DŮM

Proč neodkládat revitalizaci – zdražování

Od 1.1.2012 máme vyšší DPH a v důsledku této skutečnosti  dochází i k navýšení cen stavebních prací. Není to však zdaleka jediný důvod zdražování. Díky celkové situaci ve světě a především díky neustále stoupající ceně ropy, už delší dobu většina výrobců stavebních hmot oznamuje zdražení svých výrobků a to již v průběhu února 2012. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že tentokrát se jedná o pravdivé informace.

V posledních dnech venkovní teploty klesly hluboko pod bod mrazu a všichni jsme nuceni  vynaložit více nákladů na vytápění. Ti co mají již zatepleno, se však nemají čeho obávat. U nich k výraznému navýšení plateb za spotřebované teplo určitě nedojde. Ostatní, kteří doposud se zateplením váhali, budou při vyúčtování topné sezóny nemile překvapeni.  Ti, kteří zateplení již nějaký čas plánují, si díky výše uvedeným informacím snad uvědomí, že se nevyplatí zdlouhavě plánovat, ale je nutné  co nejdříve realizovat! Vždyť v důsledku neustálých „úprav“ cen stavebních výrobků, prací a topných energií směrem nahoru, se investované peníze do zateplení domů začnou daleko dříve vracet.

Věřím, že vlastníkům doposud nezateplených bytových domů zde nemusím zdůrazňovat, že každý objekt rekonstrukci potřebovat bude anebo ve většině případů už dávnou potřeboval.

Pro upřesnění uvádím několik faktů a vzorový příklad:

Od 1.1.2012 vyšší snížená sazba DPH z 10% na 14%
Od 1.1.2013 plánované navýšení na 17,5%, může dojít k dorovnání sazeb na jednotných 20%.

Navýšení cen stavebních materiálů a dopravy o 3-10%, výroba většiny stavebních materiálů vhodných k zateplení budov je vázána na cenu ropy, takže zvyšování cen se nevyhneme.

Úspora za vytápění po zateplení, se pouhou výměnou oken pohybuje okolo 20%, kompletním zateplením se objekt dostane s úsporou i vysoko nad 40%. Vždy záleží na stavu objektu před revitalizací.

Vzorový příklad:
pro zjednodušení pouze orientační výpočty objektu s plánovanou revitalizací ve výši 8 mil. Kč a náklady na vytápění 500 tis. Kč ročně.  Příklad uvádí rozdíly mezi objekty, které se rozhodli zateplit již v roce 2011 a kteří se rozhodnou zateplit až v roce 2013. Přesněji tedy ztrátu objektu, který se rozhodl zateplit až v roce 2013.

Optimistická varianta:
Navýšení díky vyšší DPH pouze o 7,5%                                              600 tis. Kč
Vyšší náklady na materiál, v průběhu dvou let pouze 2×3%                   240 tis. Kč
Úspora na vytápění za dvě topné sezóny pouze 20%                            200 tis. Kč

Celkem                                                                                          1,04 mil. Kč


Méně optimistická spíše realistická varianta:
Navýšení dík vyšší DPH pouze o 10%                                                 800 tis. Kč
Vyšší náklady na materiál, v průběhu dvou let pouze 2×6%                   480 tis. Kč
Úspora na vytápění za dvě topné sezóny pouze 40%                            400 tis. Kč

Celkem                                                                                          1,68 mil. Kč

Výše uvedená čísla jsou poměrně vysoká, a je na každém z Vás, jak s nimi naloží. Odkládání zateplení se však určitě nevyplatí. Pokud se rozhodnete zateplovat, tak se na nás obraťte! Rádi Vám se vším pomůžeme.

Poznámka na závěr:
Téměř vždy se v úvodu plánování setkáváme s obavami z revitalizace, samotné realizace, projednání úvěru a dalších souvisejících náležitostí. U našich staveb se zajímáme o spokojenost zákazníků i po realizaci, a proto můžeme s plnou odpovědností říci, že jsme se zatím nesetkali s nikým, kdo by provedené revitalizace svého objektu litoval!

Více na www.panel-projekt.cz


Související příspěvky

Je vaše plochá střecha před zimou v dobré kondici?

redakce

Svítidla do interiéru a exteriéru musí mít styl

redakce

Jak účinně zabezpečit dům?

redakce