DŮM

MAGMARELAX® vás ochrání před ohněm, hlukem a ještě šetří!

Fakt, že ticho léčí jsme ještě donedávna mohli vídat na vývěskách téměř všech nemocničních oddělení. Jako bychom na tuto zásadu v dnešní nervózní a uspěchané době poněkud zapomněli. Je nejvyšší čas jí začít znovu dodržovat. Systém MAGMARELAX, kromě omezení hluku, dokáže šetřit vaši kapsu i tím, že výrazně sníží náklady na topení. Ani to ještě není konec. Dokáže účinně chránit i před ohněm. Má to ale jeden důležitý předpoklad. Musíte zvolit chytré řešení a spolehlivého dodavatele.

Už samotný návrh ukáže mnoho věcí

Při zateplování podkroví v rodinném domě jsou kladeny vysoké nároky především na konstrukce i na jejich jednotlivé vrstvy. Od tepelné izolace je očekáváno nejen zvýšení tepelně izolačních vlastností, ale také by měla přinést vylepšení řady dalších vlastností, které jsou stanoveny stavebními normami. Soubor vlastností konstrukce jako celku musí přispívat k pohodě a bezpečnosti vnitřního prostředí.

 

Pokud se zaměříme na protipožární a zvukové vlastnosti tepelných izolací představíme vám zajímavé řešení se systémem MAGMARELAX®.

Požární bezpečnost je důležitá schopnost maximálně omezit riziko vzniku a následného šíření požáru. Čím vyšší bude tato schopnost, tím je vyšší pravděpodobnost, že předejdeme mnohým ztrátám. Ty mohou být na životech a zdraví osob, a také na majetku. Pokud už k požáru dojde, je potřeba aby nosná konstrukce umožňovala bezpečnou evakuaci. Požární bezpečnost materiálu je prokazována výší požární odolnosti. To je doba, po kterou materiál odolá teplotám při požáru, aniž by docházelo k porušení jeho funkce. Minimální výší parametrů a požadavky na materiál se zabývají příslušné zákony a normy.

V případě podkroví, skladby střechy a stropu pod půdou je samozřejmě ideální, aby všechny složky této konstrukce měly vysokou požární odolnost. Bohužel tomu tak většinou není. Z tohoto pohledu se materiály dělí do dvou skupin. U první je nutno materiál protipožárně dodatečně ochránit. To je možné učinit nátěrem, přidáváním přísad při výrobě, překrytím materiálem s vyšší požární odolností. U druhé skupiny je dobrá požární odolnost konstrukcí daná už vlastnostmi materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Důležité je, aby protipožární vlastnosti zůstávaly dlouhodobě stálé a neměnné, což je u první skupiny složitější. Hlavně pokud dojde k defektům v konstrukci například vlivem zvýšené vlhkosti, nebo přímo k zatečení dešťové vody. I bez defektů je ale nutná zvýšená pozornost při řešení detailů (např. teplovzdušné rozvody od krbových těles, elektroinstalace).

 

Jaká je protipožární odolnost systému MAGMARELAX®?

Z hlediska požární odolnosti má minerální foukaná izolace výhodu v tom, že základem pro její výrobu je čedič nebo křemík. Díky těmto složkám je zajištěna požární odolnost už z podstaty materiálu. Izolace stropu, tedy podlahy na půdě, se v dnešní době nejčastěji provádí foukanou izolací. A právě zde je ideálním řešením foukaná minerální izolace MAGMARELAX®. Aplikace se provádí pomocí stroje, který je umístěn na nákladním voze, hadicí přímo do podlahy na půdě. Nebo je materiál volně nafoukán na podlahu, pokud není v podlaze vhodná dutina. MAGMARELAX® vyplní prostor téměř dokonale a stane se dokonalou bariérou úniku tepla, sníží pronikání hluku z půdy do spodních místností a vytvoří protipožární příčku.

 

MAGMARELAX dokáže skvěle tlumit zvuky

Zajímavou vlastností tepelných izolací je dobré tlumení vnějšího hluku směrem do místností. V určitých případech i vnitřního hluku směrem ven. Hluková úroveň vnitřního prostředí objektu musí být na takové úrovni, aby neohrožovala zdraví a zajišťovala vyhovující podmínky k obývání nebo k práci. Maximální hodnoty jsou opět určeny příslušnými normami a zákony. Jak se vlastně šíří zvuk? Vzduchem, kmitáním, konstrukcemi a vedlejšími cestami (těmi je myšleno to, že se zvuk nešíří dělící konstrukcí, ale prvkem na ní navazujícím). U stavebních konstrukcí se rozlišují vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. V případě střech se jedná o vzduchovou neprůzvučnost.

 

Na co se zaměřit?

Materiálů na zateplení existuje v dnešní době celá řada. Ale ne každý materiál, který tepelně izoluje, vykazuje dobré akustické a protipožární vlastnosti. Pohlcování zvuku je doménou vláknitých a porézních materiálů přeměnou akustické energie na teplo. Molekuly vzduchu se třou o vláknitý materiál. Pro účely pohlcování zvuku jsou zvláště vhodné skleněná a minerální vlákna. Dobré akustické vlastnosti materiálu nestačí samy o sobě, ale je důležité, aby konstrukce neobsahovala žádné netěsnosti a spáry, které mohou výrazně zhoršit akustické vlastnosti. Právě zde přichází další velká výhoda foukané minerální izolace. V izolované dutině totiž dokáže vyplnit celý prostor.

Z předchozího odstavce už jistě chápeme, že kvalitní materiály v konstrukcích nejsou ještě zárukou dobrých protipožárních a akustických vlastností. Velmi důležitý je správný návrh řešení konstrukčních detailů. Správné pořadí vrstev i odpovídající tloušťka. Potenciál materiálu musí být dobře využit.

 

Bez kvalitně odvedené práce to nejde

Z tohoto hlediska je nutné, aby celou realizaci provedla odborná firma s velkými zkušenostmi. Systém MAGMARELAX® dodává v různých variantách společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Firma vám nabídne různá řešení pro náročné aplikace přesně podle požadavků na zmíněné parametry a tak je kvalitním partnerem pro každého stavitele, investora při výstavbě i rekonstrukci.

Využijte jedinečnou akci 20% slevu na foukanou minerální izolaci ještě dnes!

Více informací na www.magmarelax.cz/akce nebo na telefonní čísle 800 100 533.

POMOZTE LIDEM V ZÁPLAVOVÝCH OBLASTECH!
PŘISPĚJTE SPOLU SE SPOLEČNOSTÍ IP POLNÁ!


Firma IP Polná se rozhodla přispět z každé zakázky zrealizované do konce měsíce června částkou 1 000 Kč, která bude převedena na sbírkové konto SOS Povodně 72027202/0300, které otevřela organizace Člověk v tísni.

Pokud jste rozhodnuti zaizolovat dům, pomůžete tak nejen sobě!

Související příspěvky

Krbová kamna – topení, které lze jednoduše přemístit

redakce

Restaurování nábytku – svépomocí nebo raději pomoc odborníka?

redakce

Krby pro každého

redakce