DŮM

PLÁNUJETE KOUPI DOMOVNÍ ČOV?

a nevíte samozřejmě jakou, ani nevíte, podle jakých kritérií vybírat? Nechte si poradit a vybírejte důkladně, protože čistírnu nemůžete každý rok vykopat a vyměnit za lepší a modernější typ.

 

MOŽNOSTI VÝBĚRU

… jsou obrovské. Na trhu je velké množství různých typů ČOV, ve velkém cenovém rozpětí. V současné době se mohou prodávat jen výrobky, dlouhodobě testované podle EN a se značkou CE. Laik tedy nemá důvod nekoupit tu nejlevnější, když jsou všechny testovány podle stejné normy.

 

V ČEM JE TEDY PROBLÉM?

… v samotné evropské normě, která určuje způsob testování: Obsluha čistírny během zkoušky musí odpovídat provozním pokynům výrobce. Běžná obsluha se musí provádět přesně podle pokynů výrobce na údržbu. Pak levná čistírna s vysokými nároky na obsluhu, dosahuje při testování obdobné, někdy i lepší výsledky, než čistírna vybavená automatikou a s min. nároky na čas a odbornost obsluhy. Protože majitel obvykle složitý návod nečte nebo nerozumí terminologii, není schopen v praxi čistírnu nastavit a provozovat tak, jako během zkoušky. Nejspolehlivější v provozu jsou tedy systémy, které se samy seřizují podle přítoku odpadních vod a mají jen vypínač, případně poruchová hlášení. Zázraky se nedějí, bezobslužné, jednoduché a levné domovní čistírny fungují pouze na prospektech.


JAKÝ BY MĚL BÝT SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VÝBĚRU ČISTÍRNY?

  • zhodnotit všechny náklady, včetně zateplení víka, stavebních prací, případně opatření proti podzemní vodě
  • seznámit se s návodem k obsluze a ověřit si reálnost obsluhy (nejlépe u zákazníka, který má danou ČOV alespoň 1 rok v provozu)
  • čistírna musí mít alespoň základní vybavení k řádnému provozu, tj. samostatný kalojem na 6 měsíců provozu a automatické odkalování aktivační nádrže

 

Nechte se přesvědčit, že čistírny TOPAS splňují svojí konstrukcí a vybavením daleko více požadavků, než výše popsané minimum pro běžné domovní čistírny. Nabídnout Vám můžeme i výměnu technologie starých, nefunkčních čistíren za novou, moderní řízenou počítačem, a to bez vykopání ČOV.

TOPOLWATER, S.R.O., NAD REZKOVCEM 1114, 286 01 ČÁSLAV, TEL. 327 313 001, 602 688 362

WWW.TOPOLWATER.COM


Související příspěvky

Správné čištění plastových oken a jejich skel

redakce

Jak udělat z půdy krásnou obytnou místnost?

redakce

Střešní okna ROTO do každého podkroví!

redakce