STAVBA

Nové podstřešní a fasádní membrány JUTADACH THERMOISOL

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Untitled document

V revizi normy pro navrhování střech ČSN 73 1901 (03/2011) došlo mimo jiné ke změně názvosloví, kde místo pojistné hydroizolace se nově používá výstižnější výraz doplňková hydroizolační vrstva. Změna názvosloví by měla přinést také změnu v pohledu na tuto často opomíjenou, v projektové dokumentaci nedostatečně specifikovanou a bohužel i často nesprávně instalovanou vrstvu střešní konstrukce.

 

 

Z těchto důvodů je detailní specifikace této vrstvy v projektu velmi žádoucí. Při zateplení konstrukce střechy je vhodné používat kontaktní membrány, které jsou v kontaktu s tepelnou izolací nebo difuzním bedněním a parametr paropropustnosti Sd < 0,3 m by měl být uveden v projektu stavby.

Pokud v projektové dokumentaci parametr paropropustnosti Sd není specifikován, může při realizaci stavby dojít k záměně kontaktní vysoce difuzní membrány za materiál nekontaktní s Sd > 0,3 m. V tom případě je nutné vytvořit spodní průběžnou funkční ventilační mezeru pod doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spodní ventilace však nemůže být funkční, pokud střecha obsahuje úžlabí, a jen velice složitě řešitelná s vikýři, střešními okny, nárožím apod.

V dnešní době projekt střechy v mnoha případech nezpracovává místní projekční kancelář a často ani realizační firma není místní, a z neznalosti lokality stavby tím často dochází k opomíjení důležitých lokálních podmínek. Týká se to hlavně staveb vystavených zvýšenému působení větru, což může být samostatně stojící stavba, stavba na okraji obce nebo na kopci, nebo stavba převyšující okolní zástavbu, a také stavby ve vyšších nadmořských polohách. Další negativním vlivem jsou plochy střech ve směru sklonu delší než 10 m. Na tyto stavby by měly být automaticky kladeny zvýšené požadavky, a to jak na druh a těsnost skládané krytiny (upravení stanoveného bezpečného sklonu), tak i na vhodný výběr doplňkové hydroizolace (podstřešní fólie). Pokud se podíváme na novou výstavbu, zejména ve vazbě na nízkoenergetické či pasivní stavby, vidíme stále častěji snižování sklonů střech se skládanou střešní krytinou a podkročení jejího bezpečného sklonu.

Právě pro takové případy JUTA a.s. představuje nové výrobky s názvem JUTADACH THERMOISOL. Jsou vyrobeny na bázi nosné polyesterové netkané textilie, vynikající vysokou pevností, a polyuretanové vrstvy, která zajišťuje vodotěsnost a vzduchotěsnost. Vzhledem k použitým surovinám mají membrány vyšší životnost a užitné vlastnosti. Nutno dodat, že cena za doplňkovou hydroizolaci je pouze zlomkem ceny střešní skladby, její funkce je však neméně důležitá. Investice do vyšší třídy materiálu pro doplňkové hydroizolační vrstvy se tedy určitě vyplatí.

Membrána JUTADACH THERMOISOL 2AP umožňuje podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny, kdy je sklon střechy menší než bezpečný sklon použité skládané střešní krytiny, a to až o 6° (stupeň těsnosti DHV 2C). Nesmí však být podkročen mezní sklon krytiny a minimální sklon membrány 10°. K dispozici jsou příslušné spojovací a těsnící komponenty pro takové aplikace.

Úspora nákladů na vytápění

JUTADACH THERMOISOL je vhodný pro aplikaci přímo na tepelnou izolaci nebo difuzní bednění, tedy pro dvouplášťovou skladbu střechy, a umožňuje využít celou výšku krokví pro montáž tepelné izolace.

Díky výborné vzduchotěsnosti plochy membrány a při kvalitním slepení přesahů membrány těmito integrovanými páskami nedochází k pohybu vzduchu v horní vrstvě tepelné izolace, což přispívá k její správné funkci a k výraznému snížení nákladů na vytápění. Tepelná izolace pak není ovlivněna prouděním venkovního vzduchu ve ventilační mezeře nad membránou ani extrémním působením větru. Membrána má 2x větší tepelný odpor než jiné běžné membrány.

Vyniká výbornou vzduchotěsností (0,00 m3/m2.h až do tlaku 600 Pa). Na trh je uváděna také varianta JUTADACH THERMOISOL 2 AP se dvěma integrovanými páskami pro dokonalé slepení přesahů.

Samozřejmostí je splnění základních požadavků a ještě něco navíc

Samozřejmostí je výborná vodotěsnost. Materiál vyhovuje třídě W1 podle EN 1928, a to i po testu stárnutí, tzv. heat testu. Membrána JUTADACH THERMOISOL úspěšně prošla i testem na působení dynamického deště v Technickém institutu v Berlíně s nejlepším dosažitelným výsledkem.

Membrány JUTADACH THERMOISOL mají vysoké mechanické pevnosti (pevnost na přetrh 450/300 N/5cm, pevnost na vytržení 300/350 N) a jsou použitelné i při roztečích krokví až do 1,4 m a v oblastech se zvýšeným působením větru a sněhu. Vyhovují německým bezpečnostním předpisům, umožňují bezpečné chození po latích.

Tepelná odolnost materiálu je až +100°C, membrána bez problémů odolává i teplotnímu zatížení v letním období.

 

Větrozábrana u větraných fasád s otevřenými spárami

Varianta membrány JUTADACH THERMISOL WB (2AP) se zvýšenou UV stabilizací je určena zejména pro větrané fasádní systémy s otevřenými spárami vnějšího obkladu jako hydroizolační větrozábrana chránící tepelnou izolaci před negativním působením povětrnostních podmínek.

Vzhledem k vysoké paropropustnosti (Sd 0,2 m) může být použit i pro difuzně otevřené konstrukce. Otvory či spáry fasádního obkladu mohou být až do velikosti 30 mm, zároveň však plocha otvorů vůči ploše fasády může dosahovat maximálně 30%.

  

 

Po celé ČR probíhají odborné semináře a výrobky JUTADACH THERMOISOL Vám představíme i na stánku JUTA a.s. během stavebního veletrhu IBF Brno, 24. – 28. 4. 2012 (pavilon V, stánek 084). Rádi Vám poskytneme veškeré další informace a podklady.

 

Související příspěvky

Odhalte tajemství stavebních expertů: jak se jednou provždy zbavit vlhkosti v domě

redakce

Aby vám ze zimy nebylo horko

redakce

ŽIVOT V NOVOSTAVBĚ

redakce