STAVBA

Plánování a realizace konstrukcí s ekologickými parobrzdami proclima DB+

V současnosti je stále více odborníků nakloněno skladbám, které nejsou zcela difuzně uzavřené , ale pracují na principu správně seřazených  a aplikovaných materiálů dle difuzního odporu. Vytváříé se tak vyšší bezpečnost staveb z hlediska vlhkosti než v případě zcela parotěsných skladeb, kde malé narušení může způsobit velké problémy.

Jedním ze zástupců tohoto trendu je i systém pro clima DB+ , který může být použit v běžných  obytných domech se standardním provozním zatížením  a to ve všech prostorách (obývací pokoje a ložnice, kuchyně a koupelny) jako vnitřní ohraničení  tepelně izolační vrstvy – parobrzda. Parobrzdná a neprodyšná pásovina DB+ má difúzní odpor s cca 6,5 násobným rozsahem(Sd od 0,6 do 4m). Za více jak 15 let byla položena na mnoha milionech metrů čtverečních, rovněž i ve stavebně fyzikálně náročných konstrukcích. DB+ funguje na principu klimaticky řízených membrán: V chladném klimatu je pásovina difúzně nepropustnější (sd- hodnota cca 4 m) a chrání konstrukci před vniknutím vlhkosti. V teplém klimatu je naopak pásovina difúzně propustná (sd- hodnota cca 0,6 m) a poskytuje tak vysoký potenciál zpětného vysychání i směrem do interieru. Tak je zaručena vysoké zabezpečení konstrukcí i při nepředvídaném vzniku vlhkosti z konvekce, boční difúze nebo vlhkých stavebních materiálů.

Difúzní odpor systému DB+ je nastaven tak, že i v prostorech s vyšší vlhkostí, jako jsou například novostavby nebo při krátkodobém zvýšení vlhkosti v kuchyních a koupelnách, zůstává bezpečný parobrzdný účinek zachován. V zásadě by mělo vždy postačit  vlhkost vzniklou v průběhu výstavby plynule odvětrávat oknem což zajistí  zachování neporušené kvality DB+. V zimě může být vysychání urychleno použitím stavebního vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vzdušné vlhkosti. Důležité je systém DB+ kompletně instalovat včetně těsných spojů před zahájením mokrých procesů, aby se později do konstrukcí neuzavírala kondenzovaná vlhkost, která bývá obvykle velmi velkých objemů.

Pravidlo 60/2 –V novostavbách panuje zvýšená vzdušná vlhkost,podmíněná vlastní stavbou a užíváním prostor.Difúzní odpor parobrzdy by měl být nastaven tak,že i při 60% průměrné relativní vzdušné vlhkosti  bude dosahovat difúzní odpor (sd – hodnota)minimálně 2 m, tak aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z interiéru a proti takto podmíněné tvorbě plísní.

Pravidlo 70/1,5 –Ve fázi výstavby, kdy jsou provedeny omítky nebo stěrky, panuje v interiéru velice vysoká vzdušná vlhkost. Difúzní odpor má při 70% průměrné relativní vzdušné vlhkosti činit více než 1,5 m, aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z prostoru stavby a proti takto
podmíněné tvorbě plísní. Zvláště v případě použití desek z aglomerovaného dřeva (OSB) na vnější straně konstrukce, je nutná vysoká ochrana proti vlhkosti.

Aby se nezabránilo zpětnému vysychání, nemají být na vnitřní straně izolace umístěny žádné pomocné vrstvy zpomalující difúzi – jako OSB nebo vícevrstvé dřevěné desky. Vhodný je zde záklop ze sádrokartonových desek nebo palubek. Systém DB+ může sloužit i jako ohraničující vrstva pro foukanou izolaci CLIMATIZER PLUS. Výztužná vložka zajistí vysokou pevnost proti roztržení při zafoukávání. Instalace podél nosné konstrukce má tu přednost, že spára se nachází na pevném podkladu a tak je chráněna. Odstup spon nutných pro upevnění pásoviny smí být maximálně 5 – 10 cm. Při instalaci šikmo k nosné konstrukci má být přímo na neprodyšně přilepeném přesahu pásoviny umístěna podpěrná lať, aby se zamezilo zatížení lepeného spoje tahem. Alternativně je možné zajistit ještě dodatečně lepicí pásku na přesahu příčnými pruhy lepicí pásky v odstupu 30 cm. Při pracích probíhajících v zimě je třeba foukanou izolaci provést ihned po instalaci systému DB+. Pásovina tak bude chráněna před vodou z případné  kondenzace.

Systém DB+ sestává z 100% přírodní a recyklované celulózy, lepené tenkým PE filmem bez halogenů a změkčovadel, zesílené výztužnou vložkou. Pásovina může tak být snadno recyklována. Systém DB+ má označení CE podle certifikátu DIN EN 13984.  Záruka kvality u tohoto systému je vždy zajištěna  současně s přezkoušením. Systém je vhodný pro nízkoenergetické i pasivní domy. CIUR a.s. doporučuje přezkoušení těsnosti neprodyšné izolační vrstvy pomocí systémů pro clima  WINCON (průběžný test jednotlivých místností přímo při instalaci) nebo BLOWER DOOR(obvykle závěrečný test celého objektu s certifikátem těsnosti. Pro dokonalé zabezpečení  konstrukce tepelné izolace a maximální účinnost systému při ochraně proti únikům tepla a škodám vlivem kondenzace   je neprodyšnost rozhodující. Nekontrolovaně proudící vzduch má na svědomí významné ztráty  tepla, které značně degradují tloušťky instalovaných izolací. Z tohoto hlediska je systém DB+ zcela komplexní a poskytuje dokonalé řešení všech situací jak je patrné z následujících obrázků.

www.ciur.cz

Související příspěvky

Investice do kvalitní střechy se vyplatí. Nezapomeňte i na střešní okno a okapy

redakce

Etiam vitae lorem felis porta

redakce

Chytrá izolace® v létě chladí

redakce