BYT

Retenční nádrže – chytré řešení pro dešťovou vodu

Častý problém u novostaveb rodinných domů je bezpečné odvedení dešťové vody ze střech a zpevněných ploch.  Ne vždy je k dispozici veřejná dešťová kanalizace, vodoteč nebo alespoň příkop podél komunikace, který by mohl zachytit a bezpečně odvést i  intenzivní  déšť.

V mnoha případech je tak jediným řešením retenční nádrž s řízeným odtokem.

Při návrhu objemu  retenční  nádrže je nutné vzít v úvahu  požadavek na maximální dovolený odtok a požadavek na stálou zásobu vody pro účely zavlažování.

Nakupujte u odborníků
Pokud uvažujete o zřízení retenční  nádrže – doporučujeme vám firmu BVS aqua s.r.o.,  
Firma BVS aqua s.r.o. je přímým výrobcem a prodejcem  retenčních a  akumulačních nádrží.  Nádrže jsou vyhotovovány z dvouplášťových  polypropylenových trub o průměru 0,8, 1,0 nebo 2,0 m.  Instalace je rychlá a jednoduchá. Nádrže je možné  vzhledem k jejich vysoké kruhové pevnosti (SN 8) uložit v horizontální poloze  až do hloubky 5 m pod terénem. Součástí retenční nádrže je  zařízení pro regulaci odtoku,  nebo  čerpací stanice pro závlahu.

Nádrže a jímky jsou vyhotovovány a vybaveny individuálně podle potřeby zákazníka.   

Motto firmy: „Naším cílem je spokojený zákazník, s nímž společně vytváříme lepší životní prostředí…“

 

Více informací na: www.bvsaqua.cz
Kontakt: tel.: 241 951 607, email: info@bvsaqua.cz

 

 

 

Související příspěvky

Nové pražské rezidenční lokality mají co nabídnout

redakce

Moderní kuchyně si zaslouží moderní materiály

redakce

Jak správně naložit s odpadní vodou?

redakce