DŮM

Dokument národní kvality – objektivní nástroj pro hodnocení výsledné kvality výroby a montáže Vaší nové dřevostavby

S růstem poptávky po dřevostavbách se na našem trhu montovaných domů v České republice objevuje řada nových firem, které potencionálním zájemcům o dřevostavby nabízí své služby resp. výstavbu levného, ale také nekvalitního domu. Mnozí investoři (objednatelé) jsou z rozsahu a nepřehlednosti dnešní nabídky resp. množství firem na tuzemském trhu dezorientováni a obrací se na mne resp. na Asociaci dodavatelů montovaných domů s žádostí o posouzení popř. reference na tu či onu zcela novou firmu. Přesný počet firem, které dnes u dřevostavby na našem trhu nabízí, není nikomu známý, ale pokud se do této množiny zahrnou i malé tesařské firmy a živnostníci, tak jejich počet odhaduji na asi 200.

Nový dům je investice na mnoho desetiletí a rodina, která se pro jeho výstavbu nakonec rozhodne, by měla pečlivě zvažovat, u koho si výstavbu své nové dřevostavby objedná. Někteří investoři se bohužel orientují na firmy, která je oslní hlavně nižší cenou domu, přičemž aspekt kvality moc nezvažují. Výsledkem takového rozhodnutí je ale většinou pozdější zklamání, nejistota už v průběhu výstavby a mnohdy i fatální závady vzniklé z nekompetentní výroby a montáže domu, které se mohou projevit až po následném předání domu. Příliš nízká cena domu je většinou možná pouze ve vazbě na špatnou kvalitu vstupních materiálů, poddimenzované nosné konstrukce nebo předem nevyjasněných konstrukčních detailů a nekompetentní montáže. Když si necháte postavit levný a zároveň nekvalitní dům od nerenomované (neprověřené, garážové) firmy, budete mít pravděpodobně v budoucnu s domem problémy a starosti a budete si své rozhodnutí dlouho vyčítat. Tak jako u jiných výrobků či služeb, tak zejména u nové dřevostavby platí, že cena a kvalita musí být v odpovídající relaci.

U společností, které jsou sdruženy v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD), je kvalita kontinuálně auditována a přezkušována podle Dokumentu národní kvality (DNK), který je pro firmy, které jsou členy ADMD, nezbytnou podmínkou přijetí a členství v Asociaci.

 

Dokument národní kvality, jako norma pro měření a kontrolu všech procesů výroby a montáže dřevostaveb, vznikl teprve v roce 2007 a dá se charakterizovat těmito atributy:

 • byl založen z podnětu Asociace dodavatelů montovaných domů,
 • vyrobil jej Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (certifikační orgán na výrobky č. 3075), který také certifikaci uděluje a realizuje pravidelné dohledy,
 • jedná se o certifikaci kvality dřevostaveb, která je přísnější (obsáhlejší) než klasická certifikace zákonná,
 • do DNK jsou zapracovány nejenom teoretické předpisy i normy pro provádění kvalitních dřevostaveb, ale také praktické zkušenosti firem z realizace a certifikačního orgánu z kontroly stovek domů,
 • podstatné je, že DNK certifikuje nejenom výrobu, ale dokonce i postup a způsob montáže resp. technologické postupy a kázeň na stavbách, což rozsah běžné zákonné certifikace nepředepisuje,
 • jedná se o komplexní systém certifikace, který se jako úplně jediný v ČR (a možná i v Evropě) zabývá i staveništní montáží, tj. prováděním konstrukcí resp. „výrobou a sestavením“ domu na stavbě (firem, které realizují staveništní montáž, je na našem trhu asi 50 %, ale tito zhotovitelé u nás bohužel nepodléhají běžné zákonné výrobkové certifikaci),
 • DNK nadále posuzuje a kontroluje technologickou vyspělost firem a správnost i funkčnost konstrukčních detailů, podle nichž firmy dřevostavby realizují,
 • DNK nařizuje certifikovaným firmám mj. provádění Blower Door testů (tj. testů vzduchotěsnosti obálky budovy) a to alespoň 2x ročně,
 • společnosti, které jsou již podle DNK certifikovány, jsou pravidelně 2x ročně podrobeny auditu (dohledu), díky kterému se kontinuálně dohlíží na aktuálnost a správnost dodržování všech zákonných norem, předpisů a postupů ve výrobě i při montáži dřevostavby,
 • DNK odhaluje nedostatky v systémových konstrukčních řešeních, technologických procesech a pomáhá tyto chyby eliminovat a dané procesy zkvalitňovat,
 • úspěšná certifikace firmy dle DNK do šesti měsíců od podání přihlášky do ADMD je nezbytnou podmínkou jejího členství v ADMD,
 • na tuzemském trhu v České republice jsou firmy, které nedodržují základní zásady pro provádění kvalitních dřevostaveb a ADMD se od těchto firem úplně distancuje,
 • velké množství společností, provádějících dřevostavby nemá a nepodléhá zpřísněné certifikaci dle DNK, jež jako úplně jediný předepisuje a kontroluje montáž a její technologickou kázeň na stavbách,
 • společnosti, které splnily parametry certifikace dle DNK, provádí konstrukce svých domů v souladu s platnými předpisy a normami, což znamená, že mají veškeré předpoklady realizovat své stavby v odpovídající kvalitě,
 • certifikaci dle DNK považuje ADMD za velmi důležitou také proto, že slouží jako dokonalý nástroj pro kultivaci trhu s dřevostavbami v ČR,
 • hlavním smyslem a rovněž významem certifikace kvality dle DNK pro objednatele domu je sledování a záruka kvality z pohledu celého díla tj. výroby i montáže dřevostavby.

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji všem investorům, aby se při výběru dodavatele (zhotovitele) svého nového domu obraceli na takové společnosti, které mimo jiné disponují odpovídajícími certifikáty kvality a pozitivními referencemi.

V aktuální době probíhá ve spolupráci s panem Stanislavem Müllerem a Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským závěrečná fáze revize Dokumentu národní kvality ADMD, jejíž součástí je především doplnění některých parametrů konstrukcí a aktualizace norem v oblasti dřevostaveb, která samozřejmě je v souladu s naší i evropskou legislativou. Aktuální verze DNK je na webových stránkách www.admd.cz

 

Ing. Vratislav Blaha, CSc.,
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
www.admd.cz

Související příspěvky

Markýzy existují i na střešní okna! Víme, kde najít ty nejlepší

redakce

Jak vyčistit krbové sklo rychle a jednoduše

redakce

Jak na zastřešení a zastínění terasy?

redakce