BYT

Problematika vysoce difúzní větrotěsnící membrány u větraných fasád s přiznanými otvory či spárami ve fasádním obkladu

V současnosti se neustále zvyšují požadavky investorů na dokonalou životnost materiálů použitých ve fasádní konstrukci. Jelikož mnohé větrané fasády mají proveden design fasádního obkladu tak, že v něm vznikají otvory nebo spáry umožňující průnik větru, deště a zejména slunce (UV záření) na větrotěsnící vysoce difúzní membránu chránící tepelnou izolaci, bylo nutno vyvinout stěnovou vysoce difúzní větrotěsnící membránu naprosto nové generace.

 

Extrémnímu působení vůči životnosti membrán jsou vystaveny právě ty vysoce difúzní membrány, které mají být použity ve skladbách větraných fasád jako hydroizolační větrozábrany, kde díky otvorům či mezerám ve fasádní konstrukci má tato vrstva eliminovat problém zafoukávání vodních srážek do konstrukce a eliminovat problém působení větru na tepelně izolační vrstvy v konstrukci, ale kde zároveň dochází i k trvalému působení UV záření na membránu (osvit sluncem). Zde již totiž nelze použít ani běžné vysoce difúzní membrány, ani membrány s běžně navýšenou UV stálostí, ale je nutné použít materiály s extrémní odolností vůči působení složek UV záření na membránu. Tj. aby působením UV záření nedošlo k rozpadu membrány či některé její vrstvy.

Proto bylo potřeba vyvinout stěnovou membránu, která splní několik požadavků najednou :

  • naprosto dokonalou dlouhodobou funkčnost stěnové membrány s min. 20-ti letou zárukou
  • použitelnou pro skladbu, kde spárami nebo otvory ve fasádním obkladu působí slunce, vítr a déšť přímo na zabudovanou větrotěsnící vodotěsnící membránu
  • s naprosto dokonalou vodotěsností, a to i v případě provádění chemických impregnací dřevěných konstrukcí dodatečně či bez možnosti jejich vyschnutí či v případě splachu chemie deštěm na membránu
  • se zachováním vysoké paropropustnosti tak, aby pod membránou nebylo potřeba vytvářet ventilační vzduchovou mezeru, a přitom s nulovou vzduchopropustností membrány
  • s integrovanými lepícími komponenty pro dokonalené a jednoduché větrotěsnící spojení pásů
  • aby mohla být membrána aplikována i na styk s tepelnou izolaci
  • s vysokou stálostí vůči působení složek UV záření

Z výše citovaných důvodů JUTA a.s. přistoupila k vývoji vysoce difúzní kontaktní chemicky a extrémně UV odolné stěnové membrány s dlouhodobou životností pod názvem JUTATOP WB 2AP (Wind Barrier), která je schopná odolávat těmto vlivům. Tj. která kromě vlastností běžné podstřešní membrány JUTATOP odolá i dlouhodobému působení UV záření přes štěrbiny či otvory ve fasádním obkladu.

Membrána JUTATOP WB 2AP má natolik vysokou UV stálost, že to dovoluje ji aplikovat do větraných fasádních konstrukcí, kde štěrbiny či otvory ve fasádním obkladu dosahují šíře až 50 mm, a kde plocha štěrbin či otvorů z plochy fasády představuje až 40%.

Pro dlouhodobou životnost nosné vrstvy membrány byl místo běžného PP spunbondu (netkané textilie) použit PES spunbond  (PES = polyetylentereftalát), který dosahuje výrazně vyšší tepelné, UV a mechanické odolnosti, a navíc byla použita hmotnost nosné vrstvy o 40% vyšší než jakou mají běžné „univerzální“ (na vatu i na bednění) kontaktní membrány. Jako vodotěsnící vrstva byla místo roztaveného polyolefinu použita velice složitým způsobem nanášená vrstva speciálního polymeru (disperze polyakrylátu) s vysokou životností.

