BYT

Vysušování zdiva prověřené nezávislými odborníky !

Zemní vlhkost, vzlínajícími kapilárami do zdí starších budov, ohrožuje jejich konstrukce a má velké množství dalších  negativních důsledků. Jednou z nejúčinnějších metod na  odstranění vlhkosti staveb je bezkontaktní metoda AQUAPOL, která pracuje na magnetokinetickém principu.

 

Prostřednictvím instalace jednoho nebo více přístrojů zavěšených pod stropem v provlhlém objektu se pomocí superslabého pole ( podobného elektromagnetickému) zajišťuje stlačování vlhkosti v kapilárním systému zdiva směrem dolů. Přístroje tímto způsobem provedou vysušování, trvalou instalací suchý stav udržují a tím vlastně plní funkci horizontální hydroizolace. Díky neopotřebitelnosti přístroje se předpokládá životnost 70 – 150 let, čímž tato technologie udává nová měřítka pro budoucnost.

 

Garantovaná životnost a úspěšné projekty

Životnost udávaná a garantovaná výrobcem je minimálně 20 let. Široká databáze referenčních objektů svědčí o tom, že nejenže má firma hodně spokojených zákazníků, ale je i mnoho těch, kteří jsou ochotni dále tuto technologii propagovat. K úspěšně vysušeným objektům v ČR patří například kostely ve Studnici, Konici, Jesenci, část zámečku Budislav, zámek Sobčice, administrativní budova Dopravního podniku města České Budějovice, ale hlavně velké množství rodinných a bytových domů.

 

Ověření funkčnosti v konkrétní stavbě

Jednou z možností jak ověřit funkci přístroje AQUAPOL je dlouhodobé měření obsahu vlhkosti ve zdivu. Momentálně nejaktuálnější projekt, který je dosud v běhu je zdokumentování ústupu vlhkosti zdiva pouhou instalací přístroje AQUAPOL u památkově chráněného objektu. Požádali ČVUT Praha, fakultu stavební, Katedru materiálového inženýrství a chemie  o opakované laboratorní stanoveni obsahu vlhkosti zdiva u části zámku ve Stráži nad Nežárkou. Naší žádosti bylo vyhověno a protože nás nejvíce trápila případná skepse majitelů památkově chráněných objektů, kde má náš systém široké využití, navrhli jsme právě zdokumentováni průběhu vysušení části tohoto objektu. Tato památka nás zaujala především tím, že se jedná o vzácný hybrid zámek – hrad dohromady. Nejstarší část tohoto objektu byla totiž postavena v roce 1267 mocným jihočeským rodem Vítkovů a v roce 1700 Šternberkové hrad přestavěli na zámek. Nejvíce však se dostal do podvědomí české veřejnosti spojením s Emou Destinnovou. Slavná opevní pěvkyně a vlastenka totiž zámek v roce 1920 zakoupila a vlastnila ho až do své smrti v roce 1930. Dnes tato zrekonstruovaná památka slouží jako muzeum E.Destinnové a je hudebním koncertním stánkem pro veřejnost s vysokou profesionální hudební úrovní.

 

Rozsáhlá rekonstrukce zámku byla provedena v letech 2003 -2006 kdy byl řešen havarijní stav zapříčiněný chybějící šedesáti letou údržbou posledních vlastníků. Rekonstrukce byla vydařená, až na jednu „malou chybičku“. Už v roce 2008 se začaly objevovat první poruchy na omítkách, voda zkrátka vzlínala dále. V tento okamžik se na nás obrátil majitel objektu s dotazem, zda  by naše technologie byla v tomto případě účinná. Po ujištění, že ano, jsme se domluvili na experimentu, který měl vyvrátit případné pochybnosti. 16.3.2009 jsme do části objektu  instalovali jeden přístroj AQUAPOL DISC a provedli ve spolupráci s pracovníkem ČVUT vstupní měření vlhkosti zdiva. V souladu s ČSN P 730610 jsme na dvou měřících místech odebrali vzorky zdiva. Odvrtanou půlku vzorku si pracovník ČVUT Praha odvezl k laboratornímu stanovení obsahu vlhkosti zdiva a druhou půlku jsme gravimetricky změřili na místě přístrojem SARTORIUS MA 21. Výsledky měření se mezi námi a ČVUT  příliš nelišily, ale přesto uvádíme hodnoty naměřené odbornou laboratoří. Mokré zdivo dosahovalo nejvyšších hodnot až 10,78 váhových % H2O. Druhé měření vlhkosti proběhlo po roce a to 8.3.2010 a vzájemně jsme mohli konstatovat, že již po roce jsme docílili stupně účinnosti dle ČSN 73 0610. Tato norma požaduje tyto výsledky sice až po dvou letech, ale naměřené hodnoty vlhkosti zdiva nepřevyšovaly hodnotu u nejvlhčího místa 5,74 váhových % H2O což kvalitativně odpovídá normě již nyní. Docílili jsme tak účinnosti sanace u nejvlhčího místa 64,8%, což odpovídá požadavkům normy ČSN P 73 0610 na dosažení úspěšnosti sanačního zákroku. Průběh vysušování byl zdokumentován měřícími protokoly ČVUT fakulty stavební a na vyžádání vám je zašleme, či jsou k nahlédnutí na našich stránkách. Celý projekt ještě nekončí, budeme s ČVUT měřit dále a příště vás seznámíme s dalším průběhem této akce.

Důkazem dobrých výsledků stovky realizací

V současnosti působí společnost AQUAPOL  v 11 zemích Evropy. Mateřská firma v Rakousku slaví letos dvacetipětileté jubileum od svého založení.V České republice se provádí vysušování tímto systémem již o roku 1990 a letos uplyne dvacet let od doby, kdy byl u nás instalován první přístroj AQUAPOL. Tato technologie se setkala s velkým zájmem zákazníků a jejich důvěrou v tento specifický postup. V Evropě bylo od roku 1985 instalováno více než 44 000 zařízení AQUAPOL a v České republice došlo od roku 1990 k realizaci u cca 2 000 objektů.

 

Miroslav Pejčoch
AQUAPOL spol. s r.o.

 

 


www.aquapol.cz


Související příspěvky

Rolety součástí interiéru

redakce

Pokud chcete sami odstranit plíseň, tak je lepší to nedělat a přenechat to odborníkům

redakce

Dřevěná chata – proč ano ?

redakce