DŮM

Bezdrátová elektroinstalace xComfort pro chytré domy a byty

Bezdrátový systém xComfort od společnosti Eaton nabízí značné výhody řešení elektroinstalace jak v novostavbě, tak i rekonstruovaném bytě či domě. Zajistí zde dokonalé řízení osvětlení, zastínění a technologií a rovněž úsporu energií, větší bezpečnost a zvýšený komfort v ovládání. Uživatel může centrálně zhasnout zapomenutá světla, dálkovým ovládačem pohodlně spínat spotřebiče a osvětlení, simulovat svou přítomnost, když není doma, a ještě mnohem více. Při návratu může komunikovat se svým domem pomocí chytrého telefonu a zajistit si tak příjemné přivítání.

Proč zvolit právě chytrou elektroinstalaci?

Prostřednictvím xComfortu je možné stmí­vat osvětlení a vytvářet vlastní světelné scé­ny. Ze smartphonu či tabletu lze pohodlně ovládat spotřebiče a kontrolovat jejich stav, otevřít příjezdovou bránu nebo garážová vrata, popř. centrálně vytáhnout žaluzie. Pro jednotlivé místnosti lze individuálně nasta­vit požadované teploty a časy vytápění / chlazení, v grafech přehledně sledovat spo­třebu elektřiny, plynu a vody a IP kamerami sledovat dění okolo domu. Systém nabízí řadu dalších bezpečnostních a komfortních funkcí, které už nelze realizovat běžnou kla­sickou instalací. Součástí každé instalace je chytrá jednotka Smart Manager, která umožní ovládání ze smartphonu, ať je uži­vatel doma, nebo třeba na dovolené.

Snadná a rychlá instalace s minimem kabelů

Jelikož je xComfort bezdrátový systém, na­bízí snadnou a rychlou montáž do každé stávající elektroinstalace za účelem její modernizace. Je vynikajícím řešením pro novostavby, ve kterých se rozvody zhoto­ví stejně jako pro klasickou instalaci. Jen se použijí hlubší krabice (hl. 68 mm), do nichž se pod klasický vypínač či zásuvku 230 V namontuje RF přijímač – aktor. Není-li ještě známo, zda vůbec bude chytrá elektroinstalace zapotře­bí, xComfort je možné si s takto provedenou přípravou pořídit kdykoliv v budoucnu.

Bezdrátová instalace xComfort totiž ne­vyžaduje žádné speciální rozvody ani velký rozváděč, jako sběrnicová. Lze začít v malém s jednoduchými a praktickými funkcemi a později ji dle nových potřeb uživatelů rozšířit. Aktory lze instalovat také přímo do svítidel nebo ke spotřebičům. Hlavice pro radiáto­ry, prostorové termostaty, nástěnná tlačít­ka, okenní kontakty či pohybové senzory se používají bezdrátové a jsou napájené baterií, přičemž baterie ve vypínači se mění jednou za deset let. Ovládání aktorů je možné také běžnými vypínači 230 V, které se zapojí na ovládací vstup aktoru. Tím se instalace velmi zlevní. Spotřeba kabelů je ještě menší, než u klasické instalace.

Základem je spolehlivá komunikace

Komunikace mezi bezdrátovými prvky je vždy bezpečná a spolehlivá. Aktory na zá­kladě zjištěných kvalit signálu informaci předávají dál na větší vzdálenosti a překáž­ku, jako jsou např. kovové materiály či žele­zobeton, snadno obejdou vzduchem – tzv. routing RF signálu. Pokud by komunikace vzduchem mohla být problematická, např. v rozsáhlých objektech, pak se instalují RF ECI-LAN ethernet komunikač­ní jednotky pro spolehlivou komunikací po datovém kabelu LAN.

Komfortní ovládání osvětlení

Osvětlení čím dál častěji dotváří správnou atmosféru pohody a používá se jako sou­část zařízení domu. Dopřejte si např. stmí­vání osvětlení a možnost vytváření vlast­ních světelných scén!

Už jste přemýšleli kolik budete potře­bovat vypínačů pro ovládání všech světel v obytné zóně pro osvětlení kuchyně, jí­delního koutu a obývacího prostoru? Už přesně víte kam je umístíte a z kolika míst je budete ovládat? Jistě se shodneme na tom, že počet a umístění vypínačů se nej­lépe stanoví až po rozmístění nábytku.

Dopřejte si moderní způsob ovládá­ní osvětlení pomocí světelných scén! Ke vchodu do místnosti se umístí pouze jed­no bezdrátové tlačítko – obvykle se 4mi tlačítkovými body, ze kterých se vyvolá požadovaná úroveň osvětlení jednotlivých světel tak, jak si právě přejete. Lze si vybrat tu nejvhodnější atmosféru pro sledování televize, stolování nebo četbu.

