TIPY

Negativní tepelné mosty v zimě zvyšují výdaje za vytápění

O proběhlém třetím adventním víkendu poklesly venkovní teploty znovu pod bod mrazu až na -5 °C, respektive na nočních -9 °C. Kromě komplikací pro účastníky silničního provozu v podobě sněžení a ledovky na vozovce přinesly mrazy i další každoroční potíže a tím jsou zvýšené výdaje domácností za vytápění. Na vině jsou kromě jiné tepelné mosty vznikající v kritických místech, kde uniká teplo z rodinného domu ven. Kvalitně provedené komplexní zateplení domu eliminuje tepelné mosty a rovněž snižuje celkové účty za energie, ale také navyšuje tepelný komfort v domácnosti. Podle přesných výpočtů Sdružení EPS ČR mohou majitelé rodinných domů zateplením ušetřit až 70 % výdajů za energie ročně.

Tepelné mosty jsou klasické pro domy postavené v 70. nebo 80. letech 20. století. K jejich eliminaci je odborníky doporučováno zateplit dům celkově. „Vnějším zateplením objektů se stářím 30 a více let lze dosáhnout výrazné úspory peněz za vytápění. Teplo však často i potom uniká skrze špatně izolované podlahy, okna, dveře, stropy či střechy.  Zkrátka všude, kde dochází ke kontaktu různých druhů stavebních materiálů,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu.

Úplně nejčastěji opomíjenými částmi budov jsou ty přiléhajícík zemi, tzv. sokl, a u podsklepených budov spodní stavba. Při chybějícím nebo špatně provedeném zateplení zde dochází k promrzání základů, což může vést k tvorbě nežádoucích tepelných mostů a koutových plísní. Ačkoli tak Češi zateplují své rodinné domy čím dál více a spotřeba osvědčeného pěnového polystyrenu stoupá, na důležitou izolaci soklu se stále opomíjí . „Nezateplení soklové části domu je častou chybou. Vznikne tím negativní tepelný most se všemi svými negativními vlivy – od úniku tepla z domu přes výskyt zdravotně nežádoucích plísní,“ varuje Zemene.

 

Důležité je zvolit správně izolační materiál

Výše zmíněné části domu, ale i zdivo přiléhající k chodníkům, balkonům, nástřešním konstrukcím či terasám, je navíc nevhodné zateplovat minerální vlnou. Odborníky doporučeno je v těchto situacích použít nenasákavý pěnový polystyren, který lépe odolává působení vlhkosti a mrazu. V ideálním případě by měl polystyren dosahovat minimálně do výšky 300 mm nad terén nebo nad přiléhající konstrukci, kde hrozí kontakt s případnou vodou. „Minerální vlna je zde kvůli své vysoké absorpci venkovní vlhkosti naprosto nevhodná. Vlhkost se zde tvoří především v zimních měsících, kdy může minerální vlna po nasáknutí ztratit až celou polovinu svých izolačních vlastností,“ upozorňuje Zemene.

 

Co nám ve skutečnosti hrozí při použití nasákavého izolantu?

Zateče-li voda do vytvořeného zateplovacího systému s minerální vlnou, hrozí celkové znehodnocení zateplení a nutnost výměny izolačního materiálu. Minerální vlnu je po navlhnutí potřeba odstranit a nechat vyschnout, což bývá často technicky neřešitelné. Nasáknutý izolant je navíc mnohem náchylnější k přetrhnutí, takže nakonec může dojít k celkové výměně materiálu, což v konečném důsledku prodraží vaši investici.

 

***

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace, která byla založená v letech 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu se zkratkou (EPS), podílet se na tvorbě norem, v neposledním případě kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a také  aplikací z EPS, navyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má celkem 12 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS na území České republiky. Roční obrat se pohybuje okolo 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních rocích společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 zaměstnanců.

Členy sdružení jsou kvalitní výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, také školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha dalšími odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

 

Kontakt:
Sdružení EPS ČR
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz

Související příspěvky

Levné osvětlení výrobní haly? To jsou moderní světlíky

redakce

Matrace Dřevočal – české matrace, které vědí, co potřebujeme

redakce

Vybíráme matraci – jak a kde nejvýhodněji?

redakce