DŮM

Jak ochránit spotřebiče před přepětím v síti?

Jeden úder blesku nebo výpadek elektřiny dokáže napáchat spoustu škod na spotřebičích, které každý z nás máme v domácnosti. Nejčastěji to odnáší spotřebiče jako pračka, myčka, televize nebo bojler a škody se mohou mnohdy vyšplhat na desítky tisíc korun. Jak spotřebiče v domácnosti chránit?

Přepětí

Přepětí v síti je napětí, které svou intenzitou převyšuje amplitudu jmenovitého napětí. Jednoduše řečeno je to stav, kdy se v elektrické rozvodné síti nachází vyšší než provozní napětí. Liší se svou velikostí, časovým průběhem a příčinou vzniku. Napětí může dosáhnout úrovně několika stovek V až několika desítek kV. Jedinou prevencí je bohužel jen instalace přepěťových ochran.

Příčiny přepětí

Jednou z příčin je spínání spotřebičů. „Asi každému z nás se už někdy stalo, že doma zapojil nějaký výkonný spotřebič a vyhodil pojistky v celém bytě či domě. Nejčastěji se jedná o velmi výkonné spotřebiče, jako jsou okružní pily či svářečky. Někdy to ale může způsobit i jen zapnutí několika spotřebičů najednou v jednom okruhu,“ vysvětluje Jakub Tobiáš z českého energetického holdingu LAMA ENERGY GROUP. Energie při takto vzniklém přepětí je menší než ta z atmosférické elektřiny, i tak ale může nějaké citlivější spotřebiče poškodit.

Další příčinou jsou poruchy v rozvodné síti, kdy na jedné fázi napětí prudce stoupne, přičemž na jiné klesne. Tyto poruchy často trvají delší dobu, setkáváme se s nimi ovšem výjimečně.

V neposlední řadě je potřeba zmínit i atmosférické přepětí, které je vyvolané údery blesku. Blesk přitom nemusí uhodit přímo do objektu. Škody napáchá i úder do vodičů rozvodné soustavy, na kterou je objekt připojen. Tyto poruchy nelze ovlivnit a jedinou ochranou je opět prevence.

„Dále je nutné rozlišovat přepětí podle časového průběhu. Nejčastěji dochází k přepětí trvalému nebo dočasnému, existuje ale i přepětí přechodné a kombinované. Pro elektrické spotřebiče mohou znamenat fatální následky všechny výše zmíněné,“ dodává Tobiáš.

Ochrana proti přepětí

Pokud pomineme složitější typy ochrany, jako je kvalitní uzemnění a svodiče přepětí, do běžné domácnosti postačí pořídit tzv. přepěťovou ochranu. Jedná se o zařízení, které chrání spotřebiče před náhlým navýšením napětí v elektrické síti. „Přepěťová ochrana pohltí nadbytečné napětí, které se poté nedostane do samotného spotřebiče. Ochrana vypadá jako adaptér, takový mezikus mezi zásuvkou a elektrickou zástrčkou spotřebiče,“ říká Jakub Tobiáš.

Ceny ochrany proti přepětí začínají na pár stokorunách, liší se ovšem v celkové hodnotě energie, kterou jsou schopny absorbovat. Ta je definována v joulech a platí, že čím vyšší udávaná hodnota, tím lépe ochráníte vaše spotřebiče. Ochranu proti přepětí byste měli pořídit pro všechny dražší spotřebiče, zejména pak pro kotel nebo bojler, pro televizi, pračku, myčku či chladničku. „Pokud bydlíte v lokalitě, kde často dochází k výpadků proudu, doporučuji si zřídit i pojištění proti přepětí, které je většinou součástí pojištění domácnosti. Pokud by došlo k nějakému incidentu, pojišťovna vám poté škody proplatí,“ uzavírá Jakub Tobiáš za LAMA energy.

Související příspěvky

Satjam rozšiřuje okapový systém Niagara

redakce

Akce „Dopřejte si kvalitu od Fakro“ prodloužená až do konce listopadu 2014!

redakce

Schody i schodiště profesionálně podle vašich představ

redakce