STAVBA

ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ (ADMD)

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) sdružuje výrobce a dodavatele montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Zaměřuje se na prosazování objektů na bázi dřeva, popularizaci technologií konstrukcí z dřevní hmoty, kultivování podnikatelského prostředí a zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví.

 

Hlavním nástrojem při prosazování vytčených cílů je pro ADMD certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), který zajišťuje technickou kvalitativní úroveň montovaných staveb na bázi dřeva. Členové ADMD vycházejí z poznání, že výrobky – montované stavby na bázi dřeva, které uvádějí na trh, zabezpečují základní potřeby člověka a lidské společnosti a jsou na ně tudíž kladeny vysoké nároky z hlediska řady různých funkcí po dobu jejich užívání. ADMD a její členové propagují v rámci filozofie udržitelného rozvoje a využití obnovitelných zdrojů jako konstrukční a stavební materiál nového tisíciletí dřevo, materiály na bázi dřeva a na bázi dalších přírodních a ekologických surovin a produktů.

DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY (DNK)

Vzhledem k současnému i předpokládanému vývoji dřevostaveb na českém trhu vznikla potřeba zmapovat a hlídat jejich produkci z hlediska kvality v celém rozsahu technických odlišností. Pro ADMD bylo velmi důležité vytvořit nástroj na certifikaci staveništní montáže dřevostaveb (kompletace jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav), která nespadá do certifikace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a je tudíž přísnější a důslednější než povinnosti zákonné. Výsledkem je všeobecně použitelný nástroj na prověřování a hlídání kvality produkce dřevostaveb, k němuž se zavazují členové Asociace dodavatelů montovaných domů a jenž pro veřejnost laickou i odbornou působí jako orientační bod na stavebním trhu určující co je a co nemusí být kvalitní a to i ve smyslu oddělení od dodavatelů, jejichž produkce vzrostla živelně bez patřičných znalostí a zázemí a může tudíž dřevostavby poškodit. Vznik takového dokumentu je jednoznačně snahou o kultivaci trhu dřevostaveb a vytvoření pevných pozic v soutěži s ostatními technologiemi.

Dokument národní kvality:

 • byl vytvořen z podnětu Asociace dodavatelů montovaných domů
 • vytvořil jej Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (certifikační orgán na výrobky č. 3075)
 • je certifikace, která je přísnější než certifikace zákonná
 • jsou v ní zapracovány praktické zkušenosti i teoretické předpisy a normy pro provádění kvalitních dřevostaveb
 • certifikuje zároveň i postup montáže a technologickou kázeň na stavbách, což rozsah zákonné certifikace nepředepisuje
 • tento systém certifikace se jako jediný v ČR zabývá i staveništní montáží, tj. prováděním konstrukcí přímo na stavbách (firmy provádějící staveništní montáž nepodléhají zákonné výrobkové certifikaci obdobně, jako dodavatelé zděných objektů)
 • kontroluje technologickou vyspělost firem a soubory detailů, podle nichž firmy dřevostavby provádí
 • nařizuje certifikovaným firmám provádění Blower Door testů (testů vzduchotěsnosti) a to minimálně 2x ročně
 • společnosti, které jsou již podle DNK certifikovány, jsou 2x ročně podrobeny auditu, díky kterému se prověřuje dodržování všech norem a postupů ve výrobě i při montáži
 • odhaluje nedostatky v systémových konstrukčních řešeních, technologických procesech a pomáhá tyto procesy zkvalitnit
 • úspěšná certifikace firmy dle DNK do šesti měsíců od podání přihlášky do ADMD je podmínkou jejího členství v ADMD
 • na trhu v České republice jsou firmy, které nedodržují základní zásady pro provádění kvalitních dřevostaveb a ADMD se od těchto firem distancuje
 • velké množství firem, provádějících dřevostavby nemá a nepodléhá zpřísněné certifikaci dle DNK, jež jako jediný předepisuje a kontroluje montáž a její technologickou kázeň na stavbách
 • ty firmy, které splnily parametry DNK, provádí konstrukce svých domů v souladu s platnými předpisy a normami a že mají veškeré předpoklady dosahovat vysoké kvality konstrukcí staveb
 • je tato certifikace velmi důležitá a slouží jako nástroj pro zkultivování trhu s dřevostavbami
 • certifikaci dle DNK podléhají pouze firmy sdružené v ADMD.

Pravidla certifikace dle DNK nelze splnit pouze certifikací dílčích prvků a sestav.  Smyslem značky kvality DNK je sledování a záruka kvality z pohledu celého díla – stavby.

Asociace dodavatelů montovaných domů
Zemědělská 3, 613 00 Brno
 [creativ_media type=“youtube“ url=“https://www.youtube.com/watch?v=8qYJNE9qBQI“]

www.admd.cz

ČLENOVÉ ADMD

ALFAHAUS s.r.o., Na Vápenkách 453, 391 55 Chýnov, www.alfahaus.cz

ATRIUM, s. r. o., Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice, www.atrium.cz

Avanta Systeme spol. s. r. o., Horova 62, 616 00 Brno, www.avanta.cz

AWIK House Production, s.r.o., Holušická 3, 148 00 Praha 4 – Chodov, www.awik.cz

BR PROGRESS s. r. o., Tyršova 733, 269 01 Rakovník, www.brprogress.cz

CZECH PAN s. r. o., Čsl. letců 786, 407 47 Varnsdorf, www.czechpan.cz

DOMY D.N.E.S. s. r. o., Komenského nám 141, 674 01 Třebíč, www.domy-dnes.cz

Ecomodula s.r.o., Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek, www.ecomodula.com

ELK, a. s., Strkovská 297, 391 11 Planá nad Lužnicí, www.elk.cz

HAAS Fertigbau, spol. s r. o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, www.haas-fertigbau.cz

MS HAUS s. r. o., M. Majerové 606/39, 500 11 Hradec Králové – Třebeš, www.ms-haus.cz

QUICKHAUS s.r.o., Horní Pěna 105, 378 31 Horní Pěna, www.quickhaus.cz

RD Rýmařov s. r. o., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, www.rdrymarov.cz

VARIO VILA s.r.o., Šumperská 1350, 783 91 Uničov, www.variovila.cz

VS DOMY, a.s., Štěpánská 385, 755 01 Vsetín, www.vsdomy.com

 

PARTNEŘI ADMD

CANABEST s.r.o., Hájová 1349/43, 69141 Břeclav – Poštorná, www.canabest.cz

Fermacell GmbH, o.s., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, www.fermacell.cz

KRONOSPAN spol. s r.o., Na Hranici 6, 587 01 Jihlava, www.kronospan.cz

M. T. A. spol. s r. o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9, www.mta.cz

RECIFA a.s., U Nikolajky 382, 150 00 Praha 5 – Smíchov, www.refaglass.cz

SCHIEDEL, s.r.o., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy, www.schiedel.cz

SIKO KOUPELNY a.s., Čimelice 330, 398 04 Čimelice, www.siko.cz

TONDACH ČR, s.r.o., Bělotínská 722, 753 01 Hranice I-Město, www.tondach.cz

URSA CZ s.r.o., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10, www.ursa.cz

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, www.vvud.cz

Související příspěvky

Spotřeba polystyrenu roste i díky úsilí snižovat emise CO2

redakce

Ekonomické stavby již jen nízkoenergeticky

redakce

Jak si doma postavit finskou saunu?

redakce