BYT

Jednička ve zvukové izolaci.

Zvukově izolační desky Wolf jsou vyrobeny na bázi těžkých hmot v tzv. nepojené formě. V praxi to znamená použití biologicky čistého, páleného křemičitého písku integrovaného v třívlném kartonu, který je konstruován na principu překližky.

Dle známých fyzikálních zákonů může pouze těžká hmota v nepojené formě docílit vysokého zvukového útlumu a dobré tepelné akumulace.V konstrukci třívlného systému desky Wolf se používá specifická směs náplně z křemičitého písku, aby tak bylo možné pojmout a eliminovat celé frekvenční spektrum zvuku. Zvuková vlna musí projít až sedmi vrstvami papíru a šesti vrstvami písku. Při přechodu mezi mnoha vrstvami různých materiálů ztrácí zvuková vlna svojí energii, a je tímto efektem výborně tlumena. Výhodou výroby zvukově izolačních desek Wolf je skutečnost, že základní surovinu tvoří používaný karton z potravinářského průmyslu, jež byl určen k balení potravin. Křemičitý písek se zase používal k čištění pitné vody. Tím je docíleno efektu, že desky Wolf představují biologicky čistý stavební výrobek, který je obzvlášť vhodný pro alergiky.

Jinými slovy, zvukově izolační deska Wolf je biologickou „wellnessdeskou“, která v porovnání s konvenčními podlahami, vyrobenými pomocí suchých i mokrých procesů, pozitivním způsobem mění celkové klima v interiéru. Hodnota pocitu pohody a komfortu má v tomto případě zcela odlišnou dimenzi.

Zvukově izolační desky Wolf bezpečně odolávají vysokým tlakům – až 65 tun/m2. Jedná se o tzv. „systém suchého potěru“ Tento systému umožňuje velmi rychlou a ekonomicky úspornou pokládku, která nevyžaduje žádné šroubované či lepené spoje. Při použití zvukově izolačních desek Wolf nevznikají žádné zvukové mosty. Důvodem je skutečnost, že desky jsou kladeny těsně ke stěně. Nespojovaný volně uložený plnící materiál dokonale tlumí každý zvuk. Díky tomu odpadá i časově náročná instalace okrajových izolačních pásků.

Pomocí zvukově izolačních desek Wolf představujících systém „suchého potěru“ instalovaného přímo na dřevěné či betonové podlahy se docílí vynikajících hodnot útlumu kročejového hluku a nízkofrekvenčního zvuku. Ve spojení s měkkými dřevovláknitými deskami se již za pomocí jedné vrstvy izolačních desek Wolf docílí mnohem lepších zvukově izolačních hodnot než u obvyklých potěrových systémů.

Hlavní předností při pokládce desek WOLF je jednoduchost a rychlost.

Pokládka zvukově izolačních desek Wolf na rovném povrchu je technicky tak jednoduchá, že ji zvládne naprosto každý. Jednoduše pokládáme desky na podlahu od jednoho rohu ke druhému,přičemž desky se kladou na doraz. Je třeba dbát pouze na to aby desky byly pokládány na vazbu. Následně po položení zvukově izolačních desek Wolf lze přímo na ně pokládat finální vrstvu podlahové krytiny, jako například parkety, laminát,korek, dlažbu atd.

Vedle podlahových konstrukcí lze desky WOLF velmi dobře použít rovněž pro opláštění stropů , střešních podkrovních prostor nebo sádrokartonových příček.

Pomocí desek Wolf profesional lze běžně dosáhnout zlepšení kročejového útlumu až o 33 dB a zlepšení útlumu zvuku až o 36 dB. Použití těchto desek je rovněž vhodné při sanaci a rekonstrukci starších staveb, zejména v případě, kdy je požadována zvuková izolace proti hluku z ulice, u železnice nebo například v blízkosti rušného leteckého provozu. Instalací zvukově izolačních desek Wolf lze docílit zlepšení útlumu zvuku v sanovaných prostorách až o 18 dB. Oproti konkurenčním materiálům dosahují desky Wolf vynikajících výsledků zvukového útlumu zejména v nízkofrekvenčním spektru od 50 – 200 Hz. Na základě výsledků měření lze konstatovat, že zvukově izolační desky Wolf jsou vhodné pro použití i u zvukově izolačních dveří, ve strojovnách a v modulární výstavbě. Z výše uvedeného je patrné , že akustické desky Wolf jsou do budoucna velmi  hodnotným příspěvkem pro zlepšení akustiky staveb.

 

www.wolfdesky.cz


Související příspěvky

Šatní skříně v ložnicích by měly mít eleganci a styl

redakce

Černobílé variace

redakce

Nedostatek bytů v Praze nastartoval zcela nové trendy

redakce