STAVBA

Jakými způsoby je nejlepší zabezpečit střechu před poškozením větrem?

Střecha je částí nemovitosti, která často čelí i výrazně nepříznivým vlivům počasí, které ji v některých případech mohou značně poškodit. Abyste se tomuto scénáři vyhnuli, je dobré vědět, co vše se vyplatí udělat pro zabezpečení střešní krytiny proti jejímu podfouknutí a stržení silným větrem.

Odolnost střechy proti poničení větrem určuje hned několik faktorů. Těmi nejzásadnějšími jsou kvalita dané plechové krytiny a způsob jejího připevnění ke střešní konstrukci.

Faktory ovlivňující odolnost plechové střechy

Rychlé proudění vzduchu je největším nebezpečím pro plechovou střechu. Říká se, že odolnost krytiny proti odfouknutí ovlivňuje především její hmotnost a s tím související materiál, z kterého je vyhotovena. To sice může být částečně pravda, avšak jsou zde zásadnější prvky, jako je třeba montáž.

Pro správnou funkci a bezpečnost střešní krytiny je proto nezbytné, řídit se montážními pokyny výrobce, který mimo jiné určuje, jakými vruty střešní plechy ke konstrukci střechy uchytit. Kromě toho je neméně důležitá hustota použitých vrutů na metr čtvereční krytiny, která by také rozhodně neměla klesnout pod hodnotu udávanou výrobcem. Tato čísla byla spočítána příslušnými odborníky tak, aby při správném způsobu uchycení střecha odolala i mnohem horším povětrnostním podmínkám, než které se běžně vyskytují na území České republiky.

Plechové střešní krytiny mají oproti jiným druhům krytin tu výhodu, že jsou zpravidla skládány z menšího počtu velkých dílů, pod které se poryv větru díky promyšlenému utěsnění jen těžko dostane. Rychle se pohybující vzduch tak krytinu pouze obteče.

Abyste si mohli být jistí 100% odolností vaší střešní krytiny vůči větru, je vhodné svěřit její instalaci řádně proškoleným odborníkům, než se do ní pouštět svépomocí.

Související příspěvky

Zvládnete stavbu rodinného domu svépomocí?

redakce

Rodinný dům v roce 2012

redakce

Materiál zdražuje! Nakupujte stavebniny, dokud na ně ještě máte

redakce