STAVBA

Hotel jako dřevostavba

Během loňské stavební sezóny naše firma Profi-Gips s.r.o. společně s investorem Excalibur City s.r.o., se kterým dlouhodobě spolupracujeme, realizovala zajímavou zakázku stavby Jukebox Hotelu v komplexu Schopping centra na Hatích u Znojma.

V první fázi byla nastíněna představa investora společně s požadovanými technologiemi a parametry stavby. Velkou výhodou pro následnou realizaci byl moment, kdy byla firma Profi-Gips s.r.o. vybrána jako generální dodavatel stavby, včetně zpracování projektové dokumentace.

Jelikož se jednalo o stavbu hotelu, byly zde kladeny vysoké nároky jednak na akustiku a zejména pak na požární odolnosti a rozdělení na jednotlivé požární úseky s požárními prostupy konstrukcemi. Díky podrobné přípravě a konzultacím s techniky firmy Rigips jsme do projektu zapracovali takové certifikované konstrukce, které jednotlivým předpisům vyhovují a předešli jsme tímto problémům během vyřizování stavebního povolení a také při realizaci stavby.

Celá stavba Jukebox Hotelu o zastavěné ploše necelých 681 m2 + 1 NP 681m2 byla realizována systémem staveništní montáže z KVH profilů různých rozměrů a tlouštěk. Celkové množství použitého konstrukčního řeziva bylo 140 m3. K opláštění stavby byly použity konstrukční desky Rigistabil t. 15mm, obvodová konstrukce byla pak vyplněná izolací Isover Woodsil, použita byla také fólie Isover Vario KM Duplex a k vnitřnímu opláštění byly použity konstrukční desky Rigistabil tl. 12,5 mm ActivAir se schopností odbourávání formaldehydů v celkovém množství přesahující 7,5 km2.  Dále byl využit kontaktní zateplovací systém s použitím fasádní barvy Weber AquaBalance. K realizaci byly tedy použity vysoce kvalitní certifikované materiály jednotlivých divizí koncernu Saint Gobain.

Součástí stavby byla také nezávislá kontrola Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha s.p.. Jednou z kontrol byl také kontrolní Blower Door test. Výsledná hodnota průvzdušnosti pláště budovy byla naměřena n50=0,07 1/h.

Díky profesionálnímu zpracování detailů, které byly v několika fázích kontrolovány a byly v souladu se zpracovanou statikou objektu, byl vydán kontrolním institutem VVUD certifikát KVALITNÍ STAVBA.

Výše zmíněná stavba byla termínově zahájena symbolicky na den práce 1.5.2019 výkopy pro základovou desku, 21.5.2019 bylo zahájeno založení a usazení zakládacích prahů, 10.6.2019 byla stavba zapláštěná a pod střešní fólií!!! Termín dokončení a předání stavby byl předem stanoven na 31.10.2019. I přes posunutí původního zahájení stavby z dubna na květen byla stavba řádně předána investorovi v předem dohodnutém termínu a dne 1.11.2019 došlo k bezproblémové kolaudaci objektu. Dne 11.11.2019 mohlo být zahájeno oficiální otevření nového Jukebox Hotelu za účasti spokojeného investora a spousty pozvaných hostů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům firmy Profi-Gips s.r.o. a spolupracujícím řemeslníkům, díky kterým byla uvedená stavba řádně a kvalitně provedena. Jelikož se díky stavebnímu dozoru, plánování projektanta a stavbyvedoucích dala ideálně naplánovat posloupnost jednotlivých řemesel a úkonů, bylo provedení stavby bez výraznějších problémů a termínových posunů řádně dokončeno. Dalším významným momentem je také fakt, že celá stavba kromě zařizování a navrhování interiéru byla realizována čistě jako Czech Handmade.

Související příspěvky

Pořiďte si kvalitní elektroinstalační krabice

redakce

Proces BIM nás přiměje pozměnit celkový přístup ke spolupráci na stavebních projektech, říká Štefanovič.

redakce

Objevte moderní technologii termoaktivní interiérové stěrky

redakce