DŮM

CLIMATIZER PLUS pre nové aj rekonštruované podkrovia

Staviteľom, ktorí rekonštruujú a zobytňujú podkrovia, sa do povedomia dostáva tepelno izolačný materiál CLIMATIZER PLUS, ktorý odsúva klasické doskové izolácie vďaka jednoduchej manipulácii, tzn. bez náročného merania, rezania a ukladania. Zateplenie je riešené v každom detaile – okopírovanie nerovností izolovaného prostredia.

Pri zatepľovaní podkroví napr. šikmých častí sa objemová hmotnosť mení podľa sklonu konštrukcie. Najčastejšie sa konštrukcie plnia z priestoru nad klieštinami do pripravenej dutiny. Pre tento typ izolácie sú najvhodnejšie skladby využívajúce doskové materiály (OSB, MDF, Hofafest…) alebo dobre napnuté poistné  hydroizolačné fólie určené na priamy kontakt s izoláciou. Tým sa pevne vymedzí priestor pre fúkanú izoláciu a zároveň sa získa ideálne vetrotesná prepážka a poistná hydroizolačná vrstva. Aplikácie s vysokou objemovou hmotnosťou v takýchto konštrukciách zabezpečujú tepelnej izolácii jej stabilitu a vlákno je previazané tak, že už nedochádza k zmene v izolovanom prostredí – materiál nezosadne, je stabilný, vyplní celý ohraničený priestor, ktorý chceme zaizolovať, okopíruje detaily.  

      

Pre aplikáciu izolovania klasického podkrovia je potrebné dodržať technologický postup skladieb ako pri izolovaní napr. doskovým materiálom s malou zmenou v tom, že interiérový obklad prípadne sadrokartón sa montuje pred aplikáciou tepelnej izolácie. V prípade čoraz viac obľúbených sadrokartónových konštrukcií táto tepelná izolácia okopíruje a vyplní nadstavovací rošt, čím sú opäť eliminované tepelné mosty. Rekonštruované podkrovie býva veľakrát atraktívnym prostredím pre bývanie a má v ňom byť pohoda. Keď hovoríme o tepelnej pohode, v zime teplo a v lete príjemný chládok, CLIMATIZER PLUS je tepelná izolácia, ktorá veľmi dobre odoláva sálavému teplu. Jej vlastnosť v odolávaní sálavému teplu je dvojnásobne lepšia v porovnaní s minerálnou alebo sklenou vatou.

 

Kumulačné vlastnosti izolačných materiálov

Normy pri charakteristike jednotlivých materiálov uvádzajú pojem „merné teplo“. Ide o množstvo tepla, ktoré treba dodať materiálu, aby sa ohrial z jednej teploty na druhú pri danom tlaku a hmotnosti. Porovnávaním jednotlivých stavebných materiálov ľahko zistíme, že táto veličina je nepriamo úmerná súčiniteľu tepelnej vodivosti. Čím menej vzduchu pri danom objeme  materiál obsahuje, tým menej izoluje a o to viac tepla dokáže naakumulovať.

Do pozornosti

Počet požiadaviek na zateplenie stále rastie. Zákazník by si mal preveriť schopnosti, referencie i materiál, ktorý chce aplikačná firma použiť na zateplenie. Vyhne sa tak ťažko identifikovateľným izolačným materiálom, kde deklarovaný výrobok nemusí zodpovedať skutočnosti. Tepelno-izolačný materiál má byť v originálnom balení od výrobcu s označením, identifikačnými údajmi. Obal nesmie byť dodatočne uzatvorený prelepením, či dokonca zadrôtovaním uzáveru balenia. Zákazník má na požiadanie dostať doklad o deklarovaných vlastnostiach výrobku a o spôsobilosti firmy na takéto aplikácie.

Má vôbec význam zateplenie podkrovia?

Výhodou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS sú vyššie spomenuté parametre, izolácia priamo na mieru, odstránenie nadmerného prehrievania sa konštrukcie, jednoduchá manipulácia pre zabudovanie atď.. Obrovskou nevýhodou je to, že izolácia je skrytá pod sadrokartónom, či iným obkladom. Dvere, okná, pekné osvetlenie – to sú veci, ktoré reprezentujú dom pri návšteve a veľmi radi sa tým prezentujeme. Avšak nemali by sme zabudnúť, že vecou prestíže nie sú len viditeľné celky stavby ale aj to ako máme v detaile zvládnuté a zabudované materiály, ktoré sú až nie tak viditeľné na prvý krát – napríklad nekvalitne vykonané zateplenie podkrovia Vás bude určite prezentovať otápaním sa snehu v určitých miestach a v období, kedy sa na strechách vytvárajú námrazy, sú vykresľované tepelné mosty, načo nepotrebujete ani termovíziu. Letná sauna v podkroví = určite nesprávne zateplenie.

Ešte zopár slov k rekonštrukcii podkrovia.

Na fotkách, ktoré dokumentujú rekonštrukciu podkrovia, bol kladený dôraz na prípravu pred zateplením. Do vyfrézovanej drážky na stene bola vložená parobrzda proclima INTELLO PLUS a pod záklopovú časť, ktorá nesie strešnú krytinu bolo vytvorené odvetranie drevovláknitou doskou. Toto sú významné atribúty, čím  sa odstránila vznikajúca pleseň a významný únik tepla v stávajúcom podkroví. Jednoznačné resumé – nebojme sa rozhodnúť aj pre takýto náročnejší zásah, odmenou sa stáva pohoda v podkroví.

 

www.ciur.cz

Související příspěvky

Chytré řešení vytápění

redakce

Nízkoenergetické dřevostavby

redakce

Nechcete v létě bydlet v sauně? Izolujte.

redakce