TIPY

Češi fandí zateplení, třetina chce zateplit do pěti let

Drtivá většina Čechů považuje zateplení domu za ekonomicky výhodné. Myslí si to i ti, kteří dosud zatepleno nemají. Do pěti let proto plánuje zateplit 36 % Čechů žijících v nezateplených domech. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR. Hlavní výhodu zateplení Češi spatřují v lepším udržení tepla v zimě a v menších výdajích za energie – nižší platby za teplo registruje 63 % dotázaných. Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zateplena již téměř polovina obytných budov. Zateplení dílčí části domu či výměny oken se již dočkalo 81 % domácnosti. Jen necelá pětina domů a bytů není zateplena vůbec.

Nejčastější zateplovací úpravou domu je instalace nových oken. K té přistoupily již tři čtvrtiny Čechů. Následuje zateplení obvodových stěn, které dokáže snížit únik tepla až o 30 %. Tímto způsobem je v Česku zatepleno 47 % obytných budov. „Zateplení se domácnostem vyplatí jak ekonomicky ve formě snížení nákladů na topení a chlazení, tak s ohledem na komfort bydlení. Toho si jsou Češi vědomi, a proto patříme mezi nejaktivněji zateplující národy v Evropě,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu. Právě polystyren je při tom již mnoho let nejčastěji využívaným izolačním materiálem v Česku.

 

Zateplené bydlení je levnější i komfortnější

O finanční výhodnosti zateplení je podle výsledků průzkumu přesvědčeno 92 % Čechů žijících v zateplených domech či bytech. Pro 85 % dotázaných je hlavní výhodou zateplení lepší udržení tepla v zimě, 65 % oceňuje nižší výdaje za energie. „Zateplení obvodových stěn má společně s výměnou oken na výdaje za energie významný vliv. Podle propočtů mohou tyto stavební úpravy snížit účty o
50-70 % v závislosti na stáří domu. Nejedná se přitom jen o často zmiňované náklady na teplo. Ušetřit lze zateplením i v létě na výdajích za chlazení přehřátých interiérů,“
upřesňuje Pavel Zemene. Nižší platby za vytápění podle průzkum reálně potvrdilo 63 % těch, kteří zateplili.

Kromě ekonomických výhod přináší zateplení i zvýšený komfort bydlení. Ten podle průzkumu zaznamenalo 69 % respondentů. Co je myšleno komfortem bydlení? „V první řadě jde o udržení vyrovnané teploty v místnostech v průběhu dne, tedy tepla v zimě, ale i chladu v létě, které je často opomíjené. Pozitivně přitom termoregulaci v létě hodnotí 38 % dotázaných. Češi ale v našem průzkumu ocenili i další výhody zateplení, ať již jde o eliminaci vlhkých stěn či snížení pronikání hluku zvenku budovy,“ doplňuje Pavel Zemene. Celých 42 % Čechů poté vyzdvihlo estetickou stránku nové fasády, která podle nich vylepšila vzhled jejich domu.

 

Zateplit dům? Ano, do pěti let!

Přestože Češi patří v podílu zateplení na osobu mezi evropské rekordmany, 36 % dotázaných plánuje zateplit v horizontu do pěti let. Každý osmý to chce přitom stihnout ještě letos. „Překážkou v takovém případě mohou být finance, neboť počáteční investice může být pro mnohé významná částka rozpočtu domácnosti. Je třeba si ale uvědomit, že jde o investici v pravém slova smyslu. Podle expertů může totiž zateplení zvýšit hodnotu nemovitosti až o 20 %. S financováním rekonstrukce navíc dnes velmi účinně pomohou dotační programy,“ uzavírá Pavel Zemene.

 

O průzkumu

Průzkum Sdružení EPS ČR na téma Češi a zateplování byl realizován pomocí nástroje Instant Research výzkumné agentury Ipsos. Sběr dat probíhal v lednu 2019 a zúčastnilo se ho 525 respondentů ve věku 18 až 64 let z celé České republiky v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání.

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Související příspěvky

PVC dvoudílné soklové lišty pro kabely

redakce

Jaká zvolit svítidla pro retro styl?

redakce

Podlahy do komerčních prostor

redakce