DŮM

Dřevěná eurookna pro rodinné domy

Dřevěná eurookna jsou nejen krásná a k rodinným domům patří, ale mají i velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a dlouhou životnost.

 

Natírání oken je minulost

Moderní výrobní technologie prodloužily životnost dřevěných oken. Současné elastické akrylové a UV odolné lazury zajišťují trvanlivost povrchové úpravy, nově dokonce s desetiletou zárukou bez nutnosti údržby. Proto jsou obavy z nutnosti natírání dřevěných oken zbytečné,  patří  dávno minulosti.

 

Poslední roky se klade stále větší důraz na energetickou úspornost domů. Proto klademe i velký důraz na tepelně-izolační vlastnosti oken a těm už klasická eurookna s dvojskly nevyhoví. Do popředí se dostávají dřevěná eurookna v silnějších profilech s izolačními trojskly.

Okna se solárními zisky

Solární zisky okny jsou významným příspěvkem k pokrytí tepelných ztrát objektu. Cílem není získat co nejvíce sluneční energie, ale snížit potřebu tepla na vytápění. Také proto SLAVONA vyrábí okna s izolačními trojskly s vysokou energetickou propustností g=62%.

Navíc-okna by měla mít kladnou bilanci. Znamená to, že by měla více energie přijmout, než jimi unikne. Zde je významná propustnost slunečního záření sklem a orientace ke světovým stranám.

Dokonalá těsnost

Dřevěná okna SOLID COMFORT (SC92) mají výborné tepelně izolační vlastnosti, hodnota součinitele prostupu tepla okna je Uw=0,70W/m2K.  Tento profil okna je konstrukčně odlišný od běžně používaných eurooken. Nemá zafrézovanou rámovou okapnici, proto nedochází k úbytku materiálu na spodní části rámu okna. Tak se zlepšuje tepelná izolace ve  zmíněné kritické části okna a zvyšují se hodnoty vnitřní povrchové teploty. Odtok vody je řešen vyfrézovanými odtokovými otvory v rámu, které vedou nad venkovní parapet.

Okna ze  Slavony mají také větší překrytí křídla přes rám, což je proti klasickému eurooknu další změna. Když se na podobné okno podíváte, působí na vás nemohutným dojmem. Tento pocit je násoben zlepšenými tepelně-izolačními vlastnosti okna. Rám okna SC92 totiž obsahuje tři těsnící profily, které jsou optimálně rozloženy v profilu okna.

Bezpečnost proti vloupání

Všechna okna ze Slavony jsou běžně vybavena bezpečnostním kováním. Zvýšenou ochranu proti vloupání zajišťuje hřibový čep, který při uzavření zapadne do bezpečnostního pouzdra. Proto vám zloděj okno nevypáčí. Klasická okna totiž mají čepy hladké a ty násilník vyháknout, nebo vypáčit, může. U celoobvodového kování používaného na oknech Slavona jsou také všechny uzavírací body bezpečnostní. Tak jsou zajištěna obě křídla okna.

www.slavona.cz

Související příspěvky

Známe know-how stěhovacích firem!

redakce

Kouzlo hliníku i ve vašich dveřích – proč mu podlehnout?

redakce

Proč si pořídit domácí vodárnu?

redakce