STAVBA

Co dělat, když svou novostavbu nemůžete napojit do kanalizace?

Problém, který v dnešní době musí řešit velké množství majitelů novostaveb. Pozemky pro výstavbu jsou stále více na krajích obcí a v příměstských částech, kudy nevede centrální kanalizace a není tedy možné napojení odpadů z domu. V takovém případě se o odpadní vody z objektů musí postarat sami vlastníci nemovitosti. Způsoby, jak tuto situaci řešit jsou celkem 3. Konkrétně se jedná o instalaci jímky, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Každý produkt má svá specifika. My si nyní představíme všechny modely a rozebereme jejich funkčnost.

 

Začneme s jímkou neboli žumpou

Jímku bychom mohli obecně označit za sběrnou nádobu na odpadní a splaškové vody z domácnosti. Je vybavena pouze přítokem, nikoliv odtokem. Díky tomu je zapotřebí její pravidelné vyvážení vždy, když je naplněna. Není vybavena žádnou technologií a pořizovací náklady jsou tedy nejnižší. Nevyrábí se z betonu, jako dříve, ale z moderních plastových materiálů, nejčastěji z PP nebo PE. Tento materiál je nenasákavý, nepropustný a se skvělou odolností. Provedení jímky může být válcové, hranaté, nadzemní i podzemní.

obr-pr-4

 

Septiky s biologickým stupněm čištění

Jako další možnost si představíme septiky. I tyto produkty se v současnosti vyrábí z moderních materiálů PP nebo PE, ale výhradně v podzemním provedení. Nejedná se jen o jednoduché nádrže, ale o nádrže, které jsou uvnitř vybaveny komorami, oddělenými jednotlivými příčkami. Odpadní vody se v jednotlivých komorách předčistí, kal se usadí a dochází k jeho částečnému anaerobnímu vyhnívání. Usazený kal se odčerpá jen jednou ročně. Samotný septik není dostatečně účinný a je třeba jej doplnit ještě o další stupeň biologického čištění a to buď o zemní či půdní filtr nebo biofiltr. Toto řešení je vhodné pro občasné zatížení – rekreační objekty.

 

Domovní čistírny odpadních vod

Nejčastější volbou jsou v současnosti domovní čistírny odpadních vod. Čistírny jsou vybaveny technologiemi, které zajišťují čištění odpadních vod v časově oddělených fázích. Po skončení čistícího cyklu je voda čistá a může být vypouštěna, bez nutnosti instalace dalšího stupně čištění. Povolení k vypouštění musí samozřejmě udělit úřad klasickým vodoprávním řízením a stanovením emisí.

 

Detailnější popis jednotlivých produktů, společně s konkrétní nabídkou můžete najít na www.plasty-ekosystem.cz.

 

Související příspěvky

Dokonale efektivní barvy na dřevo a kov jsou tu!

redakce

Ekonomické stavby již jen nízkoenergeticky

redakce

Stavíme rodinný dům – jaký vybrat?

redakce