OSTATNÍ

Zelené střechy

Ekologická i ekonomická úspora je poprávu nejzvučnějším argumentem 21. století a proměňuje veškerá odvětví lidské činnosti a pohlížení na svět. Aktuální téma v posledních letech reformuje stavební scénu . Chování dodavatelů všech stavebních prvků v ČR jde s trendy a s ním vzrůst počtu subjektů využívající přírodních zdrojů energie . Světlo jako nedílná součást staveb a určující znak komfortu bydlení řeší systém světlovodů Solatube® . Dovádíme silný zdroj přirozeného světla šířený stropním difuserem po celý rok , snižujeme náklady na elektřinu ( residentních, komerčních provozů) a spoluutváříme designové trendy v interieru .

Pro zákazníka je však rozhodující poměr světelný výkon/ cena/kvalita a plusové body pro energetickou kartu objektu a jeho výdaje . Nové odvětví expanduje přílivem firem , které se ( jak tomu po čase vždy bývá ) rozmělňují v náručí zákazníka a praxe kde chce uspět . Každý světlovod funguje , avšak jejich proporce technických a výkonových kvalit se diametrálně liší. Revolučním vynálezem Solatube® před 23 lety (a jeho vývojem nyní) řešíme klíčové vlastnosti určující jak výkonnost světla , tak souhru s nízkoenergetickými trendy.

Tepelně – izolační vlastnosti Solatube®

Pro dosáhnutí co nejlepších tepelně – izolačních vlastností světlovodů vývoj a praxe ukázaly , že nepostačuje vyřešit interierový difuser jako dvouvrstvý , případně třívrstvý. Nosným materiálem světlovodu je hliník , který je výborný tepelný vodič a vede teplo ze střechy až do interieru . Vývojem se ukázalo , že řešením pro snížení enegetických ztrát trubice není její odizolování , ale tzv. “ cool tube hliník “ – technologicky upravený hliník s polymerovou odrazivou vrstvou , který zabezpečuje přenos tepla a chladu ven z trubice a né naopak. Tento efekt zabezpečuje minimalizaci tepených ztrát a zabraňuje vzniku rosného bodu na samotné trubici.

Stropní difuser s tepelnou vložkou, kopule a cool tube hliník standartní sestavy Solatube® umožní dnes dosažení skvělých hodnot U = 1,3 W/m2K. Navíc při užití vnitřních tepelně izolačních vložek osazovaných mezi tubami můžeme rozdělit tubus na několik tepelných úseků a tak dosáhnout i hodnot U = 0,6 W/m2K ( avšak za cenu snížené výkonnosti).

Poslední dobou atraktivní “ zelené domy “ se zatravněnou střechou,či pouze běžné ploché střechy železo – betonové konstrukce řešíme vlastní metodou osazení , kdy tubusy uložíme do předem připravených stavebních prostupů tzv. “ plastových chrániček “ . Osazení plastové roury daného průměru skrze celou skladbu težké střešní konstrukce je ideální . Namísto osazení pouze do vytvořeného prostupu či vyzděného kaslíku je tato varianta mnohem jednodušší a rychlejší. Zároven plně chrání světlovod ve střešní konstrukci proti poškození a svým přesahem nad střešní plášť také před zapadáním sněhem. Malý prostup a kvalitní vyizolování v místech vzniku tepelného mostu tak představuje skvělé řešení jak pro světlovod , tak střechu samotnou .

– pro Solatube® 160DS – 250 mm – plastová roura průměru 300 mm

– pro Solatube® 290DS – 350 mm – plastová roura průměru 400 mm

– pro Solatube® 330,750DS – 530 mm – plastová roura průměru 600 mm

( u tohoto průměru musí být brán v úvahu přechodový kus na rastr 600 x 600 mm )

osazení Solatube® 160DS do chráničky a foto z HVM PLASMA

 

www.solatube.cz

 

 

Související příspěvky

Trápil vás v letošní zimě plynový kotel? Nechte hned na jaře provést jeho revizi!

redakce

Terrace Massive – s těmito flexibilními a masivními deskami nebudou zábranou ani zaoblené terasy

redakce

Plastová okna musí šetřit peníze

redakce