou rekonstrukci výrazně prodražit, neboť je zde riziko nutných oprav či úplného předělání celého systému zateplení.“

 

O průzkumu

Průzkum Sdružení EPS ČR na téma Češi a zateplování probíhal v lednu 2019 a byl realizován pomocí nástroje Instant Research agentury Ipsos. Průzkumu se zúčastnilo 525 respondentů ve věku 18 až 64 let z celé České republiky v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání.

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat

společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS a zvyšovat jejich bezpečnost, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 12 členů včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a 5 čestných členů, reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tisíc tun EPS. V uplynulých letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy korun do rozvoje a inovací a zaměstnávají přes 1000 pracovníků. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s mnoha příbuznými profesními organizacemi, výzkumnými pracovišti, školami, státními institucemi a také s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

 

Kontakt:
Sdružení EPS ČR
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *