INSPIRACE

Významný vliv na zdraví i výkon zaměstnanců má změna osvětlení

Trendem nejen v oblasti osvětlení je nacházet taková řešení, která by zohledňovala individuální potřeby a denní režim člověka. Biodaptivní osvětlení, které bere v úvahu cirkadiánní rytmus člověka a pohyb slunce, například dokáže snížit nemocnost či zvýšit schopnost vyrovnávat se s pracovním stresem. Zumtobel, světový lídr v oblasti komplexních osvětlovacích systémů, navrhuje osvětlení tak, aby reflektovalo vědecké poznatky a přinášelo to správné světlo, ve správném množství i čase všude tam, kde je potřebné.

Světlo okolo nás ovlivňuje nejen vizuálně, ale i emocionálně či biologicky. Vnímání okolních objektů, pocity i reakce člověka nebo jeho schopnost podávat maximální výkon do velké míry závisí také na prostředí, ve kterém se pohybuje. „Celostní světelný ekosystém dokáže přizpůsobit osvětlení v budovách denními světlu, biorytmu lidí nebo ročnímu období. To podle studií snižuje množství stresového hormonu či zvyšuje koncentraci. Proto jsme vyvinuli osvětlení Active light, které dokáže dodat takové osvětlení, jaké člověk v dané chvíli potřebuje,“ vysvětluje Lenka Bokajová, marketingová manažerka Zumtobel Group.

 

Osvětlení dynamické vs. statické

Při testování byly využity dvě běžné kanceláře s podobnou rozlohou a prostředím. V obou místnostech bylo totožné umístění nábytku a stejně tak i množství denního světla pronikající skrz okna. Obě kanceláře byly také vybavené LED osvětlením s rovnoměrnou světelnou distribucí, lišily se však intenzita a teplota osvětlení. V jedné místnosti tak byla konstantní chromatičnost 4000 K a osvětlenost 500 luxů, v té druhé, zaměřené na potřeby lidí, se v průběhu dne teplota i intenzita osvětlení dynamicky měnily.

 

Méně stresu a více pohody

Ukázalo se, že účastníci testování v místnosti s dynamickým osvětlením pociťovali méně napětí při plnění běžných pracovních úkolů, dokázali se lépe vyrovnat se stresem a vykazovali lepší mentální stav. Byly u nich také zaznamenané nižší hodnoty kortizolu, stresového hormonu ovlivňujícího zdraví. Se stresovou situací se tito účastníci dokázali rychleji vyrovnat a celkově vykazovali méně napětí. Biodaptivní osvětlení zároveň zvýšilo jejich koncentraci a aktivitu. Vedlo také ke snížení chybovosti při vykonávání úloh další den.

Zdravé pracovní prostředí

Získané výsledky ukazují, že ohled na potřeby lidí při navrhování osvětlení v kancelářích přináší příznivé výsledky, a to v podobě lepšího psychického rozpoložení a pozitivního naladění v práci. To jde ruku v ruce s vyšší efektivitou zaměstnanců, pozitivní motivací při plnění pracovních úkolů a také lepším zdravím. Zároveň se posiluje příslušnost zaměstnanců k firmě a zlepšují se také mezilidské vztahy na pracovišti, což přispívá k tomu, aby lidé chodili do práce rádi. Z dlouhodobého hlediska tak investice do osvětlení představuje investici do lidí, kteří jsou jádrem společnosti a tvoří její výsledky.


Provedená studie: Bioadaptive Lighting: How a bioadaptive lighting solution in the working environment improves employees’ wellbeing, Zumtobel Research, Gruppe Nymphenburg Consult AG

Související příspěvky

Okamžité hubení hmyzu – aerosoly ATAK

redakce

Najděte si vhodného řemeslníka ještě dnes

redakce

Kuchyně a jídelny patří k sobě

redakce