BYT

RODINNÝ DŮM „EDC“

V současné době, kdy cena výstavby rodinného domu neustále stoupá, kdy finanční potřeba na provoz rodinného domu se každý rok zvyšuje, se pro mnohé z vás stává možnost žít ve svém vlastním rodinném domě pouhým snem.  Z toho důvodu Vám společnost EDC GROUP a.s. nabízí novinku na trhu nízkonákladových a nízkoenergetických rodinných domů a to rodinný dům „EDC“, který se pro vás stane reálně splněným snem žít ve svém rodinném domě.

 

Proč je rodinný dům „EDC“ nízkonákladový?

Náš používaný stavební systém umožňuje garantovat příznivě nízkou cenu kompletní a komplexní realizace výstavby vašeho rodinného domu. Jelikož naše rodinné domy nenabízíme v přesně daných typech a dispozicích, nedokážeme zde udávat přesnou cenu vašeho budoucího rodinného domu. Výše uvedené příklady prodejních cen rodinných domů „EDC“ jsou pro vás vodítkem v jaké cenové úrovni jsou naše domy realizovány.

Proč je rodinný dům „EDC“ nízkoenergetický?

Jakýkoliv rodinný dům můžeme nazvat jako nízkoenergetický pokud jeho měrná potřeba tepla je menší nebo max. rovna hodnotě 50 kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok. Námi nabízený rodinný dům splňuje tyto parametry a jeho součástí je průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb..

V případě vašeho požadavku rodinný dům nastavíme tak, aby se dosáhlo pasivnosti domu (kolektory, rekuperace, tepelná čerpadla atd.). V pasivním provedení je nutné počítat s vyššími pořizovacími náklady, které se vám vrátí díky daleko nižším nákladům na provoz vašeho rodinného domu.

Jaké jsou výhody domu „EDC“?

 • Hlavní výhodou rodinného domu „EDC“ je jeho variabilita. Vy si nastavíte k obrazu svému. Velikost rodinného domu včetně vnitřní dispozice je dle vašich požadavků. Venkovní design rodinného domu je z materiálu, který se vám líbí a nemá vliv na konečnou cenu (kámen, obklad, dřevo, klasická fasáda, skleněná fasáda)
 • Rodinný dům „EDC“ se dá umístit na jakýkoliv pozemek ať už svažitý či rovinatý.
 • Naše projekční kancelář vám připraví studii rodinného domu dle vaší specifikace na konkrétním pozemku. Po odsouhlasení studie a cenové nabídky již vše zabezpečuje naše společnost v rámci komplexního servisu, tzn. projektovou dokumentaci, vyřízení stavebního povolení / ohlášení stavby, vlastní výstavbu, kolaudaci / souhlas s užíváním stavby a závěrečné předání rodinného domu
 • Vnitřní dispozice a velikost domu se dá v budoucnu bez vysokých finančních nároků zcela změnit dle vašich aktuálních potřeb
 • V základní ceně v provedení na klíč je kompletní vybavení uvedené v záložce „STANDARDY RODINNÉHO DOMU“
 • V případě vašeho požadavku vám zajistíme financování prostřednictvím hypotečního úvěru u Hypoteční banka a.s.
 • Pojištění naší společnosti na způsobené škody při výstavbě rodinného domu „EDC“ u České pojišťovny a.s. na 100% ceny domu a jeho účinnost i následující rok po kolaudaci / souhlasu s užíváním stavby a jeho převzetí klientem.
 • Pro majitele rodinných domů „EDC“ je připraven certifikát od České pojišťovny a.s. pro poskytnutí slevy ve výši 30% na pojištění domácnosti.
 • Záruka v délce: hrubá stavba (nosná konstrukce) 20 let, střešní krytina 10 let, okna 5 let, systémové stěnové panely 3 roky, ostatní konstrukce a materiály 2 roky.

Z jakého stavebního systému je rodinný dům „EDC“?

Základem rodinného domu „EDC“ je nosný skelet (základové patky, sloupy, průvlaky a podlahové panely). Obvodové stěny jsou ze systémových ekologických panelů „EKOPANEL“, které se již několik let úspěšně používají při výstavbě rodinných domů. Finální fasáda je dle vašich požadavků na design a materiál. Rodinný dům „EDC“ je připraven na jakýkoliv typ střechy (šikmá, plochá, atypická) a střešní krytina je dle vašeho přání. Vnitřní příčky a podhledy jsou sádrokartonové.

V čem spočívá unikátnost systému rodinného domu „EDC“?

 • Modulová návaznost nosných konstrukcí umožňuje sekce přidávat i během užívání objektu.
 • Konstrukční systém s minimem mokrých procesů, další procesy jsou suché, umožňující výstavbu v libovolných povětrnostních podmínkách; po celkovém uzavření objektu lze objekt temperovat a další etapy provádět již ve vnitřním prostředí.
 • Systém umožňuje všesměrnou orientaci objektu na pozemku.
 • Systém umožňuje délkovou a šířkovou variabilitu objektu.
 • Systém umožňuje výstavbu do třech nadzemních podlaží.
 • Jedinečnost systému je dána jeho jednoduchostí a typizovanými spoji s odstraněním tepelných mostů
 • Objekt lze postavit ve formě „holodomu“
 • Systém plní nároky i pro vysoké radonové riziko.
 • Systém umožňuje stavět objekty i na pozemcích s vysokou hladinou spodní vody.
 • Systém rovněž umožňuje, že prostor pod nosnou konstrukcí podlahy je odvětrávaný.

Jaká je časová náročnost výstavby rodinného domu „EDC“?

Díky suchému systému výstavby je komplexní výstavba rodinného domu „EDC“ časově nenáročná. Celková doba výstavby je maximálně 4 měsíce ode dne převzetí místa staveniště. Když k době výstavby připočítáme tři týdny na projektové a přípravné práce (bez doby než příslušný stavební úřad vydá stavební povolení / ohlášení stavby), tak celková doba od podpisu smlouvy na rodinný dům „EDC“ až ke dni, kdy se do domu nastěhujete, je maximálně příznivá a velmi krátká.

Představení společnosti

 


www.edcgroup.cz


Související příspěvky

Prodáváte byt? Tak nepodceňte fotografie a cenu

redakce

Kupujeme sedačku

redakce

Jak efektivně spálit hnědé uhlí, dřevo a třeba i pelety?

redakce