BYT

JUTATOP – unikátní vysoce difúzní kontaktní podstřešní membrána

V současnosti se neustále zvyšují požadavky investorů na dokonalou životnost materiálů použitých ve střešní konstrukci. Zároveň pro dosažení vysoce úsporných objektů (nízkoenergetické a pasivní domy) se střecha provádí s co nejnižším možným sklonem tak, aby plocha pláště budovy byla vůči interiéru co nejmenší. Navíc investoři požadují chemické ošetření dřevěných prvků střechy a možnost mnohaměsíčního odkrytí membrány bez zakrytí střešní krytinou. Proto bylo nutno vyvinout podstřešní kontaktní membránu naprosto nové generace.

Tj. podstřešní membránu, která splní několik požadavků najednou :

  1. naprosto dokonalou dlouhodobou funkčnost podstřešní membrány s min. 20-ti letou zárukou
  2. použitelnou pro velice nízké sklony střech, a to i pro ty střechy jejichž sklon je menší až o 10° než jaký má bezpečný sklon plánovaná střešní krytina (stupeň a třída těsnosti PHI 3A, tzv. „vodotěsné podstřeší“)
  3. s naprosto dokonalou vodotěsností, a to i v případě provádění chemických impregnací dřevěných konstrukcí dodatečně či bez možnosti jejich vyschnutí či v případě splachu chemie deštěm na membránu
  4. se zachováním vysoké paropropustnosti tak, aby pod membránou nebylo potřeba vytvářet ventilační vzduchovou mezeru, a přitom s nulovou vzduchopropustností
  5. aby mohla být membrána aplikována i na styk s tepelnou izolaci i na bednění.
  6. s vysokou stálostí vůči působení UV záření

 

Z výše citovaných důvodů JUTA a.s. přistoupila k vývoji vysoce difúzní kontaktní chemicky a UV stálé podstřešní membrány s dlouhodobou životností pod názvem JUTATOP, která je použitelná až do sklonu 5° (se zachováním max. stupně a třídy těsnosti 3A). viz. obr. 1 + foto ze stavby

1.

Pro dlouhodobou životnost nosné vrstvy membrány byl místo běžného PP spunbondu (netkané textilie) použit PES spunbond  (PES = polyetylentereftalát), který dosahuje výrazně vyšší tepelné, UV a mechanické odolnosti, a navíc byla použita hmotnost nosné vrstvy o 40% vyšší než jakou mají běžné „univerzální“ (na vatu i na bednění) kontaktní membrány. Jako vodotěsnící vrstva byla místo roztaveného polyolefinu použita velice složitým způsobem nanášená vrstva speciálního polymeru s vysokou životností.

Získaný materiál je pak na rozdíl od podobných výrobků na trhu oboustranně hydrofobizován, což následně vytváří naprosto dokonalou vodotěsnost. Přitom u materiálu se na rozdíl od běžných membrán nesnižují jeho vodotěsnící vlastnosti potřísněním chemickými impregnacemi. U materiálu je zachována naprosto vynikající vysoká paropropustnost (Sd 0,02 m) tak, aby byla použitelná i pro skladby střech, kde nelze pod podstřešní membránou vytvářet ventilační vzduchovou mezeru. Zároveň má materiál nulovou vzduchopropustnost  (0,0 m3/m2.h.250 Pa) a to až do tlaku 250 Pa, tj. nemůže dojít k negativnímu ovlivnění funkce tepelných izolací. Díky použitým surovinám materiál odolává i působení UV záření až 9 měsíců, tj. takto dlouhou dobu může být vystaven působení povětrnostním vlivům a slunce bez toho, aniž by došlo k poškození funkčnosti výrobku. Navíc tento materiál je deklarován jako vrstva pro „dočasné zakrytí“ střechy (ověření testem na „dynamiku deště“), což je vlastnost kterou často nemají ani mnohé dovážené výrobky ze zemí EU.

 

JUTA a.s. však nevyvinula jen vlastní výrobek, ale vypracovala i systém montážních komponentů tak, aby bylo možné výrobek ve střešní skladbě správně aplikovat.

Pokud hovoříme o nízkém sklonu máme na mysli to, že sklon střechy může být nižší až o 10° než je bezpečný sklon použité skládané střešní krytiny. Tento fakt znamená ve stavařské terminologii splnění stupně těsnosti pojistné hydroizolace (PHI) 3, třídy A. Zároveň však sklon střechy u této membrány nesmí být nižší než 5°. Je samozřejmostí, že pokud chceme dosáhnou PHI 3, třídy A, je nezbytné aplikovat membránu na paropropustné bednění a použít speciální systémové těsnící komponenty, které jsou schopné příslušné detaily utěsnit a spojit.

Při takto namáhané pojistné podstřešní vrstvě je nutné dodržovat zásady správné a bezchybné montáže a dbát na dodržování technologických předpisů a postupů. Zvýšenou pozornost vyžaduje kotvení membrány k dřevěnému bednění, přičemž tento úkon musí probíhat vždy v místě přesahu a to pouze ve spodní vrstvě membrány nad spojením lepidlem. Taktéž vertikální napojení je nutné provádět po aplikaci lepidla výhradně pod kontralatěmi. Vertikální i horizontální přesahy membrány musí být min. 12 cm. JUTATOP MASTIC je speciální lepidlo určené ke spojování přesahů membrány. Viz. obr. 2 Dále je nutné provést podtěsnění kontralatí jednostrannou PE Butyl-kaučukovou páskou JUTADACH TPK SUPER ve vztahu k průnikům kotvících prvků laťování. Viz. obr. 3a, obr. 3b Dalším často opomíjeným  detailem který je nutné ošetřit proti průniku vlhkosti jsou anténní konzole, odvětrání kanalizace atd.. Pro tyto účely je dodávána jednostranně lepící páska JUTADACH SP SUPER, která vyniká velmi dobrou adhezí k membráně samé a materiálům které se obvykle vyskytují při průniku střešní konstrukcí. Viz. obr. 4a, obr. 4b

2. 3a. 3b.

4a. 4b.

Tato unikátní membrána JUTATOP byla v ČR oficiálně poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2010 (28.-30.01.2010), ale expozici JUTA a.s. s touto membránou najdete i na výstavě IBF, Brno (13.-17.4.2010, pavilon V, st. 045).

Rádi Vám sdělíme nejen další podrobnosti, a to jak na citovaných výstavách, tak i e-mailem, poštou, osobně či telefonicky, ale i bezplatně poskytneme nový aktuální podrobný Aplikační manuál ke všem typům podstřešních membrán a parozábran JUTA a.s.

JUTA a.s.
Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem

 


www.juta.cz


Související příspěvky

Tepelná čerpadla pro Plzeňský kraj

redakce

Vyměňte nábytek na internetu! Je to pohodlnější a výrazně levnější

redakce

Horké sprše se nevyrovná nic na světě!

redakce