DŮM

Eko řešení splaškového problému u starších nemovitostí

Jste vlastníkem starší nemovitosti a trápí vás vyhlášky s nakládáním odpadních vod? Nemáte ani tušení, jak si vaši předkové s odpady poradili a kam vlastně odtékají vaše splašky? Máte nervy nadrandc, že vás udají nepřející sousedé nebo máte už dost černého svědomí, jak neekologicky zatěžujete životní prostředí? Pokud jste si alespoň v jedním případě odpověděli „ano“, pak jste na správné adrese.

Máme pro vás dobrou zprávu, můžete si oddechnout. Know how na řešení jakékoliv odpadové lapálie mají profesionálové, řešící problémy a projekty vodohospodářského charakteru. Nic je hned tak nerozhází a zdánlivě neřešitelných situací, ve které jste se možná ocitli i vy, viděli už tisíce. Nejlepším způsobem, jak se vyrovnat se vlastními splašky, je postavit se problému čelem. Záhy zjistíte, že nebylo ani zdaleka tak složité.

 

ČOV vyřeší každou lapálii

Optimálním řešením pro každou nemovitost je domovní ČOV.  Pracuje na bázi odkalování splašků ze záchodu, kuchyňského dřezu, pračky, myčky i vany a sprchy, přičemž dochází k profesionálnímu odbourání mastnost, chemikálií a jiných nečistot na zbytkovou užitkovou vodu a kal. Užitkovou vodu vrací do oběhu zpět do přírody. A to buď napojením na kanalizaci, vsakem do povrchových nebo cíleným vpuštěním do podzemních vod.

Pokud jste technickými pravidly, jak nakládat s odpadními vodami, naprosto nepolíbení a odborný pracovník nejprve zjistí specifika situace, např. jaké sítě vedou přes váš pozemek, ověří podmínky pro vypouštění odpadních vod v dané lokalitě, zda nejde o chráněnou krajinnou oblast a podobně. Po ohledání stavu a situace na místě samém navrhne specialista řešení šité na míru. Instalovanou ČOV lze napojit na kanalizační síť, zbytnou vodu řešit vsakem nebo použít retenční nádrž.

 

Projekty na klíč

Projekty domovních odpadních vod  jsou komplexním řešením, které odpovídají platné legislativě a potřebám nemovitosti i hydrogeologickým podmínkám. Mezi jasná kriteria výběru patří: místo, kde se bude čistit, počet osob využívajících čističku, koho bude domácí čistírna obsluhovat, způsob vypouštění přečištěných odpadních vod, legislativa, způsob povolení domovní ČOV, využívání vyčištěné vody, náklady na pořízení a údržbu, servis a kvalita.

Související příspěvky

Solární systémy Kropf – jako slunečnice každým dnem, otáčí se za sluncem

redakce

Plastová okna také na míru!

redakce

Dřevěná eurookna pro rodinné domy

redakce