Search

Bydlete levněji – montované domy ze SIP panelů

Energetické vysoce účinné bydlení je moderním požadavkem uvědomělé klientely o plnohodnotné vytvoření rodinného zázemí. V nedávné minulosti se kromě klasických domů objevovali na trhu s výstavbou jiné alternativy pouze sporadicky a lidé k nim byli spíše nedůvěřiví. Doba se však mění a pozvolna se zjišťuje, že klasické domy stavěné mokrou cestou přináší spíše nevýhodné, zdlouhavé a finančně náročné možnosti.

Montované domy ze SIP panelů jsou z aktuálního hlediska další zajímavou možností, jak si vytvořit optimální podmínky k životu za sníženou sazbu. Navíc získáte kromě moderního bydlení i energeticky úsporné řešení, které je prověřené samotnými majiteli z celého světa. Pokud montované domy ze SIP panelů ještě neznáte, podívejme se na jejich charakteristiku a vlastnosti v našem informativně laděném článku.

 

Proč jsou montované domy ze SIP panelů natolik oblíbené?

Montované domy ze SIP panelů mají sníženou prostupnost vzduchu, díky čemuž je omezeno kolísání teplot v interiéru na minimální hodnoty. Navíc nemá vlhkost vzduchu vliv na tepelný odpor konstrukce v obvodových stěnách z panelů.

Další nespornou výhodou vedoucí k popularitě těchto domů je naprostá absence otvorů a dutin v jednotlivých panelech tvořící tvarový skelet domu. Touto strategií se zamezilo úniku tepla na minimum. Pokud se podíváme na tradiční izolace ze sypkých materiálů jako je skelná nebo minerální vata a porovnáme je s vlastnostmi izolačních účinků SIP panelů, zjistíme, že v námi prezentovaném tipu domu nedochází k vertikální cirkulaci vzduchu.

Tyhle důvody vás o montovaných domech ze SIP panelů přesvědčí

Montované domy ze SIP panelů tvoří jednolitý celek bez spar, otvorů a dutin. Když si představíme klasický zděný dům nebo dřevěné konstrukce, vznikají v nich velké počty spojů, záhybů i otvorů. Sip panely tak netrpí negativním ovlivněním tepelnými mosty. Výstavba touto technologií není žádnou novinou na trhu, ale prověřeným systémem. To nám dává celistvý přehled o všech vlastnostech i efektivitě domu. Dnes již s jistotou víme, že montované domy ze SIP panelů dokážou odolat hlodavcům i hmyzu, jelikož je pro ně stavební hmota přímo nestravitelná.

Získejte o 20 % levnější bydlení, než je tomu u výstavby zděného domu a bydlete již za 8 až 12 týdnů. Déle realizace většinou s ohledem na náročnost požadavků klientely netrvá.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *