DŮM

ČR má obrovský potenciál snižovat národní emise CO2

Pomoci tomu může i pěnový polystyren

Evropská unie chce do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 55 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkově neutrální ekonomiky. I u nás se zavádí strategické kroky vycházející ze zákonem stanovených pravidel k plnění závazků pro snižování oxidu uhličitého. Tyto kroky se naplňují i novými a přísnějšími požadavky na tepelně-izolační vlastnosti budov. Česká republika má v tomto směru potenciál snížit emise z provozu budov do roku 2075 až o 66 %.

Dle výpočtů Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT bylo zjištěno, že fond budov v České republice se podílel v roce 2016 na celkových emisích u nás 43 %. Podíl emisí byl téměř totožný jak pro rezidenční (22 %) tak pro nerezidenční sektor (21 %). Výpočet potenciálu úspor byl založen na datech shromážděných aliancí Šance pro budovy.

Vůbec nejodvážnější výhled této studie ukazuje možnost snížit roční objem emisí za 55 let o 66 %.

Podle výzkumu lze díky stavbám energeticky úsporných objektů ušetřit více než čtvrtinu národních emisí oxidu uhličitého.

Díky aplikaci pěnového polystyrenu jako tepelného izolantu na domy a byty, lze snížit množství jimi vyprodukovaného CO2“ doplňuje k tématu předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene. Za poslední půl rok navíc spotřeba pěnového polystyrenu, který byl aplikován právě ve stavebnictví, v České republice vzrostl oproti minulému období o 3,5 %. Je tedy vidět, že trend obliby tohoto izolantu stále roste. „Od zákazníků víme, že pěnovému polystyrenu jako izolantu dávají při zateplování jejich domovů přednost nejen díky jeho nižší ceně, ale také díky jeho vlastnostem. Hlavně kvůli jeho lehkosti, nenasákavosti a odolnosti vůči tlaku“, uzavírá téma Pavel Zemene.

Související příspěvky

Moderní i populární zároveň, takové jsou bodová svítidla

redakce

Žaluzie hrají stále prim

redakce

Kachlová kamna mají své kouzlo

redakce