DŮM

ATMOS – zplynování uhlí a dřeva

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Untitled document

Všichni dobře víme, že při špatném spalování uhlí uniká do ovzduší velké množství nežádoucích látek, jako je oxid uhelnatý, oxid siřičitý, prach a další. Tyto látky pak reagují v atmosféře, vrací se na zem ve formě kyselých dešťů a „blátíčka“ a neblaze ovlivňují život nás všech, především dětí.
Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nelze počítat se zákazem spalování uhlí, jak z čistě praktických důvodů, tak i jiných, je potřeba najít co nejpřijatelnější řešení.

Zplynování uhlí!

Ideálním řešením pro běžnou domácnost jsou zplynovací kotle, které dokáží zplynovat (spálit) uhlí i dřevo při minimálním množství znečišťujících látek s vysokou účinností 83 až 90 %. Oproti tomu klasické kotle disponují účinností pouze 65 – 80 %.
Těchto výsledků je dosaženo díky speciálnímu, patentem chráněnému roštu, na kterém dochází k tvorbě žhavé vrstvy a skrz níž procházejí všechny spalované plyny. Ta funguje jako filtr a brání úniku nežádoucích látek do ovzduší. Ve zplynovacím roštu zároveň dochází ke smíchání vyvinutých plynů s přivedeným sekundárním vzduchem, plyny pak vyhoří ve formě plamene ve spodní spalovací komoře. To vše za podpory odtahového ventilátoru, který zároveň zabraňuje vykuřování do prostoru kotelny při přikládání paliva. Díky vysoké teplotě hoření, vysoké účinnosti a dobré regulovatelnosti výkonu – na rozdíl od klasických kotlů – vzniká celková úspora paliva minimálně 30 %.

Kotel samotný je vyroben jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 – 8 mm, v přikládací komoře 6 mm. Je tvořen dvěma komorami nad sebou, kdy vrchní komora slouží jako zásobník paliva a spodní jako spalovací komora s popelníkem. Kotle spalují uhlí o zrnitosti ořech 1 nebo kostka, které je běžně k dispozici.

  

Firma ATMOS nabízí tyto kotle v provedení hnědé uhlí a dřevo (CxxS) a v provedení černé uhlí a dřevo (ACxxS).

Shrneme-li to: velký zásobník paliva, vysoká účinnost, ekologicky šetrné spalování, bezprašné vybírání popela (odtahový ventilátor), chladicí smyčka proti přetopení, automatické vypnutí kotle po dohoření paliva, malé rozměry, nízká hmotnost a vysoká kvalita. To je to, co činí tyto kotle jedinečnými. Více informací www.atmos.cz.

Související příspěvky

Plánujete terasu? Nezapomínejte na její hydroizolaci!

redakce

Tepelná čerpadla vzduch voda – ano či ne?

redakce

Nejste spokojeni s vašimi výdaji za vytápění?

redakce