Při odchodu z místnosti centrálně zhas­nete všechna světla, některá i se zpoždě­ním pomocí stmívací funkce a například při delším stisku tlačítka se zároveň spustí i žaluzie. Nastavenou světelnou scénu mů­žete kdykoliv libovolně upravit. Jde to i z tabletu nebo ze smartphonu.

Pro ovládání světel z více míst se do místnosti doplní patřičný počet tlačítek tam, kde postupně vzniknou požadavky na ovládání. Jelikož jsou bezdrátová, bude to snadné, funkční a komfortní!

Zónové vytápění a chlazení

Správně navržená regulace vytápění přináší mnoho výhod. Především zajištuje kom­fortní teplotu tam, kde si přejete a dále může zabránit zbytečnému utrácení za energii, kterou právě nevyužíváte. Systé­mem xComfort pohlídá přetápění místností a společně s ovládáním zdroje tepla může uspořit až 20-30% nákladů na vytápění. Díky své bezdrátovosti ho můžete instalovat jak do novostaveb, tak do stávajících budov, které často nemají dostatečnou regulaci.

Systém xComfort je možné použít pro regulaci ústředního topení a také pod­lahového vodního nebo elektrického topení nebo rekuperační jednotky. Do místností se nain­stalují bezdrátové termostaty pro měření aktuální teploty a na radiáto­ry se osadí RF hlavice s plynulou regulací průtoku vody. Pro podlahové vytápění se do teplovodních rozváděčů instaluje RF Multiaktor, který nezávisle řídí až 12 top­ných/chladících okruhů, nebo se použijí pro samostatné okruhy 1kanálové vytápěcí aktory – ovšem vždy s PWM regulací.

Mluvíme o zónové regulaci, neboť každá topná zóna je vytápěna pouze v požado­vaném čase s vlastním teplotním profilem. Moderní je aktivování komfortního režimu pohybovým senzorem v místnosti, kde právě jste. V noci nebo delší nepřítomnosti je vytápě­ní udržováno na snížené teplotě – nejčas­těji ekonomické nebo útlumové. Úsporný topný režim se aktivuje odchodovým bez­drátovým tlačítkem, nebo se vše napojí na zabezpečovací systém. Nastavení teplot mino dům nebo přepnutí topných režimů se provedete ze smartpohonu.

RF pokojový termostat s dotykovým displejem

Bezdrátový termostat s dotykovým disple­jem, senzorem teploty a vlhkosti je ideálním řešením pro regulaci a monitorování klima­tu v místnosti. Můžete ho rovněž použít pro regulaci el. podlahového vytápění na mi­nimální a maximální teplotu. K termostatu lze připojit externí senzor teploty (PT1000) např. pro zobrazení venkovní teploty nebo vyhodnocení teploty podlahy. Termostat může být použit zcela samostatně – ovládá RF aktor topení/chlazení nebo ve spolupráci s chytrou jednotkou RF Smart Manager.

Velký dotykový displej s podsvícením umožňuje intuitivní ovládání, snadnou změnu požadované teploty a poskytuje přehled o vytápěcích režimech. Jakákoliv změna je automaticky přenesena do Smart Manageru a obráceně. Uživatelsky nastavi­telné týdenní časové plány s výběrem jed­noho ze čtyř teplotních režimů Komfort, Ekonomický, Útlum a Ochrana nabízí maxi­mální flexibilitu pro dosažení specifických potřeb každého pokoje (zóny). Dvě doty­ková tlačítka na displeji mohou být využita pro ovládání ostatních xComfort funkcí, např. libovolných aktorů osvětlení a rolet, případně scén ve Smart Manageru, které se mohou konfigurovat pomocí smartphonu.

Nejčastěji se instaluje nalepením na stě­nu bez nutnosti použití instalační krabice. Pokud ale bude využito externí napájení přístroje nebo připojení externího senzoru teploty, instaluje se krabice KU68. Stan­dardně je termostat napájen 2x baterií typu AAA, použít lze rovněž napájecí zdroj. Termostat je vyráběn v mnoha barevných provedeních pro rámečky s otvorem 55×55 mm.

Bezpečnost a centrální ovládání

Při odchodu z domu uživatel zhasne všech­na světla jedním stiskem centrálního tlačítka, zatáhne rolety a vypne tepelné spotřebiče, které mohou představovat potenciální nebez­pečí. Od sítě se odpojí zásuvky pro rychlo­varnou konvici, kávovar, sporák, žehličku apod. Vytápění se nastaví do útlumového režimu a ventil vody se uzavře.

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy te­lefonicky či e-mailem, kontaktujte nás na adresách jaromirpavek@eaton.com nebo telefonu 724 281 319. Kontakty na reali­zační firmy a další informace o systému naleznete na webu chytré elektroinstala­ce www.xcomfort.cz.

Související příspěvky

Využití dešťové vody

redakce

Bojíte se mrazů a účtů za vytápění? Ušetřit je snadné!

redakce

Až 50% sleva na hliníková zábradlí!

redakce

Přidat komentář

* Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich údajů na tomto webu.