Search

Proces BIM nás přiměje pozměnit celkový přístup ke spolupráci na stavebních projektech, říká Štefanovič.

Proces BIM – Building Information Modeling je naprosto moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na inteligentním modelu. O tom, proč se vůbec hovoří o BIM jako evoluci v projektové přípravě a zároveň výstavbě budov, co nového přináší BIM do projekce, koordinace výstavby, výběrového řízení nebo samotné realizace jsme si popovídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem DELTA Projektconsult, jež má ve svém portfoliu již první projekty připravované v BIM.

 

Jakým způsobem proces BIM ulehčuje výměnu důležitých informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?

Proces BIM ulehčuje výměnu důležitých informací na projektu tím, že nutí všechny zúčastněné strany ke spolupráci. Od úplně původního návrhu architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jediném modelu. Dosud jsme byli navyklí pracovat každý ve svých vlastních plánech, výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny potřebné podrobnější informace, které jednotlivá řemesla zapojená do takové realizace projektu skutečně potřebují. BIM proto umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové detailní řešení i s podrobnějšími technickými informacemi, tedy jednotlivá řemesla se nemusejí následně zpětně dohledávat a upřesňovat si, jaká budou mít kupříkladu topná tělesa výkon atd.. Vše je naprosto srozumitelně dáno a vždy přesně popsáno. Všichni zadávají informace do stejného modelového schématu. Je to velice silný a zároveň efektivní nástroj také pro celkovou organizaci výběrového řízení. Navíc, co se týče užívání budovy, facility management rozhodně uvítá tyto podrobnější informace o technickém řešení budovy. Dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě takovým malým rodným listem a především kvalitně vedeným zdravotním průkazem budovy.

Z jakých důvodu bychom na BIM neměli pohlížet jen jako na obyčejný software, ale jako na proces? Co je jeho hlavní výhodou?

Zkušenosti z okolních zemí poukazují, že celou jednu třetinu z celkového rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci připraveného stavebního procesu. To je přece řádný důvod k opravdu rychlé změně. Je třeba proces vývoje, přípravy a také projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně vedenému stavebnímu procesu, který svou podstatou nutí všechny členy projekčního týmu mnohem lépe spolupracovat. Proces proto, že tu nehovoříme pouze o kvalitnějším obyčejném softwaru v pc, který dokáže zlepšit projektantům proces plánování či projektování budovy, ale proto, že všichni zúčastnění na takovém stavebním projektu jsou doslova nuceni změnit svůj přístup ke spolupráci na projektu.

„Celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. BIM nás všechny posouvá k inteligentně řízenému procesu založenému na užší spolupráci, která v důsledku šetří investorovi nemalé peníze. Navíc nepopíratelně je nositelem vyšší kvality stavby“, říká na adresu Building Information Modeling Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

BIM je velice pokrokový a moderní nástroj pro celý projektový tým, je však nutné si v počátku stanovit jasná pravidla a způsoby komunikace, způsob zanášení důležitých dat, standardy technických prvků či celých modulů, schvalovací procesy a uzavírání dílčích fází projektu atd. Pak se pozmění BIM v proces, který opravdu výrazně eliminuje zbytečný zmatek či nedorozumění, odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově následně podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento velice chytrý model naplněný informacemi se tak zcela srozumitelným nástrojem pro úplně všechny řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraní. BIM zkrátka přináší nový způsob spolupráce celého projektového týmu. Navíc řádně zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velmi rychle odhalit případnou kolizi a zvýšit tím i kvalitu realizace a zamezit časové prodlevě.

Delta Projektconsult aktuálně poukazuje dva projekty v BIM na území Čech i Slovenska – administrativní budovu v Piešťanech a také obchodní dům s nábytkem v Ostravě. Mohli byste tyto dva projekty v rychlosti představit? Jak práci na nich usnadnil kvalitní software BIM?

Připravovaná kancelářská budova zahrnuje celkem 3 podlaží. Pracovní zázemí zde nalezne asi 80 zaměstnanců. Administrativní budova s elegantním parkovacím domem byla vyprojektovaná ve standardu procesu BIM ve všech přizvaných profesích. Projekce budovy díky BIM umožnila jednodušší komunikaci s daným investorem, rychlejší pochopení a schvalování jednotlivých návrhů včetně mnohem přesnějšího vytvoření tendrových podkladů pro finální výběr přímého zhotovitele stavby a také interiéru. Kancelářské a zasedací prostory jsou doplněné například o oddychové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostory, školící a taktéž prezentační prostory, které naši architekti designově vyhodnocovali jako velkorysé a zároveň světlé s přiznanými betonovými konstrukcemi. Tento objekt také počítá s dostatečným segmentem zeleně v átriu, které bude vytvářet senzační atmosféru pro všechna podlaží.

