INSPIRACE

Sublimace

Sublimace je fyzikální jev, při kterém se skupenství pevné látky mění na skupenství plynné. Kromě fyziky, ale sublimaci využíváme i například v tisku. Sublimační tisk je docela nová moderní metoda využívaná v reklamním odvětví, pro dosažení požadovaného výsledku se totiž výborně hodí.

 

Jak sublimace funguje

Využití sublimace jako metody tisku je velmi výhodné. Samotný proces je rychlý a požadovaný výsledek kvalitní. K tomu, aby došlo k sublimaci, musí nejprve pevná látka přijmout teplo, kterému se říká skupenské teplo sublimační. Po zahřátí pak dojde k samotnému tisku. K dispozici musíme mít ovšem vhodné nástroje, abychom tento jev mohli provést. Pak je možno natisknout jakýkoliv vybraný motiv, na jakýkoliv vámi zvolený vhodný materiál.

 

Začíná to termotiskem

Termotisk je technologie tisku, při které se obrázek tiskne na speciální papír, kterému říkáme také termopapír – ten mění barvu díky působení tepla. Princip termotisku spočívá v tom, že tisková hlava obsahuje řadu polovodičových topných tělísek, jež se zahřívají průchodem elektrického proudu a při styku s citlivou vrstvou papíru výrazně mění barvu. Pro využití sublimačního tisku je nutné nejprve vytisknout požadovaný motiv na speciální papír určený pro sublimaci, právě pomocí termotisku.

 

Termolis práci dokončí

Poté, co máme obrázek natištěný na speciálním dvouvrstvém papíře, který je nutné použít pro sublimační tisk, můžeme dílo dokončit pomocí termolisu. Termolis je speciální přístroj, využívaný k přenesení vybraného motivu na zvolený materiál. Termolisů je více druhů, prodávají se podle toho, na jaký materiál mají vytlačit obrázek. Jiný termolis je tedy potřeba k potisku hrnečků a jiný zase například k potištění textilu. Pracují ale na stejném principu a výsledek je hotový za několik vteřin.

Díky sublimačnímu tisku dosáhnete vždy požadovaného výsledku, se zárukou kvalitně odvedené práce.

Související příspěvky

Vybíráme do bytu ty nejlepší kousky nábytku

redakce

Revoluce v mytí oken

redakce

AV interiéry to není jen dovozce a prodejce koloniálního nábytku

redakce