INSPIRACE

Evropa zařazuje vyšší rychlost v přechodu k obnovitelným zdrojům, co to znamená pro tuzemské domácnosti a podniky?

1.1.2021 vstoupí v platnost nová pravidla obchodování s emisními povolenkami, která počítají s průběžným zvyšováním ceny emisí oxidu uhličitého. Cílem nových pravidel, jež jsou platná pro roky 2021 – 2028 je silnější motivace k opuštění užívání fosilních paliv a zároveň získání prostředků a následná motivace k přechodu k obnovitelným zdrojům energií. Domácnosti v západní Evropě tak už dnes počítají, o kolik jim zdraží teplo či pohonné hmoty.

Nová pravidla jsou platná napříč Evropskou unií, tj. i v tuzemsku, kde se o nich však příliš nemluví, toto téma částečně „přikryla“ pandemie koronaviru a nezájem veřejnosti o toto téma. I tuzemské podniky a domácnosti se však musí připravit na to, že Evropská unie počátkem příštího roku zařazuje vyšší rychlost v přechodu k obnovitelným zdrojům energií, kdy jednotlivé členské státy EU svými plány dokonce předčí ambice unie, např. Nizozemí a Velká Británie počítají s úplným zákazem prodejem kotlů na zemní plyn, v zemích Skandinávie je aktuální téma zákaz užívání kotlů na topné oleje.

Pokud vybíráte nový zdroj tepla pro svoji domácnost, je více než žádoucí, abyste vzali v potaz současné trendy, kdy užívání fosilních paliv a energií z nich bude dražší a tlak na využívání obnovitelných zdrojů energie vyšší.

Motivace k využívání obnovitelných zdrojů energií není v Evropě žádnou novinkou a některé z vás možná překvapí, že:

  • Téměř každá druhá novostavba v Německu má instalováno tepelné čerpadlo.
  • Tepelná čerpadla jsou nejvyužívanějším zdrojem energie v Německu, kdy z pomyslného trůnu sesadila zemní plyn.
  • V severní Itálii najdete regiony, jejichž poptávka po teple je uspokojována z cca jedné třetiny geotermálním teplem.
  • Velká města jako Londýn, Mnichov, Hamburg, Milán, Vídeň počítají s výrazným zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energií na výrobě tepla pro domácnosti, které se v těchto metropolích podílí na emisích skleníkových podílí z cca 30 %.
  • Obnovitelné zdroje energií jsou čím dál častěji využívány i v zemědělství, kde pomáhají snižovat náklady na produkci a zároveň uspokojují poptávku spotřebitelů po potravinách s minimální uhlíkovou stopou.

Prim v dodávkách obnovitelných zdrojů energií pro domácnosti hrají tepelná čerpadla, a to i díky masivní státní podpoře v podobě dotací na pořízení čerpadla či nižších cen elektrické energie. Tento zdroj tepla využívají domácnosti lokálně, tj. čerpadla jsou instalována v bezprostřední blízkosti nemovitosti, i v rámci dálkových dodávek tepla, kdy velká tepelná čerpadla umístěná v podzemí či několik kilometrů za metropolí dodávají teplo celým městským čtvrtím.

Proč zrovna tepelná čerpadla? Výhod je několik:

  • K výrobě tepla využívají energii ze vzduchu či geotermálního tepla, této energie je přitom dostatek všude v Evropě a je nevyčerpatelná.
  • Tepelná čerpadla dokáží vyrábět dostatečný objem tepla bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky. Zajímavostí může být, že Švýcarsko využívá geotermální energii během zimy, kdy klesá výkon tamních vodních elektráren, na které tato alpská země spoléhala ve velkém doposud.
  • Provoz tepelných čerpadel je levný, stejně jako energie z nich, což má pozitivní efekt na veřejné finance i peněženky domácností, pro které znamená přechod k tepelným čerpadlům nižší ceny za teplo.
  • Výroba tepla prostřednictvím tepelných čerpadel je ekologicky přívětivá.

Tepelná čerpadla jsou snadno dostupná i tuzemským domácnostem a firmám, zkušenosti z Německa, Francie, Rakouska či Velké Británie či jižního Švédska ukazují, že dokáží pracovat spolehlivě i několik desítek let.

Související příspěvky

Dá se do vašeho interiéru dostat více denního světla?

redakce

Hodí se prvky kovářství do současné architektury?

redakce

Čistota na prvním místě! Strojové čištění koberců Praha

redakce