Co se týče tohoto projektu obchodního domu v Ostravě, jedná se o novostavbu významné sítě obchodních domů s dvoupodlažní zastavěnou prodejní plochou o rozloze téměř 6000 m2 na území Čech a Slovenska. Objekty jsou výhradně určeny k prodeji nábytku, pro který bylo důležité vymezit skladovací prostory, provozní a technické zázemí. DELTA se v těchto projektech snaží maximálně využít skrytého potenciálu a všech daných výhod přípravy stavebních projektů pomocí Building Information Modeling a zpracovávat projekční část v nastaveném standardu BIM. Od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po úplně konečný výběr přímého zhotovitele díla, výkaz výměr atd.

 

 

Vaši kolegové v sousední rakouské zemi v procesu BIM také připravují některé projekty. Jak by se dal takový přístup k projektování v BIM na našem území ČR a Rakouska srovnat?

V Rakousku již jsou legislativně přesně nastavené normy pro projekty připravované v procesu BIM, tedy legislativně jsou o mnoho dále než my v České republice. Poukázal bych kupříkladu na náš společný BIM projekt na kterém pracuje česko-rakouský tým těch nejkvalitnějších projektantů. Jedná se o mimořádně kvalitní projekt výrobního závodu pro rakouského výrobce vstřikovacích strojů společnost Engel, jež figuruje v jihočeském malebném městě zvaném Kaplice. Projekt rozšíření stávající výrobní haly byl uveden ve své první fázi do zkušebního provozu v červnu aktuálního roku, další fáze rozšíření i nadále pokračují.

V rámci této skupiny DELTA jsme vyhotovili tzv. BIM tým, který společně při pravidelných work-shopech vytváří uchopené definované standardy, které pak používáme v reálných projektech průmyslových hal, ale i administrativních budov, obchodních domů popř. staveb z oblasti zdravotnictví nebo kultury. Tím, že takto sdílíme jednotlivé informace a také zkušenosti v práci s BIM mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem, vzájemně se od sebe učíme a daří se nám pracovat v běžné praxi mnohem efektivněji, rychleji a pro investora tedy levněji. Momentálně přenášíme již tento hotový model plánování a projekce budov také na naší ukrajinskou pobočku DELTA v Kyjevě.

 

Jak může BIM proces ocenit například investor a jak třeba architekt? Jak BIM model dokáže ovlivnit pak jednotlivé role a odpovědnosti v projektovém týmu?

Úplně každý architekt i projektant zná určité situace vývoje a přípravy projektu, kdy při jednání s investorem nebo majitelem budoucí budovy ještě před samotným schválením vznikají k návrhu budovy požadavky na určité změny. Podrobné výzkumy ze zahraničí potom ukazují, jak způsob zpracování projektové dokumentace ovlivňuje forma předložení přesné projektové dokumentace. 16% ze všech požadavků vzniká při naprosto standardní 2D projekci, 10% všech požadavků při 3D projekci, ovšem pouhá 3% požadavků na změny jsou uplatňována ve variantě BIM spolupráce. Jednotlivé realizované projekty v zahraničních státech dokonce hovoří o tom, že přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu až celých 20% nákladů díky efektivní organizaci vývoje a realizace stavebního procesu. To jsou rozhodně nepopíratelná fakta, která ocení jak architekt při komunikaci s investorem, tak i samotný investor či budoucí majitel nové stavby.
2 x komentováno u “Proces BIM nás přiměje pozměnit celkový přístup ke spolupráci na stavebních projektech, říká Štefanovič.

  1. Belunek Belunek napsal:

    Odstranění nedorozumění a napětí mezi investorem a projektantem, mezi projektantem a stavebními firmami při reálné výstavbě, zpřehlednění procesů…, zdá se, že nás čekají lepší zítřky, lepší vztahy…

  2. Marry Marry napsal:

    Ta myšlenka jednotného modelu zní bezvadně! Skončí chaos, kdy si každý pracuje dle svých plánů…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *