BYT

Na co by si měl dát pozor nájemník při pronájmu bytu

Hledáte nové bydlení a zaujal vás pronájem bytu? Chtěli byste vše provést správně, abyste rozhodnutí o pronájmu v budoucnu nemuseli litovat? Nevíte, jak by měla vypadat smlouva o pronájmu, co vše by měla obsahovat a jaká jsou práva nájemce a pronajímatele? Následující rady a tipy vám budou užitečné i v případě, že již v pronajatém bytě bydlíte a nejste spokojeni s tím, jakým způsobem s vámi pronajímatel jedná a jaká pravidla vám stanovil.

Pronájem není podnájem

Zajímali jste se o pronájem a byl vám nabídnut podnájem s tím, že jde pouze o stejně znějící slova? Pronájem a podnájem se od sebe výrazně odlišují především v oblasti práv pronájemce a podnájemce, která upravuje nájemní smlouva. O pronájem se jedná tehdy, je-li pronajímatelem přímo majitel nemovitosti, která je předmětem smlouvy. Tento smluvní vztah je upraven občanským zákoníkem. Pravidla se mohou lišit pouze podle toho, jedná-li se o vztah na dobu neurčitou nebo určitou. Při sjednání podnájmu nemusí být účastníkem vlastník bytu nebo domu, smlouva se zde uzavírá mezi nájemcem a zájemcem o podnájem. Velký rozdíl je zde v ukončení podnájmu, pokud vyprší práva nájemce, zanikne i smlouva podnájemníka.

Jak se vyhnout pozdějším sporům

Dohodli jste se o výši nájmu a základních věcech a chtěli byste se nastěhovat? Nezapomeňte na velmi důležitý dokument, který vám zajistí případné bezproblémové navrácení kauce. Předávací protokol by měl být vyhotoven písemně a měl by v něm být detailně popsán stav bytu v době předání. Je nutné, aby ho podepsaly obě smluvní strany a byly zde uvedeny osobní údaje umožňující identifikaci těchto osob. Podobně přesně musí být popsána i pronajímaná nemovitost, její výměra, počet místností, vybavení a další. Je nutné uvést i přesnou adresu. Pokud jsou při předání shledány nějaké vady, měly by být v protokolu uvedeny, popřípadě doloženy fotografiemi, aby po uplynutí doby nájemní smlouvy nebyla vratná kauce krácena právě kvůli těmto vadám.

Obsahu nájemní smlouvy věnujte náležitou pozornost

Důležitým dokumentem není jen předávací protokol, ale také nájemní smlouva. I zde musí být jasně identifikovatelné osoby a předmět smlouvy. Chybět nesmí údaje o době nájmu, jeho výši a dni splatnosti. Definují se zde také platby za služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva nesmí omezovat práva nájemce, ten zase musí dodržovat obvyklá pravidla a udržovat pořádek. Stejně tak je možno přihlásit se v nájemním bytě k trvalému pobytu. Ten může pronajímatel zrušit po vypršení nájemní smlouvy, špatného technického stavu nemovitosti nebo v případě nevyužívání bytu. Smlouva ošetřuje také vratnou kauci, její podmínky a výši. Smí být maximálně ve výši trojnásobku nájmu. Pokud je vše v pořádku, kauce včetně úroků se po ukončení doby nájmu bez odkladu vrací.

Jaká jsou práva pronajímatele

Práva má nejen nájemce, ale také pronajímatel. Přesto jsou však věci, které vyžadovat nemůže. Jde například o zvyšování nájmu. Pokud jde o pronájem na dobu určitou, může být nájem zvyšován při obnovování smlouvy. Pokud jde o smlouvu na dobu neurčitou, musí být zvýšení nájmu zmíněno ve smlouvě a jde o dohodu s uvedením konkrétního zvýšení. Smlouvu lze upravit i dodatkem. Navýšení by nemělo překročit pětinu původního nájmu a nesmí být vyšší, než tzv. obvyklé nájemné v místě.

Pronajímatel může také stav bytu kontrolovat, neměl by však toto právo zneužívat nebo nechat dělat technické úpravy, které nejsou nutné a které nájemníka obtěžují.

Vypovězení nájemní smlouvy

Výpověď nájemní smlouvy může dát jak pronajímatel, tak nájemce. U smlouvy na dobu určitou musí být dodržena tříměsíční výpovědní lhůta a zákonné důvody, nebo musí být ukončena doba nájemní smlouvy. Proti výpovědi je možno se odvolat a záležitost řešit soudně. Pokud by pronajímatel porušil dohodnuté povinnosti zvláště závažným způsobem, je možno nájemní smlouvu vypovědět okamžitě.

Související příspěvky

Praha 9 jako jedno z nejlepších míst k bydlení! Co nabízí?

redakce

Postel se má stát dominantním nábytkem každé ložnice

redakce

Moderní bydlení v Praze nyní na dosah ruky pro každého

redakce