BYT

Průkaz energetické náročnosti budov a Energetický štítek – potřebujete je?

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Untitled document

Existují dva často zaměňované dokumenty – Energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické náročnosti budov, přesto že jejich obsah je diametrálně odlišný. Zejména Energetický štítek je v současné době velmi často zmiňován a to především ve vztahu k jeho povinnosti od 1. 1. 2013 na prodeje všech budov (povinnost pronájmů byla odsunuta na rok 2015). Představme si tedy tato dva pojmy…

Průkaz energetické náročnosti budovy jako povinná součást

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který hodnotí budovu dle její celkové energetické náročnosti na provoz (hodnotí tepelné ztráty prostupem, větráním, zohledňuje způsob vytápění, ohřevu TUV, osvětlení, posuzuje pasivní solární zisky atd.). Jedná se o komplexní ale zároveň poměrně složitý výpočet. PENB je dokument, který bude povinný od začátku roku 2013, a to pro všechny stávající i nové budovy v obecném vlastnictví nad 500m2 podlahové plochy a pro všechny prodeje budov i v osobním vlastnictví. Pokud jste majitelem takové nemovitosti, rozhodně si průkaz PENB musíte nechat vyhotovit! Povinnost tohoto dokumentu vychází z směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast, která byla schválena v květnu 2010 a hovoří o tom, že členské země Unie jsou povinny nové požadavky implementovat do svých národních předpisů.

Energetický štítek obálky budovy jako přehledný dokument

Energetický štítek na rozdíl od PENB povinný není s výjimkou některých dotačních programů. Energetický štítek hodnotí budovu pouze dle kvality jejich obalových konstrukcí, tedy dle průměrného součinitele prostupu tepla. Další rozdíl štítku oproti PENB je jeho cena.

 

Jak a kde?

Na vyhotovování PENB a vydávání energetických štítků se specializuje společnost DECOEN v.o.s. Kontaktovat je můžete i v případě, pokud budete mít jakékoliv dotazy. S pořízením PENB rozhodně neotálejte!

Kontaktní informace najdete na http://decoen.cz.

Související příspěvky

Společnost Recifa nemyslí jen na vlastní úspěch

redakce

Textil v bytě

redakce

Pusťte podzim do svých ložnic a nechte je rozzářit barvami přírody

redakce