BYT

Prefa Praha a.s.

Prefa Praha a.s. je výrobcem s dlouholetou tradicí na poli železobetonových prvků a to samozřejmě s příslušným servisem – projektování, výroba prefa dílců, doprava a odborná montáž.

Naši pracovníci Vám pomohou při přípravě projektu novostavby, rodinného domku – hrubé stavby. Navrhnou přímo pro Váš záměr vhodnou prefabrikaci či konstrukční systém, pouze pro Vás a zcela na míru. Nebojte se proto na nás obrátit s prosbou o možné řešení Vaší stavební otázky.

V jakých oblastech Vám dokážeme pomoci? Jaké možnosti Vám modulový systém a kompatibilita jednotlivých prvků přináší?

Chcete-li bydlet moderně, bezpečně, rychle, levně a zároveň luxusně, využijte našich služeb a my předěláme konstrukci Vašeho rodinného domu k úplné spokojenosti všech členů rodiny. Stavíme za pomoci moderní technologie, která zajistí hrubou stavbu již do 4 týdnů od objednání!

Železobetonový skeletový systém, který je sestaven z průběžných sloupů s konzolami a poloprůvlaků. Nosný je také variantně uložen do obvodových nosných stěn či naopak vodorovných ztužujících trámů. Tento otevřený systém je díky své velké variabilitě (otevřenost ve smyslu zatížení i jeho modulové uspořádání) vhodný pro budovy nejrůznějších typů. Nejen pro velké budovy jako jsou školy, zdravotní střediska nákupní centra, ale i kancelářské, lehké průmyslové a skladové objekty i garáže.

Možným řešením stropu jsou železobetonové stropní desky, tzv. filigránové, které plní nejen funkci ztraceného bednění ale i funkci nosnou a pohledové části stropu s dokonale hladkým povrchem. Desky mohou mít libovolný požadovaný tvar. Výhodou těchto desek je nízká hmotnost, možnost provádění prostupů a otvorů kdekoliv na desce a zároveň vysoká kvalita podhledu.

Moderním východiskem v otázce stropů jsou i dutinové stropní dílce Partek (Spiroll), které jsou vhodné jak pro výstavbu rodinných domů, tak i pro průmyslové stavby. Dutinové stropní dílce umožňují za pomoci svých rozměrů a vysokou únosností vytvořit moderní otevřené dispozice vnitřních prostor a to bez jakéhokoliv omezení svislými podporami či průvlaky.

Nezbytnou součástí montovaných staveb jsou i schodišťová ramena pro stavbu přímých schodišť, která se vyrábí přesně podle požadavků Vašeho projektu. Novinkou v naší nabídce jsou leštěná barevná schodiště včetně podest nebo úprava vymývaného, leptaného a pískovaného povrchu betonu, které jsou ideální do interiérů v případě, že nechcete použít obkladové materiály

 

{phocagallery view=category|categoryid=38|limitstart=0|limitcount=0}

Naše společnost se nespecializuje jen na malé soukromé zakázky, ale jsme schopni plnohodnotně obsloužit i velké projekty – infrastrukturu měst.

Společnost Prefa Praha a.s. vyrábí silniční panely vyhovující normám ČSN, které jsou vhodné pro použití v dočasných účelových komunikacích a jako parkovací místo pro osobní automobily. Dočasné vozovky navrhujeme s předpokladem pětileté životnosti panelů s ohledem na dopravní zatížení třídy III – IV a také s podélným sklonem komunikace do 10 %. Vyrábíme panely i do směrových oblouků (s min. vnitřním poloměre 15 m) či atypických tvarů přesně podle Vašich požadavků.

Jsme výrobci mostních prvků, které jsou vhodné pro silniční i železniční stavitelství. A to prvků pro nosnou konstrukci, pro opěry (tj. prvky schopné převést svislá a vodorovná zatížení vyvozená nosnou konstrukcí a zemním tlakem zásypu) a pro pilíře.

V nedávné době jsme obdrželi certifikát na výrobu prefabrikovaných říms vhodných pro použití do římsových částí mostních konstrukcí. Římsy mohou mít libovolný tvar a vzhled (samozřejmou součástí je i povrchová úprava pohledové části betonu).

Stavbou moderních protihlukových stěnvysokou účinností zamezíte pravidelně se opakujícímu zatěžování obyvatel hlukem. Náš systém je zcela flexibilní a přizpůsobí se jakémukoliv požadavku za pomoci tzv. stavebnicového systému (podél dálnic, silnic, železničních tratí, u podniků i parkovišť). Naprostou samozřejmostí je projektování i postavení protihlukové stěny z betonu v souladu s platnými zákony.

Pracoviště armovny naší firmy dokáže připravit betonářskou výztuž, která splní veškeré Vaše nároky na přesnost výroby či rozmanitost ohybů. Dle výkresové dokumentace provádíme výrobu třmínků, střih a ohyb betonářské oceli a sítí.

Dodáváme i kvalitní předpjaté i nepředpjaté TT desky (stropní dílce), které naleznou uplatnění v mnoha projektech pro stropní či střešní konstrukci a to až do rozpětí 24 m.

Dalším sortimentem, který u nás najdete, jsou i předpjaté vazníky nejrůznějších tvarů (pultový, sedlový i přímopasový ).

Prefa Praha a.s.
Průmyslová 5
108 50  Praha 10
Tel. 800 567 437
+420 281 031 111
Fax +420 281 031 405
prefa@prefa-praha.cz


Související příspěvky

ČINČALA BUM a je tu váš dům!

redakce

Doprajte si ružové sny

redakce

Nejčastěji volené typy schodišť

redakce