STAVBA

Energetickou chudobou jsou nejvíce ohroženi senioři, pomůže zateplení

Podle výsledků letošního průzkumu agentury STEM je téměř 20 % českých domácností ohroženo tzv. energetickou chudobou. Výsledky průzkumu ukazují, že české domácnosti jsou zvyklé mít v zimě doma daleko vyšší teplotu než ve většině evropských států. Čtvrtina respondentů obětuje tomuto luxusu i úspory v ostatních výdajích na živobytí. Vůbec nejohroženější skupinou jsou pak lidé v důchodovém věku. Energetická chudoba je fenoménem zapříčiněným několika faktory, mezi něž patří i absence tepelné izolace domů a bytů českých domácností. Podle statistik Sdružení EPS ČR má u nás přitom nezateplené obvodové stěny přes polovinu domů (53 %).

Dle výzkumu agentury STEM, jsou české domácnosti zvyklé v zimních měsících vytápět svou nejvyužívanější místnost v bytě či domě na nejméně 22 °C, odpověděly tak téměř dvě třetiny dotázaných (62 %). Tato informace ukazuje, že české domácnosti jsou daleko více zhýčkané oproti Evropě, kde se jako optimální teplota uvádí 20 °C. Navíc 39 % respondentů uvedlo, že kvůli vysokým nákladům za energie nevytápí zbytek svých obydlí na takovou teplotu, jako by ideálně chtěli.

 

Seniorům hrozí energetická chudoba, vyhnout se jí lze zateplením

Téměř čtvrtina (22 %) českých domácností navíc omezuje své ostatní výdaje na život a fungování domácnosti právě na úkor výdajů za energie. Domácnosti hodnotící své finanční zajištění jako nepříznivé nejenže netopí doma na ideální teplotu, ale také hledají úspory v jiných výdajích na domácnost. To uvedlo 36 % dotázaných.

Energetická chudoba se může týkat i domácností finančně dobře zajištěných. Mezi hlavní příčiny této chudoby patří nízké příjmy domácnosti, ale i neefektivní vytápění a nedostatečné zateplení a izolace bytů a domů. Nejvíce postižené energetickou chudobou jsou lidé v důchodovém věku žijící v nekvalitně zateplených domech a bytech, kterých je v České republice téměř polovina z celkového počtu zateplených domů. Právě senioři také nejčastěji uvedli, že šetří kvůli tomu, aby měli na uhrazení výdajů na vytápění (30 % dotázaných, kteří byli starší 60 let, omezuje ostatní výdaje na své živobytí). Tato skutečnost opět potvrzuje fakt, že plánovat zateplení svých domácností je třeba ještě v produktivním věku.

 

Zateplením lze náklady na energie snížit až na polovinu

,,Pokud zateplíme fasádu, stropy a podlahu u rodinného domu, kde se roční náklady na energie pohybují okolo 50 000 korun, můžou členové obývající tento objekt ušetřit až 50 % těchto výdajů a návratnost takové investice je zhruba 10 let“, uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Dle jeho slov lze tuto dobu návratnosti zkrátit dotačními programy, například Operačním programem Životní prostředí nebo oblíbeným národním programem Nová zelená úsporám.

Zateplením získají lidé nejen celoročně snazší udržování tepelného komfortu, ale zároveň i ušetří. Jeden z nejoblíbenějších izolačních materiálů je mezi Čechy dlouhodobě pěnový polystyren, jehož je v České republice každoročně spotřebováno okolo 60 tisíc tun. Obliba tohoto izolantu plyne z jeho vlastností, mezi něž patří lehkost, mimořádná pevnost a odolnost či životnost minimálně 50 let.

Pěnový polystyren má navíc vynikající tepelně izolační vlastnosti a jedná se o ekologický materiál: ,,Polystyren má pozitivní dopad na lidské zdraví tím, že omezuje možnosti vzniku respiračních onemocnění. Současně s tím, že pomáhá prodlužovat životnost budov, snižuje skleníkové plyny a chrání tak životní prostředí,“ dodává Zemene.

 

O průzkumu STEM

Ve dnech 26. 1. – 6. 2. 2019 STEM provedl pro ASHOKA ČR a SR výzkum, který byl zaměřen na výdaje na vytápění domácnosti. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán na základě kvótního výběru kombinací technik PAPI a CAPI. Dotázáno bylo v osobních rozhovorech 1084 osob starších 18 let.

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

 
Kontakt:
Sdružení EPS ČR
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz

Související příspěvky

1000 otázek ke stavebnímu zákonu

redakce

Zateplení fasády? Šest důvodů, proč zateplit byt či dům

redakce

Lité podlahy – anhydrit PROFI – ideální pro provádění vytápěných podlah a nejen to!

redakce