TIPY

Chystáte se k prodeji nemovitosti? Tyto pojmy by vám neměly být cizí

Čeká-li vás důležitý životní krok v podobě prodeje nemovitosti či pozemku, máte před sebou mnoho zařizování a povinností, během něhož můžete narazit na neznámé pojmy, jejichž neznalost vám může proces prodeje zkomplikovat.

 

Pozemek vs. parcela

Pozemek a parcela, jsou často zaměňovaná slovíčka, jejichž význam je však odlišný. Pozemek představuje individualizovanou část zemského povrchu. Pozemky jsou v katastru nemovitosti rozděleny dle druhů na zastavěné plochy a nádvoří, zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní plochy. Parcela je naproti tomu geometricky i polohově vymezená část pozemku. Náleží ji parcelní číslo a je zaznačena v katastrální mapě katastru nemovitostí. Rozlišují se dva typy parcel, konkrétně parcela pozemková a parcela stavební, kam se řadí pozemky druhu zastavěné plochy a nádvoří. Pokud plánujete koupit parcelu a na ní postavit vlastní dům, pečlivě prostudujte, zda se jedná opravdu o parcelu stavební. V opačném případě můžete být totiž nemile překvapeni.

 

Smlouvy, smlouvy a zase smlouvy

Prodej bytu či rodinného domu je spojen s hromadou dokumentů, písemností a smluv. Není tedy divu, že se v nich mnozí z nás často ztrácí. Mezi nejčastější se řadí smlouva o smlouvě budoucí, jež zavazuje smluvní strany v budoucnu uzavřít danou smlouvu. Kupní smlouva představuje zase smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím o koupi dané věci. Musí obsahovat 3 náležitosti – kupní cenu, způsob zaplacení kupní ceny, předmět převodu a smluvní strany. Další náležitosti nejsou ze zákona povinné, záleží však na potřebách smluvních stran.

 

Cena a další finanční záležitosti

Odhad ceny nemovitosti je mnohdy opravdovým oříškem, který může prodej nemovitosti nepříjemně zkomplikovat. Je tedy lepší k jejímu určení přizvat odborníky. To však nemění nic na tom, že je dobré porozumět alespoň základním pojmům, jako je cena tržní či cena obvyklá. Tržní cena představuje cenu, za níž je nemovitost ve skutečnosti prodána. Nevýhodou je, že ji nelze předem se stoprocentní jistotou stanovit. Cena obvyklá je naopak částka, za níž by došlo

k obchodní transakci obdobné nemovitosti ve sjednaný den ocenění za běžných podmínek, tedy bez vlivu zvláštních faktorů a mimořádných okolností daného trhu. Mezi další pojmy, jež je dobré znát, se řadí notářská, advokátní nebo bankovní úschova. Jde o bezpečné uložení peněz u notáře, advokáta nebo banky za účelem jejich následného vydání prodávajícímu. Vydání však proběhne, pouze pokud proběhne v pořádku také převod vlastnictví.

Pojmů a definic spojených s realitním trhem je celá řada. Proto, pokud se rozhodnete nemovitost prodat, prostudujte základními pojmy a nechte si poradit od profesionálů.

Související příspěvky

Snadné tipy, jak vytvořit útulný a hřejivý interiér

redakce

Vysát celý byt bez použití zásuvky je dnes už hračka

redakce

Pračka a sušička, se kterými si budete dokonale rozumět?

redakce

Přidat komentář

* Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich údajů na tomto webu.