STAVBA

Stykač a jeho uplatnění

Uplatnění stykače naleznete u zařízení s častým zapínáním, u aparátů s dálkovým ovládáním a v běžné domácnosti často u zásobníkového ohřívače vody. Velmi důležité je správné zapojení, které ovlivní nejen jeho funkci, ale také životnost.

Výkonový stykač je určený pro zapínání, vypínání a také přenášení elektrického proudu. Jsou jimi řízeny ovládací obvody výkonnějších aparátů, jako je například motor. Zajištěná je pouze jedna poloha, která bývá nejčastěji vypnutá, druhá poloha je jištěna cizí energií. Nejsou náročné na údržbu. Při běžném 8 hodinovém denním provozu, se doporučuje kontrola jednou za rok.

Princip

Základní myšlenkou stykače je přívod napětí na svorky cívky, jehož důsledkem vznikne magnetické pole. Kotva s pohyblivými kontakty se přitáhne a pohyblivé kontakty jsou buď s pevnými kontakty spojeny, nebo mohou přerušit stávající kontakt. Hlavní kontakty jsou spínací, pomocné kontakty mohou být i rozpínací. Stykače se dají upravovat na požadované napětí nebo vyměnit stávající kontakty za jiné.

Základní rozdělení stykačů

Na stykačích je vždy uvedena kategorie, podle které jsou rozděleny, buď podle druhu proudu, nebo podle počtu pólů.

Podle druhu spínaného proudu se dimenzují na střídavé či stejnosměrné. Stejnosměrný stykač od střídavého je rozdílný v cívce, která nemá elektrické plechy a je navinuta na magnetické jádro. Cívka má jižní a severní pól. Oproti tomu střídavý stykač má vinutí na elektrických plechách.

Dělení podle počtu pólů se užívá pro ovládání buď třífázových obvodů, pak se jedná o 3 – pólové stykače nebo pro ovládání induktivních a neinduktivních zátěží, pak hovoříme o 4 – pólových stykačích.

Rozměry a umístění

Zásadním parametrem pro výběr stykače jsou především rozměry. Jsou rozdílné šířky lišt, které se liší především výrobcem. Ve větších sestavách lze ušetřit místo vhodným výběrem příslušenství, které nebude umístěno z boku, ale v lepším případě na čele stykače. Šetření místa na druhou stranu ubírá na výkonu a přehlednosti zařízení, proto by na něj měl být brán zřetel až jako poslední možnost.

Stykače mívají stále stejný nebo jen velice málo odlišný design. Nejsou vázány na módní trendy a jejich vzhled se proto již několik desítek let mění pouze v nepatrných detailech. Čeho si můžeme u změny vzhledu stykačů povšimnout, je tak pouze tvar či rozměr.

Umístění stykače nelze volit do všech poloh. Důležitá je jejich vertikální respektive horizontální poloha, která může zapříčinit špatné působení jádra proti pružině a stykač pak nemusí správně fungovat. Jednoznačně musí být stykač umístěn v rozvaděči nebo alespoň v krytu.

Jedny z největších skladů v Evropě, se širokým sortimentem elektronických komponentů, se nachází v polské Lodži. Dodavatel TME s vysokou kvalitou výrobků, 30 letou praxí, a až 5 000 objednávek denně, vám umožní vybrat si ze široké škály elektronických součástek. Kromě stykač a relé, naleznete v portfoliu značky také transformátory a jádra, světelné zdroje, optoelektroniku, polovodiče a vodiče, ale také drobné kancelářské vybavení.

Pomocné kontakty a příslušenství

Stykač může být vybaven kromě silových kontaktů také pomocnými kontakty, které mohou a nemusí být přímou součástí stykače nebo může být brát jako příslušenství ve formě tzv. přídavného bloku. Pomocný kontakt může plnit roli spínacího i rozpínacího kontaktu.

Stykač můžeme dále doplnit přídavnými parametry, například 3 – pólolové stykače můžeme rozšířit o čtvrtý pól. Dále můžeme stykač vybavit propojovacími lištami, filtry, blokováním.

Související příspěvky

Které dřevěné hranoly drží svůj tvar a mají vysokou pevnost?

redakce

Asociace dodavatelů montovaných domů

redakce

Vitální broušená cihla EVOTON® je ideální volbou pro vaši stavbu

redakce