DŮM

Zateplení panelových domů

V současné době, kdy ceny za energii stále rostou, se i kdysi šedivé panelové domy, stávají domy barevnými a upraveními. Je to díky zateplení, s kterým je často spojena nová fasáda a tak celková proměna panelového domu. Tepelná izolace se projevila jako jedna z možností, jak zabránit tepelnému úniku a ušetřit tak za vytápění. Co je potřeba pro zateplené panelového domu a co to obnáší, se dočtete v následujícím článku.

Proč zateplit panelový domů?

Pod pojmem panelový dům si většina lidí představí vysoký domů, budovaný převážně v 60. letech z velkých betonových dílců, který je v současné době nevzhledný, plná závad a rozhodně nesplňuje podmínky na spokojený a nízkoenergetický provoz. Jako časté závady se objevují:¨

 • narušení těsnosti mezi panely
 • trhliny v panelech, statické poruchy
 • vznik vlhkosti skrz obvodový plášť
 • nedostatečná tepelná izolace
 • netěsnosti a zatýkání do oken a dveří
 • tepelné ztráty v oblasti oken a dveří

Celková rekonstrukce

Na začátku je potřeba, aby s rekonstrukcí souhlasil vlastník domu nebo většina majitelů domů. Když už se s rekonstrukcí souhlasí, je výhodné do ní zařadit nejen teplené zateplení. Odstraněním i dílčích nedostatků se umocní funkčnost zateplení a i celého panelového domu. Pokud dům nějaké nedostatky má, stejně se časem projeví a bude potřeba dalších stavebních zásahů.

Během celkové rekonstrukce by mělo dojít k opravně nebo výměně následujících položek.

 • teplené izolaci obvodového pláště
 • výměně oken a dveří
 • zateplení parapetů a atiky
 • zateplení střechy a položení foliového střešního hydroizolačního systému
 • zateplení balkonů, vyčnívajících stěn, renovace výtahu

Samotné zateplení

Nejvhodnější pro zateplování panelových domů, je zateplení z vnější strany. V případě vnitřního zateplení je větší nátlak na konstrukci a větší pravděpodobnost vzniku vlhkosti.  Zateplení je možné provádět i jen na nejvíce postižených místech, ovšem odstraněním teplených mostů na jednom místě je může přenést na místo jiné. Z důvodů, že odhalení míst s nedostatečnou tepelnou izolací je náročné a zdravá místa je pak také nutné ošetřit, je doporučováno celkové zateplení.

Zateplení obvodového pláště je možné provést dvěma způsoby.

 • Vnější kontaktní zateplovací systém (VKZS)
 • vnější odvětraný zateplovací systém (VOZ S)

Nejběžnějším, nejvíce vyhovujícím a nejlevnějším je kontaktní zateplovací systém. VKZS funguje na bázi samozhášivého stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS-S s použitím extrudovaného polystyrenu XPS ve vybraných detailech. Tloušťka tepelné izolace by měla být minimálně 80 mm. Pro budovy, které mají požární úsek vyšší než 22,5 m je potřeba použít VKZS na bázi tuhých minerálně vláknitých deskách.

Odvětrávací zateplovací systém je pak vhodný do vlhkých provozů, kde dochází k častým změnám v osazení místností v suterénu nebo technickém podlaží.

Hlavní výhody zateplení panelového domu

 • snížení spotřeby energie za topení a tím snížení výdajů
 • omezení vzniku plísní ve vnitřních prostorech domu
 • zlepšení tepelného prostředí uvnitř objektů (teplejší zdi, nábytek, podlahy)
 • eliminace alergenů, revmatismu, nachlazení
 • zvýšení životnosti
 • zlepšení akustických vlastností domu
 • zlepšení vzhledu domu

 

714-2012588112

 

Související příspěvky

Společnost Fakro byla i na veletrhu v Londýně

redakce

Dbáte na doporučení od kamarádů a známých?

redakce

Tepelná čerpadla vzduch voda – ano či ne?

redakce