Získaný materiál je pak na rozdíl od podobných výrobků na trhu oboustranně hydrofobizován, což následně vytváří naprosto dokonalou vodotěsnost. Přitom u materiálu se na rozdíl od běžných mikropóristých a mikrovláknitých membrán neztrácí ani nesnižují jeho vodotěsnící vlastnosti potřísněním chemickými impregnacemi. U materiálu je zachována naprosto vynikající vysoká paropropustnost (Sd 0,02 m) tak, aby byla použitelná i pro skladby stěn, kde nelze pod stěnovou membránou vytvářet ventilační vzduchovou mezeru, tj. aby byla aplikovatelná přímo na tepelnou izolaci. Zároveň má materiál nulovou vzduchopropustnost  (0,0 m3/m2.h) a to až do tlaku 250 Pa, tj. nemůže dojít k negativnímu ovlivnění funkce tepelných izolací vzduchopropustností membrány ani v případě přímého působení větru na membránu.

Díky použitým surovinám materiál membrány odolává dlouhodobému působení UV záření (slunce), tj. aby mohl být použit k konstrukcích kde spárami či otvory ve fasídním obkladu slunce působí na membránu, aniž by došlo k poškození funkčnosti výrobku.

Navíc tento materiál je deklarován jako vrstva pro „dočasné zakrytí“ konstrukce (ověření testem na „dynamiku deště“ v TI Berlín), což je vlastnost, kterou často nemají ani mnohé dovážené výrobky ze zemí EU.

Je samozřejmostí, že pokud chceme dosáhnou vysoké vodotěsnosti a větrotěsnosti membrány, je nezbytné použít speciální systémové těsnící komponenty, které jsou schopné příslušné detaily utěsnit a spojit. Proto JUTA a.s. nevyvinula jen vlastní výrobek, ale vypracovala i systém montážních komponentů tak, aby bylo možné výrobek ve fasádní skladbě správně aplikovat. Membrána JUTATOP WB 2AP navíc obsahuje i 2 integrované aplikační pásky tak, aby bylo možno provést dokonalé vzduchotěsné spojení pásů membrány mezi sebou. Tj. aby se ve styku přesahu membrány vůči sobě potkaly 2 lepící pásky a došlo tak k dokonalému slepení přesahu. 

 

Při takto namáhané pojistné větrotěsnící a vodotěsnící vrstvě je nutné dodržovat zásady správné a bezchybné montáže a dbát na dodržování technologických předpisů a postupů. Zvýšenou pozornost vyžaduje kotvení membrány k nosné konstrukci, přičemž tento úkon musí probíhat vždy v místě přesahu a to pouze ve spodní vrstvě membrány nad spojením integrovanými páskami na membráně nebo lepidlem. Taktéž vertikální napojení je nutné provádět po aplikaci lepidla výhradně pod zajišťujícími konstrukcemi. Vertikální i horizontální přesahy membrány musí být min. 12 cm. JUTATOP MASTIC je speciální lepidlo určené ke spojování přesahů membrány.

 

Dalším často opomíjeným  detailem který je nutné ošetřit proti průniku vlhkosti jsou průniky inž. sítěmi, ventilačními potrubími atd.. Pro tyto účely je dodávána jednostranně lepící páska JUTADACH SP SUPER, která vyniká velmi dobrou adhezí k membráně samé a k materiálům, které se obvykle vyskytují při průniku fasádní konstrukcí. 

 

Pro jednoduché pochopení způsobu montáže membrány JUTATOP WB 2AP byla vypracována a je bezplatně k dispozici i speciální aplikační brožura, obsahující základní možné detaily, a to v tištěné i datové verzi.

Membrána JUTATOP WB 2AP bude oficiálně poprvé v ČR představena na výstavě Střechy Praha 2011 (27.-29.1.2011), následně na 12-ti odborných seminářích po celé ČR a pak i na dalších výstavách a prezentačních akcích.

Rádi Vám sdělíme nejen další technické podrobnosti, a to jak e-mailem, poštou, osobně či telefonicky, ale i bezplatně poskytneme nový aktuální podrobný Aplikační manuál (aktualizace 06/2010) ke všem typům podstřešních membrán a parozábran JUTA a.s. a Aplikační brožuru k stěnové membráně JUTATOP WB 2AP.

Související příspěvky

Rozšířená nabídka laminátových krytin WITEX

redakce

Prověřené systémy pro izolace dřevostaveb

redakce

Regulus Vás zve na XVIII. ročník výstavy INFOTHERMA 2011

redakce