Search

Češi fandí zateplení, třetina chce zateplit do pěti let

Drtivá většina Čechů považuje zateplení domu za ekonomicky výhodné. Myslí si to i ti, kteří dosud zatepleno nemají. Do pěti let proto plánuje zateplit 36 % Čechů žijících v nezateplených domech. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR. Hlavní výhodu zateplení Češi spatřují v lepším udržení tepla v zimě a v menších výdajích za energie – nižší platby za teplo registruje 63 % dotázaných. Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zateplena již téměř polovina obytných budov. Zateplení dílčí části domu či výměny oken se již dočkalo 81 % domácnosti. Jen necelá pětina domů a bytů není zateplena vůbec.

Nejčastější zateplovací úpravou domu je instalace nových oken. K té přistoupily již tři čtvrtiny Čechů. Následuje zateplení obvodových stěn, které dokáže snížit únik tepla až o 30 %. Tímto způsobem je v Česku zatepleno 47 % obytných budov. „Zateplení se domácnostem vyplatí jak ekonomicky ve formě snížení nákladů na topení a chlazení, tak s ohledem na komfort bydlení. Toho si jsou Češi vědomi, a proto patříme mezi nejaktivněji zateplující národy v Evropě,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu. Právě polystyren je při tom již mnoho let nejčastěji využívaným izolačním materiálem v Česku.

 

Zateplené bydlení je levnější i komfortnější

O finanční výhodnosti zateplení je podle výsledků průzkumu přesvědčeno 92 % Čechů žijících v zateplených domech či bytech. Pro 85 % dotázaných je hlavní výhodou zateplení lepší udržení tepla v zimě, 65 % oceňuje nižší výdaje za energie. „Zateplení obvodových stěn má společně s výměnou oken na výdaje za energie významný vliv. Podle propočtů mohou tyto stavební úpravy snížit účty o
50-70 % v závislosti na stáří domu. Nejedná se přitom jen o často zmiňované náklady na teplo. Ušetřit lze zateplením i v létě na výdajích za chlazení přehřátých interiérů,“
upřesňuje Pavel Zemene. Nižší platby za vytápění podle průzkum reálně potvrdilo 63 % těch, kteří zateplili.

Kromě ekonomických výhod přináší zateplení i zvýšený komfort bydlení. Ten podle průzkumu zaznamenalo 69 % respondentů. Co je myšleno komfortem bydlení? „V první řadě jde o udržení vyrovnané teploty v místnostech v průběhu dne, tedy tepla v zimě, ale i chladu v létě, které je často opomíjené. Pozitivně přitom termoregulaci v létě hodnotí 38 % dotázaných. Češi ale v našem průzkumu ocenili i další výhody zateplení, ať již jde o eliminaci vlhkých stěn či snížení pronikání hluku zvenku budovy,“ doplňuje Pavel Zemene. Celých 42 % Čechů poté vyzdvihlo estetickou stránku nové fasády, která podle nich vylepšila vzhled jejich domu.

 

Zateplit dům? Ano, do pěti let!

Přestože Češi patří v podílu zateplení na osobu mezi evropské rekordmany, 36 % dotázaných plánuje zateplit v horizontu do pěti let. Každý osmý to chce přitom stihnout ještě letos. „Překážkou v takovém případě mohou být finance, neboť počáteční investice může být pro mnohé významná částka rozpočtu domácnosti. Je třeba si ale uvědomit, že jde o investici v pravém slova smyslu. Podle expertů může totiž zateplení zvýšit hodnotu nemovitosti až o 20 %. S financováním rekonstrukce navíc dnes velmi účinně pomohou dotační programy,“ uzavírá Pavel Zemene.

 

O průzkumu

Průzkum Sdružení EPS ČR na téma Češi a zateplování byl realizován pomocí nástroje Instant Research výzkumné agentury Ipsos. Sběr dat probíhal v lednu 2019 a zúčastnilo se ho 525 respondentů ve věku 18 až 64 let z celé České republiky v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání.

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.Více informací naleznete na www.epscr.cz.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *